www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2018
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  L I B E R E C K É M   K R A J I   2 0 1 8


Datum a místo konání: 22. března 2018, Navrátilův sál v Novém Boru

Generální partner: Město Nový Bor

cena Ď

Poděkování:

Městu Nový Bor za generální partnerství krajského kola ceny Ď v Libereckém kraji v letech 2011 až 2018, potažmo děkujeme za podporu finálové ceremonie, která na krajské kolo navazuje 7. června 2018 ve Stavovském divadle v Praze.

Poděkování také náleží za osmiletou vstřícnost panu starostovi Mgr. Jaromíru Dvořákovi a za odbor kultury RNDr. Aleně Forgáčové. Obdivujeme, s jakou péčí město Nový Bor už 8 let podporuje krajské kolo a současně i finálovou ceremonii v Praze. Za osm let se stalo, že do Nového Boru jezdíme k opravdovým přátelům.

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery. Oblek pro moderátora poskytl Salon MIRIAM Plzeň a vůz na cestu do Děčína poskytl prodejce vozů Hyundai z Plzně – pan Šrámek.

cena Ď

Přehled krajských nominací v Libereckém kraji:
http://www.cena-d.cz/nomkrajliberecky2018.html


Složení krajského Kolegia ceny Ď v Libereckém kraji:
http://www.cena-d.cz/kolegiumlibereckykraj2018.html


cena Ď

„Cenu Ď v Libereckém kraji 2018“ předali oceněné studentce Báře Sukovat (zcela vpravo) členové krajského Kolegia (zleva): RNDr. Alena Forgáčová (odbor kultury Nového Boru), Jan Punčochář (televize RTM+) a Mgr. Jaromír Dvořák (starosta Nového Boru).

Neformální video z akce – aneb „Hmmmm na počest oceněného!“ – najdete zde: (https://youtu.be/urLYciZAYjA) nebo zde:


Znění vítězné nominace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.:

Barbora Sukovatá - Studentka 3. ročníku Gymnázia v České Lípě pravidelně navštěvuje již téměř dva roky seniory z Oddělení sociálních lůžek českolipské nemocnice. Věnuje jim zde svůj volný čas, a to i v období svého volna, prázdnin. Slečna Barbora seniorům předčítá z knih, hraje s nimi společenské hry nebo si jen tak povídá a samozřejmě také naslouchá jejich myšlenkám. Takovýto mladý člověk, který se o své mládí dokáže podělit, věnovat svůj volný čas potřebným a v některých případech i navázat křehké pouto, si jistě zaslouží velké Ď.

cena Ď

Druhé ze 14 krajských kol ceny Ď 2018 bylo jako vždy v Novém Boru vydařené. Pan starosta se shodl s mnoha hosty, že ale tentokrát to bylo ještě lepší co se týká atmosféry, než kdy dřív….

cena ĎText a foto: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu a video: Jitka Langerová


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz