www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2018
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  Z L Í N S K É M   K R A J I   2 0 1 8


Datum a místo konání: 19. dubna 2018 v Hotelu Slavia v Brně (tato akce byla přidružena k hostitelské akci – ceně Ď v Jihomoravském kraji 2018, kterou finančně podpořilo město Brno – konalo se dále ještě společně s krajskou cenou Ď za Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj)

Partner: Hotel Slavia, Brno

cena Ď

Poděkování:

Děkuji moc za vstřícnost paní Hájkové, ředitelce Hotelu Slavia v Brně, která nad rámec standardních zvyků okamžitě cenu Ď přijala „za svou“ a to jen na základě jednoho e-mailu :) …Hotel Slavia uhradil pohoštění pro nominované mecenáše a dobrodince :)

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery. Vůz na cestu do Brna zapůjčila firma AUTOPRODEJ Šrámek z Plzně – prodejce vozů Hyundai.

cena Ď

Přehled krajských nominací ve Zlínském kraji:
http://www.cena-d.cz/nomkrajzlinsky2018.html


Složení krajského Kolegia ceny Ď ve Zlínském kraji:
http://www.cena-d.cz/kolegiumzlinskykraj2018.html


cena Ď

Letitý člen Kolegia ceny Ď v Jihomoravském kraji 2011 – 2018 pan Ladislav Chmelík (tajemník Českého filharmonického sboru Brno), ač z Brna, osobně neznal paní Andreu Hájkovou (ředitelka Hotelu Slavia v Brně), přestože hotel jako takový samozřejmě zná velmi dobře. A právě zde se oba dva potkali prvně v životě díky ceně Ď. Paní Hájková jako nová podporovatelka projektu a pan Chmelík jako zkušený bard. Paní Hájková akci zahájila a pan Chmelík předal jménem všech 4 krajských Kolegií ceny Ď v oblasti Moravy a Slezska krajské ceny Ď…

cena Ď

„Cenu Ď ve Zlínském kraji 2018“ převzaly kantorky gymnázia - paní Mgr. Monika Hlosková a Mgr. Marie Dufková…

Neformální video z akce – aneb „Hmmmm na počest oceněného!“ – najdete zde: (https://youtu.be/Yt__RrV70dM) nebo zde:


Znění vítězné nominace Charity Valašské Meziříčí:

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí - Tato spolupráce je skvělým příkladem, jak je možné prostřednictvím dobrovolnictví propojit studenty se seniory, tedy dvě generace, které v dnešní době dělí propastný rozdíl. A to rozdíl v mnoha oblastech, počínaje rozdílným množstvím životních zkušeností, přístupu k informacím, kultuře, technických dovedností, možností, sdílených životních hodnot. Studenti Gymnázia Františka Palackého naši organizaci již čtvrtým rokem podporují nejrůznějšími aktivitami. V průběhu loňského školního roku sami vymýšleli a realizovali aktivizační volnočasové programy pro obyvatele domova pro seniory ve Valašské Bystřici. Ale nezůstali jen u pomoci seniorům. Vyrábějí drobné výrobky, které následně prodávají a získané finance pak darují Charitě Valašské Meziříčí na podporu její činnosti. Také pomáhají s přípravou a realizací benefičních a osvětových akcí, jako je Charitní benefiční ples, Férová snídaně, atd. Díky vzájemné spolupráci jsme od studenta Gymnázia FP dostali nabídku na vytvoření nových webových stránek pro naši Charitu zdarma. Výše uvedené příklady jasně ukazují, že možnosti jak se podílet na pomoci neziskové organizaci jsou velmi široké a různorodé. Nejcennější na jejich pomoci není její finanční výtěžek, ale nasazení mladých lidí, jejich pozitivní energie, ochota pomoci druhým, věnovat nezištně svůj čas a energii ve prospěch druhých. Velmi si ceníme iniciativy, nápadů, energie, času a lásky, která ze strany vedení i studentů Gymnázia přichází. Věříme, že tato spolupráce může být skvělou ukázkou, jak dva zdánlivě odlišné „světy“ přiblížit a vzájemně propojit. Nejde jen o propojení světa mladých a seniorů ale i světa Charity, zdánlivě nesrozumitelného dnešním mladým lidem, kteří mají před sebou neomezené možnosti studia, cestování, životních zážitků i finančních výdělků. Přesto pomáhají lidem, kteří o těchto možnostech už ani nesní.

cena Ď

cena Ď

cena ĎZa cenou Ď jsme se na Moravu vypravili vozem „Hyundai i40“ zapůjčeným od pana Šrámka z Plzně (Nepomucká třída). A díky tomu také vznikl článek pro cyklus „40 výletů s i40, díl č. 27“ – který můžete číst na www.richard-langer.cz v rubrice „psaní“ zde:

cena Ď

Nepřehlédnutelnou i40 jsme zaparkovali přímo před Hotel Slavia v místě, odkud je vidět na stolečky terásky, kde se v roce 1992 natáčela slavná epizoda filmu „Dědictví aneb kurvahošigutentag“ (Bohuš vyhodil z placu vrchního…).

Text, foto, video: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu a video: Jitka Langerová


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz