www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Slovo pořadatele 2020 Slovo pořadatele 2019 Slovo pořadatele 2018 Slovo pořadatele 2017 Slovo pořadatele 2016 Slovo pořadatele 2015 Slovo pořadatele 2014 Slovo pořadatele 2013 Slovo pořadatele 2012 Slovo pořadatele 2011 Slovo pořadatele 2010
 

S L O V O   P O Ř A D A T E L E   2015

Richard Langer Vážení příznivci ceny Ď,

patnáct let děkujeme cenou Ď mecenášům a dobrodincům za podporování kultury a charity. To už je kus života. To už můžeme říct, že cena Ď do tohoto světa skutečně patří. Všem - kteří kdy n a cenu Ď nominovali, všem – kteří kdy cenu Ď přijali, všem – kteří kdy ceně Ď pomohli existovat, třebaže krátce, ale přece se zapsali do její historie, patří naše „Ď“.

A jaký bude letošní jubilejní XV. ročník?

Velké finále se koná 15. června 2015 od 17.00 hodin v tradiční spolupráci s Národním divadlem na scéně Státní opery (ta je ve správě Národního divadla), kde je k dispozici větší počet míst v hledišti, což nám umožní zrealizovat záměr kromě aktérů letošní ceny Ď pozvat jako čestné hosty oceněné od roku 2001 po dnešek, někdejší partnery ceny Ď, členy Kolegií a spolupracovníky, abychom důstojně a v radosti oslavili to, co jsme společně za ta léta vytvořili – onu neopakovatelnou atmosféru ceny Ď, linoucí se od prvního ročníku, po patnáctý. Přítomné hosty přislíbil pozdravit i ministr kul tury ČR pan Daniel Herman.

Jako šance k ocenění navíc v regionech samozřejmě ani letos nebudou scházet krajská předkola, pořádaná ve všech čtrnácti krajích ČR. A jako malá, ale milá šance k ocenění navíc ještě před krajskými koly se bude letos konat i řada městských kol – tradičně v Ostrově, Děčíně, Novém Boru a Poděbradech plus nově také v Berouně, ve Znojmě a v Olomouci.

Čtrnáct let zpět známe jména držitelů ceny Ď. Jak ta světově slavná – například pan Jens Stoltenberg (dnes generální tajemník NATO) přijal cenu Ď v roce 2012 od Jeho excelence Dominika kardinála Duky nebo pan prezident Václav Havel přijal v roce 2009 cenu Ď od studentů, tak i zejména v České republice slavná jména – například cenu Ď v roce 2013 cenu Ď přijala od prezidentky Stonožky paní Běly Gran Jensen paní Věra Čáslavská. Hlavní myšlenkou ceny Ď ale i nadále je, aby po boku těchto jmen bylo co největší množství jmen lidí a firem z našeho takzvaně běžného života, aby se ukázalo, že jejich skutky jsou stejně důležité jako počiny oněch slavných. Proto se potkali na scéně Národního divadla kupříkladu manželé Šislerovi, kteří 17 let nezištně pomáhali umírajícím v hospici v Červeném Kostelci s představitelem společnosti Vodafone, která podporovala Národní divadlo.

Jaká budou letos jména nových držitelů cen Ď? Nevíme a ono napětí se nám líbí. Každopádně ale víme, že samotné ocenění je pouhý symbol, že všem nominovaným bude důstojně a veřejně tak jako tak poděkováno a jako vždy uděláme všechno proto, aby atmosféra městských, krajských kol i finále, byla úžasná, aby tato setkání mecenášů a dobrodinců zúčastněné opět bavilo, aby se nám podařilo v tomto smyslu navázat na všechnu tu dobrou pohodu a zábavu, která, věřím, u všech akcí ceny Ď od roku 2001 nescházela (od roku 2001 do roku 2014 cena Ď prošla „zkouškou s vé atmosféry“ osmdesát sedm krát – konalo se už 14 finálových ceremonií, 56 krajských kol a 17 městských).

Nominační kampaň byla odstartována s příchodem roku 2015 a nás nyní čeká překrásný maraton směřující až k velké finálové ceremonii ve Státní opeře. Kéž nám to neuteče, kéž se štěstí prožívané po boku ceny Ď vleče! To nám všem, upřímně přeji.

Richard Langer
Autor a pořadatel projektu cena Ď 2001 až 2015

  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz