www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Slovo pořadatele 2020 Slovo pořadatele 2019 Slovo pořadatele 2018 Slovo pořadatele 2017 Slovo pořadatele 2016 Slovo pořadatele 2015 Slovo pořadatele 2014 Slovo pořadatele 2013 Slovo pořadatele 2012 Slovo pořadatele 2011 Slovo pořadatele 2010
 

S L O V O   P O Ř A D A T E L E   2012

Richard Langer Vážení přátelé ceny Ď,

celá ta léta se díky Vám ceně Ď daří, vždy se těšila Vaši přízni, pokaždé díky Vám důstojně a v ohromně krásné atmosféře vrcholilo její finále na některé ze scén hlavního spolupořadatele projektu - Národního divadla.

Jedno mne ale dlouho mrzelo – za prvních jedenáct ročníků se nepodařilo inspirovat ke spolupráci žádnou z velikých televizí. Ještě loni na jaře mi jedna velká televize odepsala, že opět nemá zájem - a to ani o stručné informace do zpravodajství. Neoficiálně jsem pak zaslechl zdůvodnění, že je cena Ď moc pozitivní projekt. Nikdy jsem netlačil na pilu a věděl, že trpělivost je na místě, že uspěchat velkou medializaci ceny Ď by mohlo předběhnout čas. Že vlastně minulá odmítnutí velkých médií mohu pro sebe vykládat jako referenci.

V určitém světě zná cenu Ď velmi dobře pár desítek tisíc lidí, dobře možná statisíce lidí - mnozí pak považují cenu Ď za dost důležitý projekt a dokonce existuje paní – jmenuje se Běla Gran Jensen, která loni nejen před kamerami TV METROPOL zveřejnila názor, že: „Cena Ď je nejdůležitější kulturní projekt v České republice!“

O něčem takovém jsem ani nesnil, ale je pravda, že například při finálovém ceremoniálu v Národním divadle dne 21. 6. 2011 jsem měl pocit, že se na jednom místě v jeden moment soustředilo tolik výjimečných lidí, že jsem skutečně žádnou podobnou atmosféru souznění ještě před tím nezažil. Za ni jsme mohli být vděčni osmi stům přítomným divákům - nominujícím, nominovaným, členům čtrnácti krajských Kolegií, členům celostátního Kolegia, představitelům Národního divadla, Magistrátu hlavního města Prahy, Rodinného pivovaru Chodovar, dalším partnerům a podporovatelům a vzácným hostům, kteří předávali ceny Ď, mezi něž patřil i pan kardinál Dominik Duka.

Konečně se povedlo díky všem jmenovaným dostat cenu Ď dál než je můj obzor. Jako obyčejný člověk jsem se svou rodinou cítil za povinnost cenu Ď, když mne v roce 2000 napadla, realizovat, ať to stojí, co to stojí. Mám na mysli finance, čas a stresy a proti tomu radost po zdárně realizovaném každém ročníku. Největší důraz jsem celé roky kladl na „nespěchání, nepřemlouvání, nenaléhání“. Prostě napsal jsem dopis například jednomu hejtmanovi a nedostal odpověď a nevyužil nabídek kamarádů: „Chceš dojednat audienci?“ – Abych zachoval atmosféru celého projektu, která je vystavěna na osobním zájmu a přesvědčení.

Dovedete si jistě představit, jakou radost jsem měl po jedenáctém ročníku ceny Ď, když jsem byl najednou osloven několika médii a manažery z oblasti byznysu, které zajímala možnost spolupráce na ročníku dvanáctém. Při osobních setkáních jsem byl nadšen, jak jsou tito manažeři podrobně s projektem seznámeni, jak rozumí jeho filozofii.

Děkuji proto všem, kteří kdy ceně Ď pomohli, aby došla až k bodu zlomu. Jakmile se totiž začne nabízet spolupráce sama, je to znamení. Dobré znamení! Opravdu, nádherné znamení!

Váš

Richard Langer
autor a pořadatel projektu cena Ď  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz