www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015:
   - cena Ď ve městě Beroun
   - cena Ď ve městě Děčín
   - cena Ď ve městě Jičín
   - cena Ď ve městě Most/Litvínov
   - cena Ď ve městě Nový Bor
   - cena Ď ve městě Olomouc
   - cena Ď ve městě Ostrov
   - cena Ď ve městě Poděbrady
   - cena Ď ve městě Znojmo Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   2 0 1 5   V E   M Ě S T Ě   Z N O J M O


Městská cena Ď 2015 ve městě Znojmo se uskutečnila 9. března 2015 od 17.00h v historickém objektu školní jídelny při ZŠ Znojmo Václavské náměstí. Záštitu nad městským kolem převzal starosta města Znojma Ing. Vlastimil Gabrhel.

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městské kolo zorganizoval Rotary klub Znojmo na své náklady a na vrub svého času na základě bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu "cena Ď" a to na rok 2015. Za Rotary klub Znojmo byl přítomný hlavní organizátor městské ceny Ď ve Znojmě 2015 – prezident Rotary klubu Znojmo pan Vojtěch Jaroš (na snímku níže vlevo). Osobně podpořil akt předání této ceny i člen Rotary klubu Poděbrady, který současně vlastní sklárnu ARTCRISTAL BOHEMIA, kde se skleněné ceny Ď řadu let vyrábí. Právě pan Machálek byl iniciátorem původní myšlenky, aby Rotary klub v ČR podporoval projekt ceny Ď pořádáním městských kol na náklady Rotary klubu.


Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městské Kolegium ve městě Znojmo 2015 po hlasování udělilo městskou cenu Ď 2015 ve městě Znojmo paní Lence Valterové a panu Josefu Ráčkovi za podporu Dětského domova Znojmo:
Pan Josef Ráček a paní Lenka Valterová patří mezi nejaktivnější členy občanského sdružení Přátelé dětí Dětského domova ve Znojmě a dlouhodobě s námi spolupracují.
Organizují především zájmovou činnost, která je zaměřená na pobyt v přírodě, výchovu ke zdravému životnímu stylu a komplexní rozvoj dětí. Z velkého množství akcí uvádíme např. turistický výlet s cestou do pohádek, soutěže a hry spojené s pobytem na vranovské chatě nebo na táboře v Bojanovicích a na Holštejně, setkání s Policií České republiky a každoroční mikulášskou nadílku. Jedná se o pestré programy, které jsou organizovány v úzké součinnosti s Rotary klubem ve Znojmě a dalšími složkami.
Přitom je třeba zdůraznit, že všichni zainteresovaní vykonávají tuto činnost ve svém volném čase zcela nezištně a zapojují do ní nejen své rodiny, ale i rodiny svých blízkých přátel. Tyto akce se stávají výrazným zpestřením našich víkendů a děti bez rozdílu věku se na ně velmi těší. U obou aktérů oceňujeme nadšení, obětavost a laskavý přístup k dětem, čímž si získávají jejich srdce.
Paní Lenka Valterová má ještě navíc osobní zásluhy na sponzorování Silvia Strnada, svěřence z DD Znojmo při studiích magisterského oboru na Vysoké škole finanční a správní v Praze, které jmenovaný úspěšně zakončil v roce 2014 a jehož promoce se také zúčastnila.
Vedení Dětského domova ve Znojmě, jeho pracovníci i děti se domnívají, že pan Josef Ráček a paní Lenka Valterová si ocenění D 2015 opravdu zaslouží a mají pro jeho získání naše doporučení.

Městská cena Ď
Městskou cenu Ď 2015 ve městě Znojmo převzali paní Lenka Valterová a pan Josef Ráček (vpravo) z rukou zastupitelky města Znojmo a předsedkyně kulturní komise paní Jitky Schneiderové (na snímku druhá zleva) a ředitelky Městské knihovny Znojmo paní Věry Maškové (vlevo). Okamžik s předání ceny Ď si v audio podobě můžete poslechnout zde.

Městská cena Ď

Městská cena Ď
Na městské ceně Ď 2015 města Znojma se sešli nominovaní, nominující, městské Kolegium a zástupci Rotary klubu. Přítomný byl i pan Mikuláš Blažíček (na snímku stojící nad ženou, která sedí třetí zleva), který se v letech 2011 až 2014 zasloužil o konání ceny Ď v Jihomoravském kraji, neboť velkoryse poskytoval aktérům krajské ceny Ď 4 roky prostor i pohoštění – dnes byl přítomný jako čestný host.

Všechny městské nominace postupují do krajského kola a následně i do finále.


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz