www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Slovo pořadatele 2020 Slovo pořadatele 2019 Slovo pořadatele 2018 Slovo pořadatele 2017 Slovo pořadatele 2016 Slovo pořadatele 2015 Slovo pořadatele 2014 Slovo pořadatele 2013 Slovo pořadatele 2012 Slovo pořadatele 2011 Slovo pořadatele 2010
 

S L O V O   P O Ř A D A T E L E   2019

Richard Langer Vážení příznivci ceny Ď,

Je tu poslední ročník s koncovkou „náct“. Za rok nás čeká ročník dvacátý. To už je fakt kus života, který jsem s rodinou a přáteli prožil při přípravách a realizacích ceny Ď. Čím dál víc vidím, jak se naše společnost mění, jak je stále samozřejmější, že tu cena Ď je a děkování stále víc patří k našim životům a tím ukazujeme na naší skutečnou vyspělost.

Ale jedno platí nadále. Kdo nechce, projekt nezná, kdo chce, cestu si k němu sám najde.

Stejně jako, že je divné, ale současně to paradoxně těší, že se nezávislost projektu podepisuje na nechuti jej podporovat. Třeba víc mediálně - že by vadila individualita?

Vím, že za těch devatenáct let přibylo víc podobných projektů. Vím, že je to dobře a současně, že to může význam ceny Ď zmenšovat. Ale dobře to je. Trend je podstatný, pro nás všechny a pak, stejně jako je hodně zpěváků a každý má jiný hlas, jinou píseň, byť podstata koncertu – jít za hudbou – zůstává, je to stejné u ceny Ď. Byla první, co do rozsahu, pojetí, atmosféry. Byla od počátku nezaměnitelná a bude taková i nadále.

Mám radost, že můžete jít na našem webu do historie ceny Ď a zjistit, že od prvního ročníku v roce 2001 až k dnešku najdete podrobnou fotogalerii, seznam oceněných, přehled krajských a městských kol, přehled mnoha set členů Kolegií, prostě všechno. Žádné: „Jsme tu dlouho, ale nic zpětně nemůžeme ukázat…“

Mám radost, že všechna ta devatenáctiletá práce měla smysl, že se stále těšíme z důvěry, už devatenáct let – ze strany Národního divadla a ZOO Praha. Že mnoho let osobně moráně podporuje Jeho Eminence Dominik kardinál Duka. Že nám pomáhá od roku 2006 Rodinný pivovar Chodovar, od roku 2007 Hnutí Stonožka, od roku 2008 sklárna ARTCRISTAL BOHEMIA, od roku 2009 tiskárna SVS se sídlem v Karlštejně, od roku 2012 město Nový Bor, od roku 2016 Nadační fond pomoci Karla Janečka, od roku 2015 celoplošná televize „REGIONALNITELEVIZE.CZ“ a mnoho dalších úžasných podporovatelů.

Mám radost, že to, jak byla cena Ď v roce 2000 vymyšlena, beze změn systému projektu funguje naprosto nádherně od prvního ročníku po ten současný – a za to patří velikánské poděkování všem, kteří si myšlenku ceny Ď vzali za svou a pomáhají projektu, jak mohou. Jsou jich sta a sta, díky jim moc.

Mám radost, že stále nominujete a tím děkujete svým mecenášům a dobrodincům. A díky tomu cena Ď žije a má krásných devatenáct let.

Přeji nám všem, ať si tenhle ročník užijeme, ať nám přinese nová poznání a hezká překvapení.

Váš Richard Langer

autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019


  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz