www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2018
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   REGIONU   HL. M. PRAHY   2 0 1 8


Datum a místo konání: 26. dubna 2018 v klinickém centru ISCARE v Praze (spojené s předáním ceny Ď za Středočeský kraj)

Hostitel: Klinické centrum ISCARE, Praha

Partner: Rodinný pivovar Chodovar, SVS spol. s r.o. se sídlem v Karlštejně

cena Ď

Poděkování:

Ohromný dík náleží společnosti SVS spol. s r.o. za desetiletou podporu projektu „cena Ď“ – speciálně panu Martinu Dohnalovi a jeho rodině. Stejně tak děkuji za dvanáctiletou podporu projektu panu Jiřímu Plevkovi st. z Rodinného pivovaru Chodovar v Chodové Plané (od roku 2006 je Chodovar tak generální partner finálové ceremonie).

Velký dík náleží nenahraditelnému podporovateli ceny Ď 2001 – 2018, naprosto nezištnému kamarádovi panu Františkovi Lambertovi – který jako člověk pomáhá ceně Ď od počátku (radou, finančně ze svého, různou další pomocí).

Děkuji za čtyřletou podporu krajského kola ceny Ď také klinice Israce, kde je pan Lambert generálním ředitelem.

cena Ď

Z rodinných důvodů se pan ředitele kliniky Iscare nemohl akce zúčastnit a tak jej zde zastoupila paní Jindřiška Průšová (vpravo). Na snímku je s letitou hlavní produkční projektu Jitkou Langerovou a neúnavnou podporovatelkou ceny Ď – Markétou Langerovu.

Přehled krajských nominací v regionu hlavního města Prahy:
http://www.cena-d.cz/nomkrajpraha2018.html


Složení krajského Kolegia ceny Ď v regionu hlavního města Prahy:
http://www.cena-d.cz/kolegiumpraha2018.html


cena Ď

„Cenu Ď v regionu hlavního města Prahy 2018“ převzali pomocníci – dobrovolníci Nadace na ochranu zvířat…

cena Ď

Přítomné dobrodince Nadace na ochranu zvířat osobně představila ředitelka nadace Mgr. Eva Marlene Hodek, která byla upřímně dojatá a za ocenění vděčná…

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď

Neformální video z akce – aneb „Hmmmm na počest oceněného!“ – najdete zde: (https://youtu.be/Ee_-ycNZeTY) nebo zde:


Znění vítězné nominace Nadace na ochranu zvířat, Praha:

Adam Novotný - Pomoc při všech akcích nadace – Světový den zvířat, For Pets, PesFest, aj. - Adam pomáhá NNOZ již několik let. Jako dlouhodobý spolupracovník pomáhá koordinovat ostatní dobrovolníky. Když mu čas dovolí, účastní se všech akcí. Jeho zkušeností si velice vážíme. Průběh akcí je díky němu plynulejší.

Petr Navrátil - Pomoc na akcích NNOZ, fotodokumentace programu, soutěží, účastníků a další - Petr Navrátil fotí pro nadaci i přes svou zdravotní indispozici. Dobrou náladu rozdává nejenom nám, ale i účastníkům akcí. Má rád všechny zvířata a naše akce dokumentuje již spoustu let.

Petr Šubrt - Pomoc na akcích NNOZ, fotodokumentace programu, soutěží, účastníků a další - Fotografie Petra Šubrta z našich akcí obdivujeme již 5 let. I přes své náročné povolání si na nás Petr vždy udělá čas. Ochotně pomáhá i s přípravami akcí.

Ondřej Karaffa - Pomoc na akcích NNOZ, fotodokumentace programu, soutěží, účastníků a další - Fotodokumentace je pro nás velmi důležitá, a proto jsme rádi, že Ondřej pro nás fotí akce již několik let. Kvůli našim akcím si plánuje vzít dovolenou ze své práce, aby nám mohl pomáhat, za což jsme velice vděčni.

Markéta Kallmünzerová - Pomoc při všech akcích nadace – Světový den zvířat, For Pets, PesFest, aj. - Markéta pomáhá nadaci už přes 6 let. Díky tomu přesně ví, jak má každá akce správně probíhat. Její dlouholeté spolupráce si velice vážíme. Pomáhá koordinovat dobrovolníky a každá akce díky ní proběhne hladce.Text, foto: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu a video: Jitka Langerová


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz