www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015:
   - cena Ď ve městě Beroun
   - cena Ď ve městě Děčín
   - cena Ď ve městě Jičín
   - cena Ď ve městě Most/Litvínov
   - cena Ď ve městě Nový Bor
   - cena Ď ve městě Olomouc
   - cena Ď ve městě Ostrov
   - cena Ď ve městě Poděbrady
   - cena Ď ve městě Znojmo

Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   2 0 1 5   V E   M Ě S T Ě   O L O M O U C


Městská cena Ď 2015 ve městě Olomouc se uskutečnila 31. března 2015 od 17.00h v salonku Hotelu Arigone Olomouc, který jinak pravidelně využívá Rotary klub Olomouc - City…

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městské kolo zorganizoval Rotary klub Olomouc - City na své náklady a na vrub svého času na základě bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu "cena Ď" a to na rok 2015. Za Rotary klub Olomouc - City byl přítomný hlavní organizátor městské ceny Ď v Olomouci 2015 – prezident Rotary klubu Olomouc - City pan Jan Krejčí (na snímku uprostřed, dále je na snímku členka Kolegia ceny Ď ve městě Olomouc 2015 paní Ing. Jana Vyroubalová - civilním povoláním personalistka).

Městská cena Ď
Prezident Rotary klubu Olomouc - City se ujal moderace a postupně představil všechny přítomné nominované a nominující. Každému nominovanému předal pamětní list a osobně, z očí do očí poděkoval za jeho mecenášství nebo dobrodiní slovem: „Ď“. Na snímku vlevo náš fotoaparát zachytil nominovanou paní Marii Čamachovou, která vyslechla poděkování také z úst nominujícího – ředitele Hospice Mgr. Jiřího Borika.

Městská cena Ď
Člen Rotary klubu Olomouc - City pan Vojtěch Lachnit zaznamenával vzácné a přesto atmosférou neformální chvíle na svůj fotoaparát pro klubový archiv, ve kterém se začíná při patnáctém ročníku ceny Ď psát první spolupráce na městské ceně Ď. Pokud je vám pan Lachnit povědomý, je to tím, že je emeritním ředitelem ČSOB v Olomouci a už loni nám pomáhal s projektem ceny Ď coby člen Kolegia ceny Ď v Olomouckém kraji 2015, což letos prý rád zopakuje. Na snímku druhá zprava je pak také paní Anna Absolonová – ředitelka oblastní pobočky ČSOB a pro nás v tuto chvíli hlavně členka Kolegia ceny Ď ve městě Olomouc 2015.

Městská cena Ď

Městské Kolegium ve městě Olomouc 2015 po hlasování udělilo městskou cenu Ď 2015 ve městě Olomouci Ing. Martě Urbánkové. Paní Urbánkovou nomivala obecně prospěšná společnost JITRO Olomouc:
Paní Marta Urbánková již několik let působí jako dobrovolnice v naší organizaci JITRO Olomouc, která poskytuje sociální službu dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Paní Urbánková byla členkou skupiny dobrovolníků z Moravské vodárenské, kteří zdarma pomáhali při venkovní úpravě areálu JITRA Olomouc. Při té příležitosti projevila zájem působit v naší organizaci častěji jako dobrovolnice i sama. Teď nám již několik let pomáhá při činnostech podporujících sociální začleňování našich klientů a rozvoj jejich zájmových aktivit. Učila klienty vařit nebo péct speciality hanácké kuchyně, připravila zajímavé přednášky např. o koloběhu vody v přírodě, klienti si mohli vyzkoušet, jak se zjišťuje tvrdost vody apod. Všechny tyto akce se setkávají s velikým ohlasem a naši klienti se na paní Martu Urbánkovou vždy velmi těší. Ing. Urbánková pracuje jako technolog specialista na čistírně odpadních vod. Jejím zaměstnavatelem je VEOLIA, a.s. Tato firma má dotační program, jehož prostřednictvím může každý zaměstnanec, který se ve svém volném čase věnuje dobrovolnictví, vypracovat projekt veřejně prospěšného významu a v případě jeho úspěšnosti tak finančně podpořit činnost vybrané organizace. Paní Marta Urbánková vypracovala projekt „Jednou budu vařit sám“ a úspěšně se s ním zúčastnila výběrového řízení na Minigrant VEOLIE. Umožnila nám tak rekonstruovat kuchyň v prostorách cvičného bytu denního stacionáře a nabídnout tak lidem s mentálním postižením možnost získávat a uplatňovat dovednosti potřebné v každodenním životě. Chtěli bychom paní Martě Urbánkové za její nezištnou pomoc i touto cestou poděkovat. Denní stacionář JITRO.

Městská cena Ď
Oceněná Ing. Marta Urbánková. Okamžik s předání ceny Ď si v audio podobě můžete poslechnout zde.

Městská cena Ď
Po oficiální části programu následovalo pohoštění a kdo chtěl, mohl se zapovídat o životě, práci a čemkoliv dalším zajímavým… Například jsme si všimli, jak si hezky o životě a práci popovídal nominovaný architekt Ladislav Opletal.

Všechny městské nominace postupují do krajského kola, které se koná 27. 4. 2015 od 16.30 ve Vlastivědné muzeum v Olomouci a následně i do celostátního kola, které se uskuteční 15. června od 17.00 ve Státní opeře v Praze.


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz