www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2018
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  M O R A V S K O S L E Z S K É M   K R A J I   2 0 1 8


Datum a místo konání: 19. dubna 2018 v Hotelu Slavia v Brně (tato akce byla přidružena k hostitelské akci – ceně Ď v Jihomoravském kraji 2018, kterou finančně podpořilo město Brno – konalo se dále ještě společně s krajskou cenou Ď za Olomoucký kraj a Zlínský kraj)

Partner: Hotel Slavia, Brno

cena Ď

Poděkování:

Děkuji moc za vstřícnost paní Hájkové, ředitelce Hotelu Slavia v Brně, která nad rámec standardních zvyků okamžitě cenu Ď přijala „za svou“ a to jen na základě jednoho e-mailu :) …Hotel Slavia uhradil pohoštění pro nominované mecenáše a dobrodince :)

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery. Vůz na cestu do Brna zapůjčila firma AUTOPRODEJ Šrámek z Plzně – prodejce vozů Hyundai.

cena Ď

Přehled krajských nominací v Moravskoslezském kraji:
http://www.cena-d.cz/nomkrajmoravskoslezsky2018.html


Složení krajského Kolegia ceny Ď v Moravskoslezském kraji:
http://www.cena-d.cz/kolegiummoravskoslezskykraj2018.html


cena Ď

Letitý člen Kolegia ceny Ď v Jihomoravském kraji 2011 – 2018 pan Ladislav Chmelík (tajemník Českého filharmonického sboru Brno), ač z Brna, osobně neznal paní Andreu Hájkovou (ředitelka Hotelu Slavia v Brně), přestože hotel jako takový samozřejmě zná velmi dobře. A právě zde se oba dva potkali prvně v životě díky ceně Ď. Paní Hájková jako nová podporovatelka projektu a pan Chmelík jako zkušený bard. Paní Hájková akci zahájila a pan Chmelík předal jménem všech 4 krajských Kolegií ceny Ď v oblasti Moravy a Slezska krajské ceny Ď…

cena Ď

„Cenu Ď v Moravskoslezském kraji 2018“ z rukou pana Ladislava Chmelíka za manžele Tůmovi převzala paní Jaroslava Gabrielová společně s žáky ZŠ T.G.M. Opava…

Neformální video z akce – aneb „Hmmmm na počest oceněného!“ – najdete zde: (https://youtu.be/Yt__RrV70dM) nebo zde:


Znění vítězné nominace T. G. Masaryka Opava:

Petra Tůmová, Aleš Tůma - Neustálá podpora školy, pan Tůma se sám doptává, které děti si nemohou dovolit školní výlet, když ve třídě něco nefunguje – interaktivní tabule, tak zaplatí opravu (řekne nekoupím si nové boty…). Zaplatí část nákladů exkurze do Vídně. Někdy nám sám vyčítá, že si včas neřekneme o pomoc. Mimo to se jedná o zodpovědné rodiče, kteří poctivě vychovávají své děti. Velmi si jich vážíme. - Žákovská rada základní školy ZŠ T. G. Masaryka navrhuje na cenu Ď Aleše a Petru Tůmovy, rodiče žáků naší školy, Filipa a Lukáše Tůmových. Manželé Tůmovi jsou nejen starostliví rodiče, kteří dobře vychovávají své děti a dohlíží na jejich výsledky ve vzdělávání, ale také mnoho let svou nezištností podporují školu i žáky, třeba i ty, kteří by si pro finanční situaci v rodině nemohli dovolit například školní výlet. Jejich přispěním se zkvalitnila výuka pro děti naší školy, zejména nákupem interaktivních pomůcek a vybavení školních prostor, ve kterých žáci tráví většinu dne. Svými aktivitami umožňují rozšíření obzoru dětského poznání, především u dětí ze sociálně slabších rodin. Snaží se umožnit stejné podmínky výuky pro všechny děti. Manželé Tůmovi si váží a oceňují nelehkou práci pedagogů a plně chápou problematiku týkající se školství. Jednají bez očekávání vděku, vše berou jako samozřejmost s lidským přístupem pomáhat ostatním.

cena Ď

cena Ď

cena ĎZa cenou Ď jsme se na Moravu vypravili vozem „Hyundai i40“ zapůjčeným od pana Šrámka z Plzně (Nepomucká třída). A díky tomu také vznikl článek pro cyklus „40 výletů s i40, díl č. 27“ – který můžete číst na www.richard-langer.cz v rubrice „psaní“ zde:

cena Ď

Nepřehlédnutelnou i40 jsme zaparkovali přímo před Hotel Slavia v místě, odkud je vidět na stolečky terásky, kde se v roce 1992 natáčela slavná epizoda filmu „Dědictví aneb kurvahošigutentag“ (Bohuš vyhodil z placu vrchního…).

Text, foto, video: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu a video: Jitka Langerová


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz