www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2018
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  P A R D U B I C K É M   K R A J I   2 0 1 8


Datum a místo konání: 10. května 2018 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (přidruženo ke krajskému kolu v Královéhradeckém kraji)

Partner: Studijní a vědecká knihovna v Hradci králové

cena Ď

Poděkování:

Obětavé a upřímné bytosti – paní Mgr. Věře Doležalové, která se zasloužila o konání krajské ceny Ď v Pardubickém kraji v letech 2012 – 2017 na zámku v Pardubicích a osobně od roku 2011 pečlivě zastává čestnou roli členky Kolegia v Pardubickém kraji.

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery.

cena Ď

Přehled krajských nominací v Parubickém kraji:
http://www.cena-d.cz/nomkrajpardubicky2018.html


Složení krajského Kolegia ceny Ď v Pardubickém kraji:
http://www.cena-d.cz/kolegiumpardubickykraj2018.html


cena Ď

Držitelkou krajské ceny Ď se stala paní Marie Jílková, jíž cenu předala členka krajského Kolegia Mgr. Věra Doležalová s ředitelkou Studijní a vědecké knihovny Mgr. Evou Svobodovou.

Neformální video z akce – aneb „Hmmmm na počest oceněného!“ – najdete zde: (https://youtu.be/WSpitalJ-OA) nebo zde:


Znění vítězné nominace Oblastní charity Polička:

Marie Jílková - svůj volný čas zasvětila dobrovolnické činnosti v terapeutickém obchodě Fimfárum Oblastní charity Polička už v říjnu roku 2010. Od té doby zde každoročně odpracuje mnoho dobrovolnických hodin při zástupech kmenové pracovnice v době její nepřítomnosti. Díky ní může obchůdek, kde se prodávají výrobky vytvořené lidmi s rozličnými handicapy, a na jehož obsluze se podílejí i samotní lidé s mentálním postižením, nemusí pro veřejnost zavírat ani v období dovolených, školení či nemoci.

cena Ď


cena Ď


cena ĎText, foto, video: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu a video: Jitka Langerová


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz