www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2023
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

 

K R A J S K É   N O M I N A C E / OLOMOUCKÝ   KRAJ -  CENA   Ď   2023


Domov seniorů Hranice nominuje:

Renata Knápková - Paní Renata pracuje jako vychovatelka ve Střední lesnické škole v Hranicích. Na začátku školního roku 2022/2023 oslovila studenty prvních, druhých a čtvrtých ročníků této střední školy k dobrovolnictví v Domově seniorů a v Domově se zvláštním režimem. Díky jejímu nadšení, touhy pomoci potřebným a neskutečnému elánu se jí podařilo nadchnout téměř dvě desítky studentů, kteří docházeli pod jejím vedením do pobytových služeb v průběhu celého školního roku dvě odpoledne v týdnu a trávili se seniory společný čas při procházkách, hraním společenských her, společným zpíváním nebo povídáním. Na procházky chodili za každého počasí, protože podle jejich slov je potřeba se přiměřeně obléct a pak nic není problém. Těšili se, až klienty povezou na vozíku do okolí a budou si s nimi vyprávět o všem co je zajímá. Klienti byli za jejich společnost nesmírně rádi. Jelikož je naše zařízení umístěno v kopcovitém terénu na kraji města, ocenili, že se mohou ve společnosti mladých lidí podívat do širokého okolí. Společně navštívili například místní Galerii M+M, adventní trhy, lesnické arboretum, ale i poutní místo „Kostelíček“. O Vánocích jim studenti pod vedením p. Renaty předali drobné dárky. Když probíhal v Domově odpolední kulturní program, také pomáhali. A vždy u toho byla jejich paní vychovatelka, která se seniorům nejen aktivně věnovala, ale také vytvářena studentům odborný dohled a poskytovala rady, když si v něčem nebyli jistí.
Díky paní Renatě se tak realizuje úžasná dobrovolnická činnost, která obohacuje obě generace a my jsme jí za to velice vděční. Senioři jsou šťastní, že se jim mladí lidé věnují a reflektují na jejich potřeby. I pro naše zaměstnance je pak tento počin povzbuzením do dalších dnů.

Zdeněk Babáček - Pan Babáček ve svém volném odpoledním čase v doprovodu dvou báječných společnic labradorek - Glorie a Adolíny pravidelně navštěvuje naše klienty s nabídkou bezplatné canisterapie. On sám je velmi vzácný člověk, který rozdává kolem sebe plnými doušky nejen dobrou náladu, ale pomáhá také svými mnohaletými zkušenostmi při odborné výchově psů. Když se na něho obrátila naše kolegyně z aktivizačního úseku s žádostí o radu a pomoc při výcviku svého štěněte, neodmítl. Na vlastní náklady ji doprovází během výchovy a výcviku, které jsou směřovány k tomu, aby tento pejsek mohl v budoucnu každodenně se svou majitelkou docházet do naší pobytové služby provádět odbornou canisterapii. Návštěva pana Babáčka a jeho psích společnic je terapeutická nejen pro naše klienty, ale i pro zaměstnance. Nevěřili byste, kolik lásky mohou společně lidem rozdávat.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz