www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015:
   - cena Ď ve městě Beroun
   - cena Ď ve městě Děčín
   - cena Ď ve městě Jičín
   - cena Ď ve městě Most/Litvínov
   - cena Ď ve městě Nový Bor
   - cena Ď ve městě Olomouc
   - cena Ď ve městě Ostrov
   - cena Ď ve městě Poděbrady
   - cena Ď ve městě Znojmo

Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   2 0 1 5   V E   M Ě S T Ě   B E R O U N


Městská cena Ď 2015 ve městě Beroun se uskutečnila 12. února 2015 od 18.00h v Hotelu Na Ostrově v Modrém salonku. Záštitu nad městským kolem převzala starostka města Berouna Ing. Šárka Endrlová.

Městská cena Ď

Městské kolo zorganizoval Rotary klub Beroun na své náklady a na vrub svého času na základě bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu "cena Ď" a to na rok 2015.


Městská cena Ď


Městská cena Ď

Městské Kolegium ve městě Beroun 2015 po hlasování udělilo městskou cenu Ď 2015 ve městě Beroun panu Jiřímu Vydrovi za podporu obecně prospěšné společnosti Dobromysl:
Pan Jiří Vydra je malíř a sochař, který velkou část svého života zasvětil pomoci jiným lidem. Od roku 1997 pravidelně maluje s dětmi na onkologickém oddělení v nemocnici Motol. Obrázky dětí potom na vlastní náklady kopíruje, tiskne, vytváří z nich kalendáře. Ty potom rozdává tam, kde udělají radost. Vše dělá bez nároku na honorář. Jiří Vydra chodí takto mezi děti každý rok.
Jiří Vydra jezdí malovat s dětmi a lidmi s postižením do různých domovů, ústavů sociální péče – například v Nymburce, Zvíkovci, Nýrsku, v Radnici, v Leontýně. S lidmi maluje a obrázky zdobí zdi domovů a ústavů. Stejně tak navštěvuje i školky a školy. Vždy pracuje, aniž by požadoval finanční odměnu. Děti učí vzájemné solidaritě, poznávat problémy jedněch druhých. Tím, že některé obrázky mezi dětmi kolují a kalendáře rozdává i zdravým dětem, se navzájem o sobě dozvídají. Děti také přichází do styku s uměním, a to velmi nenásilnou a milou cestou. V letech 2012 a 2013 podpořil Jiří Vydra organizaci Dobromysl o. p. s. věnováním děl – fotografií a olejomaleb - v celkové hodnotě 72 800 Kč do dobročinné aukce. O díla pana Vydry byl zájem a vydražily se. Dobromysl o. p. s., která pečuje o lidi s postižením, pak použila veškeré získané prostředky z aukce na hlavní činnost organizace. Takto velký finanční obnos byl velmi důležitou součástí finančního rozpočtu, zvláště v době, která pro organizaci byla velmi ekonomicky náročná. Pan Jiří Vydra dělá mnoho dobrých věcí pro lidi kolem sebe a již mnoho let podporuje nejen lidi s postižením, ale obecně děti, jejich rozvoj, podporuje umění a snaží se být platným člověkem ve společenství lidí.

Městská cena Ď
Městskou cenu Ď 2015 ve městě Beroun převzal pan Jiří Vydra z rukou starostky Ing. Šárky Endrlové.
Okamžik s předání ceny Ď si v audio podobě můžete poslechnout zde.


Městská cena Ď


Městská cena Ď
Na městské ceně Ď 2015 města Berouna se sešli všichni nominovaní, nominující,
městské Kolegium a zástupci Rotary klubu.

Všechny městské nominace postupují do krajského kola a následně i do finále.

Mediální ohlasy:

24. února 2015 Podbrdské noviny
V Berouně ocenili dobrodince...


24. února 2015 Berounský Deník
Jiří Vydra maluje s dětmi na velká plátna...


9. února 2015 město Beroun
Cena Ď poputuje mecenášům a dobrodincům nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz