www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Slovo pořadatele 2020 Slovo pořadatele 2019 Slovo pořadatele 2018 Slovo pořadatele 2017 Slovo pořadatele 2016 Slovo pořadatele 2015 Slovo pořadatele 2014 Slovo pořadatele 2013 Slovo pořadatele 2012 Slovo pořadatele 2011 Slovo pořadatele 2010
 

S L O V O   P O Ř A D A T E L E   2011

Richard Langer

Vážení přátelé ceny Ď!

Desátý ročník cen Ď udělal mnohým z Vás radost a musím se přiznat, velikou radost, jsem měl i já. Proto děkuji srdečně všem, kteří cenu Ď podporují, či se této akce účastní.

Nyní se svou rodinou připravuji jedenáctý ročník udílení cen Ď.

Mnozí lidé nás chválí, jiní respektují, další nás intenzivně podporují. Přesto to nemáme jednoduché. Jsem producent kulturních projektů se vším, co k tomu patří. A jako takový bych měl z komerčního hlediska upřednostňovat náměty komerční, nejlépe pak třeba náměty s bulvárním nádechem, na což se s ohledem na povahu trhu snáz získávají prostředky. Přestože vím, že bych měl cestu snadnější, nečiním tak. Stále si totiž myslím, že cena Ď je natolik významný projekt, ba přímo důležité poslání, že je mou povinností o něj pečovat a snažit se ho stále více dostávat do širšího povědomí.

Datum udílení cen Ď 2011 je stanoveno na 21. června 2011. Opět ceny Ď připravujeme ve spolupráci s Národním divadlem, pročež se můžeme těšit na ceremoniál konaný v historické budově Národního divadla. Veškerá upřesnění očekávejte na těchto stránkách do jara 2011.

Novinkou u ceny Ď 2011 jsou takzvaná „krajská předkola“. Znamená to, že v každém kraji může být extra při samostatné akci udělena jedna „krajská cena Ď“, o které rozhodne místní regionální Kolegium. Všechny nominace z daného kraje pak stejně postupují do finálového celostátního kola, takže krajské předkolo je šancí takzvaně navíc.

Od této novinky si slibuji, že v jednotlivých krajích podrobněji zmapujeme mecenášské a sponzorské počiny, případně činy nejrůznějších dobrodinců. A jednomu z nich dáme navíc možnost v menší, než celostátní konkurenci, získat cenu Ď. Stále sice platí, že cenu Ď by si zasloužili všichni nominovaní, že samotná nominace zveřejněná na tomto webu a následně i v tištěném programu má svou společenskou hodnotu, ale křišťálová cena fyzicky převzatá, je přece jen cena, která má své kouzlo.

Od roku 2001 do roku 2010 bylo uděleno 119 cen Ď. Mezi oceněnými najdeme slavná jména, známé obchodní společnosti, ale i jména neznámá. Nikdy při rozhodování Kolegia není podstatná finanční výše podpory, nýbrž její význam.

A tak cenu Ď dostal kupříkladu pan Václav Havel, pan Přemysl Sobotka nebo paní Dominica Kolowrat-Krakovská. Dostala ji také firma Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., či banka ČSOB. A oproti nim cenu Ď dostala třeba žákyně Nina Rambová, která podporovala chov hada v zoo nebo paní Hana Mösnerová, která pomáhá ústavu sociální péče a nikdy by takové ocenění neočekávala.

A kdo bude oceněn cenou Ď 2011? To záleží jen na Vás všech, kteří se rozhodnete nominovat své mecenáše, sponzory a dobrodince.

Nominace mohou zasílat nadace, charitativní organizace, divadla, muzea, hrady a zámky, zoo, kultruní domy, domovy pro seniory, dětské domovy, sociální ústavy, dobročinné spolky, pořadatelé kulturních a sportovních akcí, představitelé vědeckých projektů, školy.

Nominační tabulky žádejte na e-mailu naší produkce langerova.jitka@centrum.cz.

Na setkání u jednotlivých krajských kol a také na setkání v Národním divadle se těší

Richard Langer
autor a pořadatel projektu cena Ď  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz