www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Slovo pořadatele 2020 Slovo pořadatele 2019 Slovo pořadatele 2018 Slovo pořadatele 2017 Slovo pořadatele 2016 Slovo pořadatele 2015 Slovo pořadatele 2014 Slovo pořadatele 2013 Slovo pořadatele 2012 Slovo pořadatele 2011 Slovo pořadatele 2010
 

S L O V O   P O Ř A D A T E L E   2014

Richard Langer Vážení příznivci ceny Ď,

když jsme přemýšleli, jak uchopit XIV. ročník ceny Ď, jak jej prezentovat, jakou dát podobu grafice, co upřednostnit, čemu dát důraz – uvědomil jsem si jednu důležitou věc: „Cena Ď má sice svůj tištěný program a svůj oficiální web, má svá městská a krajská kola, píše se o ní v novinách, mluví v rádiích a televizích, přičemž všude to tak krásně vyzní a přesto pokud řeknu - cena Ď, myslím tím ty dvě hodiny finálové ceremonie v Národním divadle, jejichž výjimečná atmosféra je vlastně nepřenosná.“

A tak všem, kteří o ceně Ď vědí, ale nebyli dosud na finálové ceremonii v Národním divadle, vzkazuji, že až teprve tam se dá pochopit rozměr a význam ceny Ď. A vám všem, kteří jste tam na některých z minulých ročníků byli, moc děkuji – protože se každý jeden z 800 hostů z řad nominujících a nominovaných na této neuvěřitelné atmosféře podílel.

Co se týká novinek, tak XIV. ročník jednu velikou přináší! Zatímco dosud se městská kola konala nejdříve v březnu daného roku, letos máme první městské kolo už 16. listopadu v roce předchozím. Jde o městské kolo ceny Ď města Poděbrady, jímž startujeme seriál městských a následně krajských kol s tím, že vše završí velké finále v Národním divadle v Praze 24. června 2014.

Za třináct let fantastické spolupráce děkuji Národnímu divadlu. V srdci nosím vzpomínku na bývalé ředitele ND, kteří ceně Ď pomohli: JUDr. Jiřího Srstku, Ing. Arch. Daniela Dvořáka, JUDr. Ondřeje Černého, Ing. Václava Peloucha a děkuji také srdečně novému panu řediteli Doc. MgA. Janu Burianovi. Za mnohaleté osobní nasazení v projektu děkuji vedoucímu sponzoringu Národního divadla – Mgr. Davidu Pospíšilovi.

Za mnohaletou sponzorskou a člověčí podporu děkuji prezidentu Rodinného pivovaru Chodovar Jiřímu Plevkovi.

Za čtyřleté zásadní partnerství děkuji hlavnímu městu Praze.

Za velkou podporu ceny Ď 2013 a odhodlání podpořit cenu Ď 2014 děkuji ČSOB.

Za velkou osobní podporu nevyčíslitelné hodnoty děkuji kardinálu Dominiku Dukovi, prezidentce Stonožky Běle Gran Jensen, řediteli ZOO Praha Mgr. Miroslavu Bobkovi, stejně jako všem členům celostátního Kolegia ceny Ď 2001 – 2014, všem členům krajských Kolegií 2011 – 2014 a všem členům městských Kolegií 2012 – 2014.

Za upřímnou podporu děkuji také Františku Lambertovi, manželům Janu a Ireně Machálkovým, Martinu Dohnalovi, Monice Váňové, Danielu Hermanovi, všem regionálním podporovatelům a partnerům, mým rodičům Olze a Richardovi a manželce Jitce a dceři Markétě.

Se všemi jmenovanými se těším na čtrnáctý ročník ceny Ď a přeji nám, aby nám plynul zvolna, abychom měli čas po jeho boku žít a radovat se z něj.

Váš

Richard Langer


  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz