www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2023
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

 

K R A J S K É   N O M I N A C E / K R A J   V Y S O Č I N A -   C E N A   Ď   2023


Dětský domov, Jemnice nominuje:

Petra Růžičková - Paní Růžičková je naprosto úžasná žena se srdcem na dlani. Stále pro nás vymýšlí různé projekty, kde by pro náš dětský domov získala peníze, nebo nějakým způsobem podpořila naše děti. Paní Růžičková se každoročně stará o to, aby každé naše dítě dostalo pod stromeček vánoční dárek. Také pro nás pořádá sbírku školních pomůcek. V letošním roce se postarala o to, aby naše děti jely na letní dětské tábory. Pro naše děti je skutečně velkou motivací, že když se chce, tak všechno jde!!!

manželé Ing. Jan Mandičák a Ing. Kateřina Mandičáková, Constructing s.r.o. - Firma Constricing s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje již dvanáctým rokem. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí nebo nám pomáhají materiálně při opravách a stavbách – stavební materiál zdarma nebo s výraznou slevou. Oba manželé jsou naprosto úžasní, pomáhají nám kde můžou. Z naší strany jim patří velké poděkování.

Stanislav Kamínek - Pan Kamínek je soukromou osobou, který spolupracuje s naším dětským domovem již asi 14 let. Je to báječný člověk, který je pro naše děti i morálním vzorem. Vše dělá zcela nezištně a s velkou láskou k našemu dětskému domovu. Pravidelně kupuje několikrát ročně dorty na všechny rodinné skupiny. Pořádá zdarma koncerty a hudební vystoupení žáků z LŠU v našem dětském domově. Podporuje naše děti formou finančních darů (na LDT, výlety, financování zájmových kroužků. Vozí dětem drobné dárky, nakopírované písničky. Kupuje dětem výtvarné potřeby a různé pomůcky pro kreativní tvoření.

Dejme dětem šanci o.p.s. - Poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména v posledních letech pobytu dětí v dětském domově, při jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života. Pro náš dětský domov a zvláště děti jsou velikým přínosem. Zajištění vánočních dárků pro všechny naše děti.
Projekt „Přál(a) bych si..“ - Cílem projektu je umožnit dětem vyrůstajícím v dětských domovech věnovat se svým zálibám a trávit smysluplně svůj volný čas. Podpořit tyto děti na cestě za jejich snem, pomoci jim zvýšit šanci na uplatnění ve vybraném oboru a na jejich úspěšné začlenění do společnosti.

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích nominuje:

Lenka Němcová - S paní Němcovou a jejími dětmi jsem se poprvé potkala na konci roku 2021, kdy si zaregistrovala několik přání v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“. I když tenkrát díky „covidovým“ opatřením bylo velmi omezené osobní setkání s obdarovaným, paní Němcová přijela i se svými dětmi, mnoha balíčky a spontánně obdarovávali naše seniory. Ti byli velmi nadšeni, hlavně z dětí, které se hned chovaly, jako by obdarované znali léta.
O velikonocích potom nenadále přijeli a dovezli přáníčka a vyrobená kuřátka a vajíčka pro radost všem seniorům. A to jich v našem zařízení nemáme málo, téměř 150. Další naše setkání proběhlo až loni před vánoci, a to opět při projektu „Ježíškova vnoučata“. Tentokrát jedno z přání, které si paní Němcová s dětmi vybrali, bylo pečení vánočního cukroví s babičkami. Přijeli, dovezli s sebou potřebné suroviny a celé sobotní odpoledne pekli „s holkami“, jak babičkám říká sedmiletý Míša, syn paní Němcové. Během pečení samozřejmě pomáhala i pětiletá Lenička, která všechny práce ohledně kuchyně zvládá tak, jak málokterá hospodyňka. Od té doby již děti s maminkou navštívili naše zařízení několikrát. Přivezli kytičky a drobnosti k MDŽ, přijeli na velikonoční tvoření a čarodějnice. Před nedávnem malý Míša povídal babičkám a dědečkům dokonce i o včelách, o které se sám stará. Vždycky s sebou nezapomenou vzít potřebné rekvizity, něco dobrého na zub a také řadu úkolů a kvízů pro seniory. Při poslední jejich návštěvě, která proběhla během benefičního koncertu „Odpoledne s dechovkou“, přijeli v krojích. Opět spolu s maminkou pomáhali, přiváželi naše seniory na koncert, rozdávali občerstvení a nakonec pomáhali i s úklidem.
Na jejich návštěvy se skupinka asi deseti seniorů vždy velmi těší. Během nich dochází k vzájemnému nezištnému obdarovávání. Senioři během setkávání pookřejí, spolupracují s dětmi, snaží se co nejlépe „splnit“ úkoly a děti zase naopak vidí, jak vypadá opravdové stáří a jak je důležité pomáhat a rozdávat úsměv. Tyto všechny aktivity jsou popsány jen velmi stručně, ale ve skutečnosti probíhají celé odpoledne. Maminka s dětmi k nám dojíždí asi 40 km. Je ochotná věnovat spoustu času nejen přípravě celého setkání, ale také i spoustu energie během setkání samotného. I to přesto, že doma mají velkou farmu, na které je mnoho práce. Čas, který stráví u nás, musí paní Němcová dohnat jindy. Díky samozřejmě patří i jejich tatínkovi, který v době nepřítomnosti zbytku rodiny pracuje na farmě sám.
Jsem přesvědčená, že jsou všichni tři velkým příkladem pro ostatní. S jakou nezištností, samozřejmostí a přirozeností dokážou komunikovat se starými lidmi a zároveň rozdávat radost. Paní Němcová ale říká, že to nedělá kvůli nějakým oceněním a díkům, ale proto, že takové chování považují v jejich rodině za samozřejmé. Zároveň děti baví trávit čas s babičkami, které už bohužel doma nemají.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Úsměv Žďár nad Sázavou nominuje:

všichni pomocníci Asociace rodičů a přátel postižených dětí - Letos slaví náš klub „Úsměv“ 25 let od svého vzniku. Je to dlouhá doba, bezpočet krásných akcí přinášejících našim rodinám s dětmi s postižením radost do života prostřednictvím volnočasových aktivit. „Úsměv“ nás provází od dob , kdy byly naše děti malé, přes jejich školní léta až do dospělosti. Aktivity se změnily. Nyní jsou již z našich dětí dospěli mladí lidé , ale naše rodiny to k sobě stále přitahuje. Těšíme se na společná setkávání, smějeme se spolu, společně připravujeme další nové aktivity. Cena Ď patří všem báječným jedinečným lidem, kamarádům, podporovatelům, jejichž seznam je opravdu dlouhý, kteří se nesmazatelně zapsali do života našeho klubu. Bohužel někteří se s námi rozloučili nedobrovolně a navždy, ale zanechali za sebou tak silnou stopu, že na ně budeme vzpomínat stále. Paměť člověka je vzácná věc a proto při příležitosti čtvrt století činnosti bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nás podporují a mají rádi. Každé podpory si moc vážíme.

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava nominuje:

Jiří Zimola - Dobrovolník v Zoo Jihlava - Jirka Zimola je moc šikovný mladík, který se nezalekne žádné práce, a ochotně a pravidelně chodí dobrovolničit na chovatelský úsek v Zoo Jihlava už od roku 2019. Zcela samostatně se zvládne postarat o zvířata na rajonu "Kopyt", kde se stará například o babirusy sulaveské, tapíry jihoamerické, prasata visajanská a další. Ke zvířatům přistupuje s respektem, láskou a s ohledem na jejich individuální potřeby. Plnohodnotně zastane práci zkušených chovatelů a je tedy nepostradatelnou součástí našeho kolektivu.

JUDr. Josef Novotný - Pan doktor Josef Novotný podporuje nepřetržitě již od roku 2001 projekt „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“. Do tohoto projektu se mohou zapojit fyzické i právnické osoby a dle svých možností si vybrat zvíře, které ročně podpoří určitou finanční částkou.
Od roku 2001 přispěl do tohoto projektu společně s JUDr. Evou Pelikánovou neuvěřitelnou částkou 937 tis. Kč a podpořili tak chov tapírů, surikat a hyen v naší zoo. Ceníme si u něj zvláště toho, že přispívá zcela nezištně. Nežádá žádné ocenění ani výhody. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru.

"Mimořádná nominační kategorie CENTRA LADA z.s., Pacov
Tyto nominace spadají do letošní„mimořádné nominační kategorie „LADA“, neboť toto centrum právě slaví „23 let“, stejně jako cena Ď a věrně mnoho let nominuje na cenu Ď, tedy letos má privilegium za každý svůj rok existence nominovat několik svých dobrodinců. Pro mimořádný prostor, jak nominační, tak stran počtu cen Ď (místní kolo Pacov 10x, krajské kolo na Vysočině 5x, finále v Prazena Nové scéně Národního divadla 2x, nejsou v rámci 23. ročníku ceny Ď nominace CENTRA LADA Pacov, zařazeny do „veřejného hlasování na fb“, aby byla tato šance k ocenění přenechána standardním nominacím. Obdobně nejsou ani na finále zařazeny do kategorie "charita", pro týž důvod.

CENTRUM LADA PACOV nominuje:

Libuše Vašinová, František Vašina, manželé Kozlerovi a Machovští – LIWA - Vážená, vzácná a pro nás tak drahá rodino Vašinova, Kozlerova a Machovských. S obrovskou úctou a pokorou k Vašemu konání si moc přeji, abych Vám za celou LADU a všechny naše rodiny a jejich blízké i naše zaměstnance tady na tomto k poděkování nejdůstojnějším místě mohla předat tuto vzácnou Cenu Ď. Již 23. rokem jdete s námi, a my si neskutečně Vaší pomoci vážíme. Jste obrovští dříči, neskuteční srdcaři a my víme, že pomáháte všude, kde je možné a že kde se objevíte, rozdáváte lásku a kus sebe bez ohledu na to, že někdy padáte únavou. Vážíme si Vás za Vaši dobrotu, za to, že víte, že pomoc bližnímu je to, co Vás naplňuje a dělá šťastnými. Děkujeme i za záštitu nad koncerty, které se u nás staly tradicí a též za charitativní koncerty v Pelhřimově. Za vším u nás jsou vidět Vaše ruce. Naši klienti se na Váš úsměv na Vaše povídání i vtipkování vždy moc těší. Věřím, že se v LADĚ brzičko sejdeme. Děkuji.

Zdeněk Rendl - S obavami, přesto s nadějí a velikým respektem k němu, jsem šla pro radu a pro pomoc s myšlenkou začít pomáhat. Usmál se a řekl dosti důrazně: „Jano, (malinko toto přísloví upravím) do se bojí, stojí v síni. Jdi do toho, dokud máš sílu a odvahu!“ A já, jako pole neorané šla. Zdeňku, nikdy jsi nechtěl, aby se o Tvém dobrém srdci vědělo, a já jsem si silně vědoma, že bys na prknech Národního divadla měl býti. Jsi vzácný člověk, již jdeme spolu téměř 23 let a to je kus života.

Eva Jandová - Má neskutečná sestra, která jde se mnou od prvopočátků 23 leté cesty LADY a která mi vždy byla po ruce. Pohlídala, mou dcerku a nikdy neřekla nemohu. Takhle jsme po večerech, když na mne měli donátoři čas, fungovaly. Ona seděla v autě a hlídala dcerku, když jsem sháněla finanční zdroje, či cokoliv bylo potřebné. Stála při mně, i když mi bylo hodně zle. Ona byla tím, bez koho bych se mnohdy již ani nezvedla a kdo se postaral a pomohl. I ona pro LADU dýchá od rána do večera, jede jako perpetum mobile. Jsem si vědoma, že bez ní by LADA možná nebyla tam, kde je. Evo, prkna Národního divadla vědí, že si je zasloužíš. Obrovské díky za nás všechny. Jsem hodně hrdá, že jsi má ségra.

Ing. Jiří Majer, in memoriam - Přišla jsem za ním vyplašená a nevěděla jsem jak vlastně začít. Byl silná osobnost, vedl jako předseda v této době DDL Lukavec. Usmál se a dodal mi odvahu mluvit. Vysypala jsem to vše ze sebe a on mne přesvědčil o tom, že nemám mít strach a řekl mi, že má myšlenka pomoci postiženým lidičkám je správná a potřebná. Byl s námi od prvopočátků. Jeho vřelé srdce nastavené pomáhat otevřel i při svých šedesátých narozeninách, kdy k nám přijel a řekl, že si myslí, že vše v životě již má. Jeho gratulantům k tak významnému výročí napsal, ať jejich dary jdou k nám do LADY. Bohužel již není mezi námi. Pro všechny to byla a je veliká ztráta. Tolik bychom si přáli, aby jeho vzácná žena a jeho děti, tady byly s námi a mohli převzít cenu Ď, která by mu zcela jistě udělala radost.

Jan a Jiří a Vlastimil Kamírovi – Bluetech s.r.o. a KAMÍR a Co spol. s r.o. - Když jsem mu několikrát říkala, že bych ho chtěla nominovat na Cenu Ď, vždy mi sdělil, že toho až tolik moc nedělal a my všichni v LADĚ přesto dost dobře víme, že v tomto nemá pravdu a měl by býti se všemi na prknech ND. Jde s námi též od začátku a pomáhá v tolika našich oblastech, ať to je provoz služeb, stavby, prostě vše. Děkujeme ze srdce a moc si Vás vážíme.

Ing. Jiří Zbrojka – Spojené kartáčovny a.s. - Když jsem mu několikrát říkala, že bych ho chtěla nominovat na Cenu Ď, vždy mi sdělil, že toho až tolik moc nedělal a my všichni v LADĚ přesto dost dobře víme, že v tomto nemá pravdu a měl by býti se všemi na prknech ND. Jde s námi též od začátku a pomáhá v tolika našich oblastech, ať to je provoz služeb, stavby, prostě vše. Děkujeme ze srdce a moc si Vás vážíme.

Ing. Jaroslav Hruška - Vážený pane Hruško, na 23 leté cestě LADY jste nám i Vy významně pomohl a celá LADA si Vaší pomoci váží. Dovoluji si Vás nominovat na Cenu Ď. Děkujeme.

Pánové Rýznerovi a pan Filip Winkelhofer – Hranipex a.s. - Nikdy nedokážu zapomenout na to, jak mne pan Rýzner junior ze všeho vyzpovídal, a já měla takový stres, že jsem vší silou tlačila nohy do země, aby ze stolu nespadlo vše, co tam bylo. Byl neskutečně přísný a já bych se raději viděla již někde daleko. Pak se rozesmál a řekl. Pomohu. Ještě promluvte s mým otcem. A že bylo o čem povídat. Mé obavy se při jeho vlídnosti a entuziasmu rozplynuly a povídali jsme celé dopoledne o jejich prvopočátcích v garáži a někdy i bolavé cestě k tak obrovské společnosti. Život těchto mužů nebyl jednoduchý a oba se snaží dělat velikou radost všem okolo. I těm našim lidičkám dokázali nadělit nádherný i veselý dárek. Připravili jízdu na čtyřkolkách a mnoho báječných chvil na akci u Želivské přehrady. Jejich pomoc a důvěra v nás, je silně zavazující. V našem 23letém životě mají nezastupitelnou roli. Naše setkání bývají přátelská a veselá. Každoročně zapojují do tradiční podpory akce HRANI RUN své zaměstnance a jejich rodiny. Tady se opravdu nasmějeme. Výtěžek této akce jde na dobročinnost. Děkujeme a těšíme se na Ceně Ď. Je nám též vždy obrovskou ctí, když nás poctí svou návštěvou další vzácný muž z vedení Hranipexu a.s. a tím je současný předseda představenstva společnosti pan Filip Winkelhofer, kterého si velice vážíme. Zajímá ho veškeré dění u nás a co je pro nás silné, motivující a moc povzbuzující, jeho síla vést tuto společnost k tomu, aby se jeden vedle druhého zamyslel a pomáhal těm, ke kterým nebyl osud tolik přívětivý a do vínku nadělil bolest. Jsem si jista, že i tento vzácný a silný muž se srdcem na dlani by tu s námi měl zcela jistě býti a přebrat cenu Ď. Však i on o lidské bolesti ví mnoho a též o lidském trápení. Jeho úsměv pro nás moc znamená. Těšíme se na Vás moc a s hlubokou úctou k Vám děkujeme.

Jaroslav Plzák – HAAS Hroby, s.r.o. - Byli jsme v chvílích, kdy nám nebylo moc dobřea já v beznaději vstoupila do neznámých prostor. Pan Plzák mne přijal, nechal si vše vysvětlit a pochopil i uvěřil a já věděla, že i tenhle muž má srdce na pravém místě. Též si tento muž zaslouží býti dnes na prknech Národního divadla. Díky takovýmto lidem LADA žije.

Zdeněk Čermák – Transport Jiřice - Člověk obrovského a citlivého srdce, který s námi jde již tolik let a má vždy úsměv na tváři. Přestože mne neznal, ani LADU, která se rozjížděla, vložil v nás důvěru. Uděláme vše pro to, abychom Vás nezklamali. Přese své trable a vítězství dáváte motivaci, kterou tolik potřebujeme. I Vy byste měl býti v tento slavný den tady s námi. Děkujeme.

Ing. Jan Hora – HORA s.r.o. - Život je mnohdy o náhodách a o štěstí. Asi nade mnou stálo deset andělů, když jsem pomalu krok po kroku šla uličkou mezi kanceláří zaměstnanců a z každého koutu byl cítit respekt a pracovitost. Ticho a na mou otázku kde je pan majitel, jen pokývnutí hlavou. To ticho bylo strašidelné. Otevřela jsem dveře a spadla mi brada a na otázku co chcete … jsem ani nepípla. Asi jsem vypadala strašně, až se pan Hora rozesmál a řekl: „Proč se mě bojíte? Posaďte se.“ … a bylo, jako kdybych to nebyla já, jsem vyblekotala proč a na co potřebuji pomoc. No a najednou v tom tichu „Holky napište dar pro LADU“ … a já byla tolik šťastná. A nakonec při rozloučení mi řekl: „Utíkejte k mé přízni, manželům Ptákovým.“ Pane Horo, moc si Vás vážím a s radostí nominuji.

Manželé Ptákovi – Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. - Vstoupila jsem do prostor a byla uchvácena teplou a srdečnou atmosférou. Ruku mi podávala nádherná a neskutečně příjemná a jemná dáma. Z té dámy sršela čistota. Hned jsme si padly do oka a ona mi povídala o začátcích jejich společnosti o rodině a o lásce v ní. Bylo to krásné setkání a dodneška všichni od nich jedou s námi na „lodi pomoci“. Přijměte prosím mou nominaci, uděláte nám velikou radost. Každoročně se navštěvujeme a jsme šťastni, když oceníte, kolik práce je za všemi LAĎÁKY vidět. Dřevotvar o nás ví vše. Je úžasné, že i jejich dcerka jde touto cestou. Těch 23 let spolupráce bylo velice povzbuzujících. Je mi ctí Vás nominovat. Bez Vás bychom též nebyli tam, kde jsme nyní.

Ing. Petr Švancara – KSF, spol. s r.o. - Již téměř dvě desetiletí jde na naší společné cestě pomoci a důvěřuje nám a pomáhá. Skvělý člověk, srdcař, který na nás nezapomíná. Též on by měl býti tady s námi. Petře moc a moc děkujeme za vše. Tvá důvěra pro nás moc znamená.

Miládka Vybíralová - Vzácná žena, která ihned po vyslyšení mého „poslání“ uchopila myšlenku pomoci a začala pro nás pracovat a uváděla mne do psaní projektů. Předávala nám všem informace o možnostech vzdělávání dle učení Montessori. Celé roky věnovala pacovské školce a mnoho dětiček doprovázela do první třídy. Aniž by tušila, že u nás v LADĚ bude pracovat, vedla svou drobotinu k tomu, že pomáhat slabším je správné a potřebné. Dokázala pomáhat ze všech sil i přesto, že byla na zaslouženém odpočinku. Dost často z jejich úst byla slyšet tato pravdivá slova, vedoucí k pokoře: „Nesuď, ať nejsi souzena“, jdou se mnou neustále a snažím se jimi řídit. Miládko, děkuji a s radostí Tě nominuji. Cenu Ď si zasloužíš. Díky takovýmto lidem LADA žije.

Mgr. Radek Veselý - s velikým srdcem, tatínek čtyř dětí. Právě ten nás učil a učí projekty EU a zpracovává pro nás složité projekty. Jeho finanční podpora vždy na konci roku nám dává motor i motivaci neztrácet hlavu. Jednoduše jede s námi a má u nás nezastupitelnou roli. Radku díky moc a Cenu Ď bych Ti moc přála a s radostí Tě na ni nominuji.

Ing. Pavel Hruška z AGROSPOLU STARÝ PELHŘIMOV spol. s r.o. - Vážený pane Hruško, naše 23letá cesta je i Vaší cestou a Váš postoj k životu LADY a přístup k pomoci nejslabším a nejzranitelnějším v nás zanechává silný otisk. Od prvopočátků jste nás podporoval, až do odchodu na zasloužený odpočinek. Jste obdivuhodný člověk, který říkal, jsem též Pacovák a tam u Vás to mám rád. Mám tam vzpomínky a mám velikou radost, že Vám mohu pomáhat.

Michal Malina - Jste mladý člověk, který dobře ví a cítí, že neštěstí nechodí jen po horách, ale že se nedobře dokáže vsunout mezi lidi. Již po několik let jede s námi na naší „lodi pomoci“ a já ho s velikou radostí nominuji na Cenu Ď. Jsem šťastna, že i mladí lidé myslí na nejslabší i na nejzranitelnější. Děkujeme.

Martin Malina - Vážený pane Malino. Po celé roky jste na nás myslel a držel nad námi ochrannou ruku. Moc si Vás vážíme a děkujeme za radost, kterou jste věnoval našim hendikepovaným. Dovoluji si Vás touto cestou s radostí nominovat.

Ing. František Dostálek - Neskutečně poctivý, svědomitý, pracovitý člověk, který k nám přinesl srdce na dlani. Na naší „lodi“ spolu plujeme již po mnoho let. Někdy mi rozum zůstává stát, kde bere neustále tolik energie, té duševní pružnosti, tolik sil a tolik citu k potřebným. Má tolik sociálního cítění a dokáže předávat mnoho radosti. Za ty roky si zaslouží naši úctu. Jeho pokora k životu je příkladná. Pane Dostálku, je mi obrovskou ctí Vás nominovat a pevně věřím, že se spolu na Nové scéně sejdeme. Hluboce si Vás vážíme a ze srdce děkujeme. Díky lidem jako jste Vy, LADA žije.

MUDr. Josef Pešek - Skvělý a laskavý člověk, výjimečný stomatolog a srdcař, který ví, kolik bolesti se skrývá a je vryto do mnohých tváří. Každý rok nám s pravidelností po 23 let pomáhá. Zaslouží si náš vděk a poděkování. Je to velice vzácný člověk a moc si přeji se v Praze s Vámi setkat. Díky lidem jako jste Vy, LADA žije a může pomáhat.

MUDr. Jan Konečný - Pacovský lékař, který ví o lidské bolesti mnohé. Každý rok k nám zavítá, aby nám pomohl a též viděl, jak nám to tady u nás jde a co je u nás nového. Jsem si jista, že i on by měl stát v řadě našich vzácných dobrodinců nominovaných na Cenu Ď. Ví, že člověk člověku člověkem je ten nejsilnější dar.

MUDr. Martina Mašátová - Skvělá žena, naše obvodní lékařka, která nám věnuje spoustu času a pomáhá nám celé roky, jak může. Bez ní bychom mnohdy všichni v LADĚ byli bezradní. Moc si Vás vážíme. Je nám ctí Vás nominovat.

Eduard Dvořák - Střechy Dvořák s.r.o. - Nominujeme vzácnou rodinu Dvořákovu za jejich každoroční podporu a pomoc. Jsou to lidé, kteří si zaslouží obrovské poděkování. Právě oni nám dělali střechu na základně a veliká část byla sponzorsky. Po celé roky jdou s námi a myslí na nás. Celá jejich rodina si zaslouží naše uznání a veliký dík. Též vědí o bolesti své. I oni by měli stát na prknech naší kapličky. Děkujeme za vše.

MUDr. Alena Kubínková - Po celé roky od začátků LADY jde s námi a zaslouží si naše uznání i poděkování. Sama dobře ví, kolik bolesti se skrývá za každým pacientem a ještě nad rámec všeho myslí i na druhé. Naše LADA je toho příkladem. Vážíme si Vás, paní doktorko, a nominujeme Vás na Cenu Ď.

MUDr. Jaroslav Tomis - Tento pan doktor ví, kolik bolesti se může ukrývat za jediným pohledem. I úsměv někdy bolí a jde s ním i utrpení. Jeho slova: „Jak můžete vědět, že tomu nerozumí, i když nemluví?“ Pan doktor dokáže napřímo otevřít oči. Jde s námi a podporuje nás s úsměvem a radostí. Vážíme si Vás, pane doktore a nominujeme Vás na Cenu Ď.

MUDr. Luďka Svobodová - Paní doktorka je skvělá žena, dětská obvodní lékařka, která nám pomáhá celé 23 leté období. Moc si Vás vážíme. Je nám ctí Vás nominovat.

Mgr. Jan Kolář – in memoriam - Honzo, hodně to bolí, že již nejsi mezi námi a i tam nahoru ti posíláme veliké poděkování. Měl bys tu býti s námi a sledovat tu nádhernou atmosféru. Vážíme si Tvé pomoci a děkujeme. Díky lidem jako jsi byl ty, LADA žije.

Ing. Lukáš Vlček - Děkujeme za to, s jakou silou jste otevíral LADĚ cestičku v Pacově a jeho regionu a též i na Kraji Vysočina. Mnoho lidí si díky Vám uvědomilo, že postižení je přirozenou součástí života. Dokázali jsme spolu opravdu mnohé. Děkujeme za naše příjemná setkání, kdy jste šel mezi klienty a povídal si s nimi … dáváte jim radost. Též děkujeme za Vaši lidskost v podobě finanční pomoci na naší více než 23leté cestě života v Pacově.

Tomáš Kocour - Nominujeme na cenu Ď pana Tomáše Kocoura – starostu Města Pacov, kterému náleží tato slova od paní Jany Moravcové: „Vážený pane starosto. Dovoluji si Vás nominovat Na Cenu Ď a to s velikou radostí a úctou k Vám. Jsme si dost dobře vědomi, že Váš přístup k našim lidem s těžkým hendikepem je příkladný. Vaše každoroční podpora pro nás opravdu hodně znamená. Je štěstím, že nám důvěřujete. Je to silně motivující a motivaci neztrácet naději, to tady u nás potřebujeme opravdu hodně. Je skvělé, že víte a předáváte všem – Člověk člověku člověkem.“

Paní Maděrová ředitelka MŠ - Po celou dobu našeho života, jde s námi a dělá LADĚ pro nás potřebnou osvětu. Ve chvílích, kdy nám bylo hodně nedobře, se za nás postavila a šla s námi nás proti všem, co nás nechtěli. Co je neméně důležité, vede naši nejmladší generaci k tomu, aby viděli lidskou tvář – právě tu bolestivou, od malička a koukali se spravedlivě. Tím je vlastně učíte, aby věděli, že postižení je přirozenou součástí života a že pomáhat těm, ke kterým nebyl osud přívětivý, je správné. Děkujeme ze srdce.

František Urbánek – SHT servis s.r.o. - Pan František si k nám našel cestu a v tom okamžiku věděl, jak nám pomoci. Jeho finanční i materiální injekce nám neskutečně pomáhají. Čím nám udělal též velikou radost, bylo, že k nám pozval želivského pana pátera k vysvěcení našich prostor, aby nám tady u nás bylo hezky. Pan František je vždy připraven podat pomocnou ruku lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o člověka s ryzím charakterem a velkými morálními kvalitami.

Ing. Miloš Tůma – SINFO, spol. s r.o. - S našimi klienty děláme mnohé pracovní terapie, ať to je šití polštářků, tašek, pouzder, dekoračních předmětů a právě tato společnost nám pomáhá po celé roky materiální i finanční pomocí. Nepamatuji, že by na mou prosbu nereagovali. Moc si jich vážíme. Vždy nás provází jejich úsměv. Je nám ctí Vás nominovat na tuto nádhernou cenu Ď.

LASSELSBERGER, a.s. - V roce 2006 nám bylo opravdu hodně těžko. Prováděli jsme horkotěžko rekonstrukci budovy, která je naší základnou a nebýti pomoci této společnosti, jež nám zdarma darovala dlažbu a obklady, nebylo by nám do zpěvu. Děkujeme a nominujeme Vás na Cenu Ď.

HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. - Při vybavování naší základny nám nezištně pomohla tato společnost domácí technikou. Bylo to moc složité období a my jsme pro ně byla neznámá organizace. Přijeli se podívat a pomohli a věřili. Bylo to pro nás obrovské překvapení. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Moc si Vás vážíme a nezapomínáme. Bez společností, jako jste Vy, by naše cesta byla mnohem složitější. Děkujeme a nominujeme Vás s radostí.

Thun 1794 a.s. - Ten, kdo nepracuje s klientelou s mentálním a kombinovaným postižením, si nedokáže představit, kolik talířů, hrníčků apod. se dokáže rozbít. I tato společnost nám mnohokrát tolik pomohla. Pro nás to moc znamená. Zasloužíte si naši nominaci.

MVDr. Josef Peroutka - Skvělý veterinář, obrovský srdcař. Člověk, který každoročně s pravidelností na nás nezapomíná. O životě ví, jak je složitý. S radostí Vás nominujeme na Cenu Ď.

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. - Dodnes si uvědomuji, jaká to byla obrovská radost, když Pražská kabelovna rozhodla a nám do Pacova, takového malého městečka, darovala materiální pomoc formou kabelů a všech možných elektrických drátů. Byly jsme radostí bez sebe. Pomohli nám vícekrát a my jsme velice vděčni. Myslím si, že naše nominace si, že je spravedlivá. Děkujeme bez těchto pomocí, vstřícnosti a pochopení bychom špatně dýchali.

Kamenolom Těchobuz - Tento lom nám nečekaně pomohl. Měli jsme obrovskou radost a nadšení, že v tom nejsme samotní a že jsou srdcaři, kteří dokáží pomoci. Naše díky si zasloužíte a my se těšíme na setkání s Vámi. Děkujeme a nominujeme Vás na Cenu Ď.

SAPELI, a.s. - Při rekonstrukci budovy na základnu nám darovali veškeré dveře do budovy. Nominujeme celou tuto společnost z Polné a jsme si vědomi, že si zaslouží toto veliké poděkování a měli by zde s námi dýchat tuto krásnou atmosféru. Moc si Vás vážíme.

Mažoretky Pacov - Nominujeme na Cenu Ď mažoretky z Pacova, které bez nároku na honorář připravují při velkých akcích pro LADU vystoupení. Ze srdce děkujeme.

MUDr. Stanislav Severa - Vážený pane doktore, dovoluji si Vás nominovat na Cenu Ď. S hlubokou pokorou k Vašemu konání a též Vašemu životnímu poslání děkuji za všechny ty, kteří neměli to štěstí a přišli na svět, či během života k bolesti, které se říká Dětská mozková obrna a k tomu další neurologické choroby, které dokážou krutě doprovázet životem. Děkuji za všechny rodiny, kterým dáváte motor. To vše díky Vaší profesionalitě a tvrdé práci a dobrému srdci. Velikému množství dětí s DMO a jejich rodinám jste zlepšil kvalitu života. Jste skvělý lékař a dobrý člověk, ke kterému mám velikou úctu. Jsem si jistá, že právě Vy, byste měl být na prknech Národního divadla a obdržet tuto vzácnou Cenu Ď. Pomáháte též i klientům Centra LADA a já před Vámi hluboce smekám.

Jana Bešťáková - Tato skvělá a silná žena nám dělá bezpečnostního technika a po celé roky sponzorsky pomáhá a mnoho svého pracovního úsilí nám daruje, a to s úsměvem. Jani, děkujeme za ty roky pomoci s Tebou. Ty roky jsou krásné. Dáváš tady všemu laskavou tvář a radost. Díky Tobě jsme se mnohdy, když už nebyla síla, dokázali postavit. Nominuji tě na tuto krásnou Cenu Ď. Je to cena radosti, síly, vděku a obdivu.

Páni Wastlovi - Otec a syn. Oba tito vzácní pánové jdou s námi po naší 23leté cestě pomoci a s úsměvem nás obdarovávají svojí zručností a poctivostí. S úctou Vás nominuji. Jste zlatí lidé, těšíme se na chvíle s Vámi v ND.

Soubor lidových písní a tanců Trnávka Pacov - Děkujeme tomuto folklornímu souboru pod vedením paní Svobodové za nádherná vystoupení, za kterými je obrovské úsilí všech. Tito vzácní lidé pro nás připravují vystoupení, která vždy dokážou orosit oči slzami. Je to vždy nádhera, a to vše pro nás dělají zdarma. Moc si Vás vážíme, a nominujeme Vás na Cenu Ď. Těšíme se na Vás v Praze.

Tescoma s.r.o. - Není nám mnohdy růžově, a pokud máme v terapiích pomáhat a naučit klientelu základům sebeobsluhy, hledáme cestičky pomoci a právě tato společnost nám velice pomohla a nebylo to jednou. S úctou k Vám Vás nominujeme na Cenu Ď. Tu si plně zasloužíte. Děkujeme a těšíme se na společné chvíle s Vámi tady v ND.

TEBO, a.s. - Vážení, dovolujeme si Vás nominovat na Cenu Ď. Tuto cenu si zcela jistě zasloužíte. Dokážete nám pokaždé, když hledáme materiály pro pracovní terapie naší klientely, pomoci. Těšíme se na Vás v Praze. Děkujeme.

Nadace AGROFERT - Díky důvěře a pomoci této nadace jsme dokázali na našich budovách hodně poskočit. Málokdo si dovede představit, jak je složité pro neziskové organizace sehnat finance na stavbu i když jde o bezpečnost budov. Díky, Vám všem, kteří rozhodujete v nadaci, za tuto velikou pomoc. Nominujeme Vás na Cenu Ď.

Oseva, a.s. - Váš silný dar v nedobrém období přišel v pravou a správnou chvíli. Měli by tu pánové z vedení jistě stát a my jim tady na tak silném místě s tolika vzácnými lidičkami poděkovat. Bude to nádherné. S teplým pocitem u srdce vzpomínáme na to, jak jsme všichni společně zasadili strom svobody a jeden jsme si vezli k nám do Pacova. Velice si Vás vážíme. Cenu Ď si plně zasloužíte.

Daniel Račan – GOLD SERVICE, s.r.o. - Jedná se o člověka s velkým sociálním cítěním a pozitivním vztahem k hendikepovaným lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Tento skvělý muž, je vždy připraven pomoci tam, kde je toho třeba. V našem 23letém životě se výrazně zapojil jako dárce. Zorganizoval a zabezpečil pro Centrum LADA, z.s. dopravu tolik potřebného dřeva pro zimní vytápění budovy, sloužící klientele. Též i jeho další finanční podpora byla vítanou podporou. Vážený pane Račane včetně celého Vašeho kolektivu GOLD SERVICE, s.r.o., s obrovskou úctou k Vám sděluji, že Vás nominujeme na Cenu Ď.

Tomáš Koch – bývalý starosta obce Vyskytná - Je to člověk velkých morálních kvalit. Vždy má pochopení pro potřeby Centra LADA, z.s. a jejich hendikepovaných klientů. Je ochoten a není mu zatěžko podat pomocnou ruku tam, kde je toho třeba. Cenu Ď si plně zaslouží.

Jiří Sankot – majitel pily v Branišově - Je to člověk s velkým morálním kreditem, který je ochoten vždy podat pomocnou ruku tam, kde je toho třeba. Významně nás podpořil při plnění našich provozních záležitostí a my jsme mu ze srdce vděčni. Jeho podpora nám velice pomohla v období nečekané energetické krize Pane Sankote s radostí Vás nominuji na cenu Ď a jsem si jista, že by Vám udělala radost.

Eva Lesinová – MANATECH CZ s.r.o. - Má velké sociální cítění, vždy je ochotna podat pomocnou ruku všem potřebným lidem. Je dlouholetou podporovatelkou Centra LADA, z.s. Vždy je ochotna pomoci. Je ženou s ryzím charakterem a velkých morálních kvalit. Ji i celý kolektiv nominujeme na Cenu Ď. Děkujeme.

Miloš Tulach – SpediLog a.s. - Jedná se o člověka se sociálním cítěním s pozitivním vztahem k lidem s postižením. Neváhal poskytnout tolik potřebnou pomocnou ruku těmto postiženým. Finanční prostředky, které daroval Centru LADA, z.s. byly použity na nákup nezbytných potřeb. Pane Tulachu, je nám ctí býti tady společně v Národním divadle. Nominujeme Vás na Cenu Ď.

Roman Tulach – Lesy Tulach s.r.o. - Pan Roman Tulach st. jako jednatel této firmy pomohl Centru LADA, z.s. finančním darem. Má sociální cítění s pozitivním vztahem k potřebným. Velice si vážíme Vaší podpory a nominujeme Vás na Cenu Ď a těšíme se na chvíle v Národním divadle.

Manželé Bérešovi - S obrovským vděkem a úctou za vše, co jste pro nás udělali, si Vás naše Centrum LADA, z.s. dovoluje nominovat na Cenu Ď. Jste velice skromní lidé, kteří jdou příkladem každému. Lidé, kteří se nám vryli do srdce, od prvopočátků LADY jdou s námi a pomáhají mnoha směry. Při poděkování se vždy usmějí se slovy, vždyť to nic není. Jsme si jisti, že by měli být tady s námi a vnímat nádhernou atmosféru mezi lidmi, kteří jsou též tací srdcaři, jako oni a tady v Praze v tak nádherných prostorách ND vidět, že život je tak nádherný přes všechno to, co se děje kolem. Jste skvělý lidé a my si Vás moc vážíme. Co je neméně důležité vedou své dětičky k pomoci bližnímu hned od malička. Máme Vás moc rádi a dveře LADY jsou pro Vás vždy otevřeny.

Petr Bártů - Dovolujeme si Vás tímto nominovat na Cenu Ď. Děkujeme Vám za Vaše dobré srdce, za dar zklidňovat vypjaté situace, za fyzickou pomoc a mnoho dalšího. Nikdy jsme od Vás neodešli s nepořízenou, žádný náš problém pro Vás nebyl překážkou. Dáváte motivaci, abychom neztráceli naději. Tuto prestižní cenu si plně zasloužíte a my se těšíme v Praze na naše společné chvíle.

Zaměstnanci Selekty, spol. s r.o. - Jsem si jista, že veliké poděkování a nominaci na Cenu Ď si zaslouží, právě tito lidé. Díky jejich každoroční ochotě vůči nám, jejich starostlivosti, jejich zkušenostem a dobrému srdíčku máme možnost mít celé zázemí v nádherných barvách. Co je skvělé i pro klientelu, je to, že ji dokážeme přes jarní, letní i podzimní období díky těmto lidem zapojovat do pracovních terapií. Dokážou si uvědomit, kolik práce je za květem jedné kytičky, kolik starostlivosti obsahuje vypěstovat rajčátka a jak je těžké vozit kolečka plná zeminy. A nejen to. Kolik povinností to dá, aby si uvědomili, že cokoliv vypěstovat není žádná legrace, a to v jakémkoliv počasí. Ze srdce děkujeme a máte u nás vždy dveře otevřené.

Základní škola a mateřská škola Košetice - Děkujeme touto cestou a nominujeme tuto školu pod vedením pana ředitele Mgr. Jaroslava Skolka za obrovský kus práce, při začleňování dětiček s vývojovými vadami a jejich vstupu do životní reality. I pro naši klientku po několik roků dělala tato škola maximum. Jsme velice vděčni, a těšíme se na setkání s Vámi v Národním divadle a též u nás v LADĚ. Dokážete odvést kus dobré práce a rozdávat radost

Základní umělecká škola Pacov - Veliké poděkování si zaslouží tato škola pod vedením paní ředitelky Bc. Pavly Hůšové, dipl. um. a tímto ji nominujeme na Cenu Ď a to s velikou úctou. Věříme tomu, že jim touto nominací uděláme radost, a to alespoň tak velikou, jakou dělají oni nám při děkovacích koncertech pro naše dobrodince. Moc si Vás vážíme a věříme, že se budeme setkávat i nadále. Jste všichni skvělí.

Podblanický smíšený sbor v Kondraci - Nominujeme na Cenu Ď tento sbor z Kondrace, který nám několikrát zcela zdarma připravil nádherné chvilky s klasickou hudbou. Bylo to pokaždé nádherné a my jsme velice vděční. Děkujeme, je nám s Vámi vždy hezky.

Tomáš a Luboš Kotkovi - Nominujeme Vás za několikaletou pomoc při sekání trávy na zahradě centra. Za tuto pomoc také Vám patří náš dík a nominace na Cenu Ď.

Petr Moravec ml., Jaroslav Janda a Aleš Janda, Marie Hrabánková má sestra i se svou dcerkou a další mé sestry Vlasta Veselková i Eva Jandová - prostě celá má skvělá rodina pomáhá ať finančně či fyzicky. Ať to je pořez dříví, starosti s travinami, s úklidem, řízením auta, sháněním sponzorů a podobně. Všichni mají srdce tam, kde by mělo být, a dokáží pomáhat, jak je možné. Jednoduše, když potřebujeme, jsou tu pro nás. Nominaci si zaslouží všichni dohromady.

Rodina Kucianova - Nominujeme s radostí celou tuto vzácnou rodinu na Cenu Ď. Je skvělé vnímat a též cítit, že i celé rodiny se dovedou s plným nasazením pustit do pomoci naší LADĚ. Je radostí být s nimi. Jejich úsměv pro naše lidičky dává velikou sílu pro nás všechny, co se snažíme z celého srdce plnit své poslání a společně pomáhat potřebným. Děkujeme.

Rodina Flíčkova - S úctou k Vám Vás nominujeme na Cenu Ď. Jdete s námi již skoro 2 desetiletí a my si Vás za Vaši nemalou pomoc velice vážíme. Děkujeme, dáváte našim potřebným radost.

Libor a Tomáš Černí - Skvělí pracovití a rovní muži. S velikou úctou k Vám Vás oba nominujeme na Cenu Ď. Není Vám cizí pomoc potřebnému a Centrum LADA si Vás moc váží. Děkujeme Vám a těšíme se na setkání v Praze.

Leopold Bambula - S hlubokou úctou k Vám, Vás za celou LADU nominujeme na Cenu Ď. V prvopočátcích našeho života jste nám dával velikou motivaci a podporu, kterou jsme tolik potřebovali. Pokaždé jste si s těmi našimi dokázal sednout a popovídat. Zapojil jste se do všech činností a nikdy jste nezapomněl přinést dárky a radost našim klientům. Otevíral jste nám cestičky k pomoci. Z našich srdcí se nikdy neztratíte a moc si Vás vážíme. Děkujeme.

Stanislav Hořt – SHB s.r.o. - Je to člověk, který ví o kruté bolesti mnoho. Nikdy Vám nebyla cizí pomoc potřebným a my si Vás velice vážíme. Jsem si zcela jista, že právě Vy byste si tuto cenu zasloužil. Nominuji Vás tímto na Cenu Ď. Těšíme se na Vás v Národním divadle.

Květa Ptáčková - Dovolujeme si Vás nominovat na cenu Ď. Jste skvělá žena se srdcem na dlani, která má veliké cítění a s radostí pomáhá potřebným a naše LADA si Vaší podpory velice váží. Děkujeme.

Tylex Letovice, a.s. - Dovolujeme si Vás nominovat na Cenu Ď. Dokázali jste nám vypomoci ve chvílích, kdy jsme měli veliké problémy a nebyl Vám osud LADY lhostejný. Tuto cenu si plně zasloužíte a těšíme se na Vás v Národním divadle.

HZS Pacov - Děkujeme za to, s jakou silou pomáháte na cestě života LADY. S velikým respektem k panu Čížkovi, k tomu, s jakou odevzdaností vede své kolegy k tomu, že každý život stojí za to chránit a s jakou odvahou všichni pracujete při záchranách života i při dalších nebezpečných akcích, které je provází jejich životem. Děkujeme za to, jak dokážete komunikovat a s jakou trpělivostí a respektem k naší klientele jim dokážete ukázat, co by se mohlo přihodit a jak by se měli chovat i chránit v případě nebezpečí. Moc děkujeme i za provedené akce pro ně ve vašich prostorách. Vždy přijdou nabuzení a celý týden hovoří a poctivě předvádí a cítí závažnost ochraňovat druhé. Jste vzácný člověk, již jdeme spolu touto cestičkou spolupráce téměř 23 let. Je to kus života. Prkna ND by měla patřit i Vám.

Ing. Pavel Kříž - Dřevozpracující družstvo Lukavec - Nominujeme Vás na Cenu Ď za dlouholetou pomoc pro naše potřebné. Tato pomoc je pro nás velice motivující a potřebná. Je skvělé, že Vaše společnost na nás myslí a nezapomíná. Jste vzácný člověk, již jdeme spolu touto cestičkou spolupráce téměř 23 let a to je kus života. Prkna ND by ti měla patřit i Vám. Věříme, že tato nominace Vám dokáže udělat radost a těšíme se na setkání v Praze.

Ing. Vít Skála - Dovoluji si Vás nominovat na cenu Ď. Po celé 23leté období jste vždy na nás myslel a nezištně podporoval. Moc si Vás vážíme a těšíme se na setkání s Vámi v Národním divadle. Děkujeme.

SDH Bratřice - Dovoluji si Vás touto cestou nominovat na Cenu Ď za příkladnou spolupráci a velikou pomoc LADĚ se stavbami pergol pro naše potřebné. Velice si vážím, že právě lidé z naší obce dokáží pomoci těžce hendikepovaným. LADĚ jste tímto počinem udělali obrovskou radost. Těšíme se na setkání v Praze v nádherných prostorách Národního divadla.

Zaměstnanci Centra LADA, z.s. - „Vážení a drazí. Dovoluji si Vás nominovat na Cenu Ď a to s velikou radostí a úctou k Vám. Jsem si dost dobře vědoma, že Váš přístup k našim lidem s těžkým hendikepem je příkladný. Váš přístup po celou dobu života LADY a podpora v těžkých chvílích, pro mne opravdu hodně znamená. Je štěstím, že jdeme jedním směrem a to v pomoci nejzranitelnějším a nejslabším v naší společnosti. Je to silně motivující a motivaci neztrácet naději, to tady u nás je zapotřebí opravdu hodně. Je skvělé, že víte a předáváte všem Člověk člověku člověkem.“

Další neméně důležité nominace: - „Vážení, naše 23letá cesta je i Vaší cestou a Váš postoj k životu LADY a přístup k pomoci nejslabším a nejzranitelnějším u nás v LADĚ zanechal silný otisk. Tato prkna patří i Vám.“
Agropodnik Košetice, a.s.
AGROSPOL STARÝ PELHŘIMOV spol. s r.o.
Manželé Kačerovi
Michal Kolář


Města:
Počátky
Pacov
Červená Řečice
Pelhřimov
Kamenice nad Lipou


Městyse:
Nová Cerekev
Načeradec
Čechtice
Lukavec


Obce:
Arneštovice
Bácovice
Bělá
Bohdalín
Bořetice
Bratřice
Buřenice
Cetoraz
Častrov
Čáslavsko
Čelistná
Čížkov
Dehtáře
Dubovice
Důl

Hojovice
Horní Cerekev
Horní Ves
Hořepník
Chlum
Chýstovice
Chyšná
Jiřice
Ježov
Kámen
Koberovice
Kojčice
Košetice
Křelovice
Křešín
Leskovice
Lesná
Litohošť
Martinice u Onšova
Mezilesí
Mezná
Mladé Bříště
Moraveč
Nová Cerekev
Nová Ves u Mladé Vožice
Obrataň
Onšov  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz