www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2018
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   VE  S T Ř E D O Č E S K É M   K R A J I   2 0 1 8


Datum a místo konání: 26. dubna 2018 v klinickém centru ISCARE v Praze (spojené s předáním ceny Ď za region hl. m. Prahy)

Hostitel: Klinické centrum ISCARE, Praha

Partner: Rodinný pivovar Chodovar, SVS spol. s r.o. se sídlem v Karlštejně

cena Ď

cena Ď

Poděkování:

Ohromný dík náleží společnosti SVS spol. s r.o. za desetiletou podporu projektu „cena Ď“ – speciálně panu Martinu Dohnalovi a jeho rodině. Stejně tak děkuji za dvanáctiletou podporu projektu panu Jiřímu Plevkovi st. z Rodinného pivovaru Chodovar v Chodové Plané (od roku 2006 je Chodovar tak generální partner finálové ceremonie).

Velký dík náleží nenahraditelnému podporovateli ceny Ď 2001 – 2018, naprosto nezištnému kamarádovi panu Františkovi Lambertovi – který jako člověk pomáhá ceně Ď od počátku (radou, finančně ze svého, různou další pomocí).

Děkuji za čtyřletou podporu krajského kola ceny Ď také klinice Israce, kde je pan Lambert generálním ředitelem.

cena Ď

Z rodinných důvodů se pan ředitele kliniky Iscare nemohl akce zúčastnit a tak jej zde zastoupila paní Jindřiška Průšová (vpravo). Na snímku je s letitou hlavní produkční projektu Jitkou Langerovou a neúnavnou podporovatelkou ceny Ď – Markétou Langerovu.

Přehled krajských nominací ve Středočeském kraji:
http://www.cena-d.cz/nomkrajstredocesky2018.html


Složení krajského Kolegia ceny Ď ve Středočeském kraji:
http://www.cena-d.cz/kolegiumstredoceskykraj2018.html


cena Ď

„Cenu Ď ve Středočeském kraji 2018“ získala Tilia, z.s.

cena Ď

Z rukou paní Jindřišky Průšové (ISCARE) převzal krajskou cenu Ď ředitel Tilia, z.s. pan Petr Mezera.

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď

Neformální video z akce – aneb „Hmmmm na počest oceněného!“ – najdete zde: (https://youtu.be/Ee_-ycNZeTY) nebo zde:


Znění vítězné nominace Dětského domova a Školní jídelny, Nové Strašecí:

Tilia, z. s. - Projekt přípravy na odchod z dětského domova zážitkovou cestou - Projekt probíhá formou víkendových kurzů, které se konají vždy jednou za měsíc v období září až červen. Dospívající se učí celé řadě kompetencí potřebných pro život po odchodu z dětského domova. Považuji jej za absolutně nejlepší z projektů s podobnými cíli a zaměřením.Text, foto: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu a video: Jitka Langerová


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz