www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Slovo pořadatele 2020 Slovo pořadatele 2019 Slovo pořadatele 2018 Slovo pořadatele 2017 Slovo pořadatele 2016 Slovo pořadatele 2015 Slovo pořadatele 2014 Slovo pořadatele 2013 Slovo pořadatele 2012 Slovo pořadatele 2011 Slovo pořadatele 2010
 

S L O V O   P O Ř A D A T E L E   2018

Richard Langer Vážení příznivci ceny Ď,

prý nás hodně kopírují, prý náš projekt napodobují. Pokud všechny ty mecenáše a dobrodince, které jsme za 17 let při ceně Ď soustředili a zviditelňovali – někdo napodobuje a následuje, je to skvělé. Pak asi logicky další a další, nejen my, mají nutkání o nich mluvit a podobných projektů nevyhnutelně přibývá. Možná se další a další pořadatelé obdobných akcí, jako je cena Ď, přímo inspirovali u nás, dokonce něco jak se říká „doslova vzali přes kopírák“, což třeba já se ve svém profesním životě snažím nedělat proto, abych mohl prožívat realizaci toho, co jsem si sám vymyslel a čím víc je to z mé autorské dílny, tím víc každou starost a radost prožívám a vím tak, že žít prací jde a u toho mít pocit, že když by se mi nic jiného nepovedlo, tak právě tohle stojí za to.

Ať už je to s jinými projekty jakékoliv, i v této oblasti existuje pojem „konkurence“. Čím víc podobných projektů, tím větší rozptýlení mezi médii a zájmem sponzorů. A přesto existujeme dál a letos se cena Ď stává osmnáctým ročníkem dokonce dospělou. Děkuji za osmnáct let vzácné spolupráce Národnímu divadlu v Praze a všem, kteří ceně Ď blízce roky pomáhají – panu Jiřímu Plevkovi st., Martinu Dohnalovi, Honzovi Machálkovi, Davidu Pospíšilovi, Běle Gran Jensen, Jeho Eminenci Dominiku kardinálovi Dukovi, Martinu Vavrysovi, Danielu Hermanovi, Karlu Janečkovi, Čestmíru Horkému, Jaroslavu Svobodovi, Petru Pohlovi, Tomáši Odložilovi, Jájině Raunerové, Nadě Hynkové a také Rodinnému pivovaru Chodovar, tiskárně SVS v Karlštejně, sklárně ARTCRISTAL BOHEMIA, Českému rozhlasu Dvojka, REGIONALNITELEVIZE.CZ, časopisu Xantypa, módnímu salonu MIRIAM Plzeň, Galerii Vavrys Praha, restaurantu PARNAS v Praze, městu Ostrov, Nový Bor a Děčín, Rotary klubu v ČR, AUTOPRODEJ ŠRÁMEK v Plzni, RK Evropa Plzeň. Speciálně děkuji manželce Jitce, dceři Markétě, mamince Olze, nahoru se vzpomínkou mému Tátovi a samozřejmě velkému životnímu kamarádovi a podporovateli ceny Ď – Františku Lambertovi. A desítkám dalším…

Cena Ď, myslím, je svým rozsahem, přirozenou v dobrém slova smyslu nehranou obyčejností a současně noblesou, která baví a tradičně se opakuje tolik let – jediná a svá. A taková snad bude i po osmnácté. Uděláme pro ni zase tolik, kolik nám všem vrátí radosti – jako každým rokem :-)

Richard Langer

autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2018


  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz