www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015:
   - cena Ď ve městě Beroun
   - cena Ď ve městě Děčín
   - cena Ď ve městě Jičín
   - cena Ď ve městě Most/Litvínov
   - cena Ď ve městě Nový Bor
   - cena Ď ve městě Olomouc
   - cena Ď ve městě Ostrov
   - cena Ď ve městě Poděbrady
   - cena Ď ve městě Znojmo

Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   2 0 1 5   V E   M Ě S T Ě   P O D Ě B R A D Y


Městská cena Ď 2015 ve městě Poděbrady se uskutečnila 19. března 2015 od 17.00h v obřadní síňi na Městském úřadu Poděbrady. Záštitu nad městským kolem převzal starosta města Poděbrady PhDr. Ladislav Langr.

Městská cena Ď
Poděbrady jako neobyčejné lázně i jako neobyčejné historické město, kde mají ale i místo pro obyčejné děkování – byly místem setkání místních mecenášů a dobrodinců a těch, kteří je nominovali na městskou cenu Ď. A také těch, kteří je vnímají za skutečné celebrity nejen města Poděbrady. Poděkování se jim tak dostalo od všech přítomných hostů, mezi nimiž byli i účastníci loňského ročníku ceny Ď v Poděbradech, včetně držitele této městské ceny Ď za rok 2014 pana Němce. Všem nominovaným pak s důvtipem a pokorou upřímně poděkoval starosta Poděbrad pan Ladislav Langr. Ono není v této zemi zase až tolik starostů, primátorů, hejtmanů…, kteří si sami dokážou najít nezištnou cestu k ceně Ď, která je apolitická a vyžaduje drahocenný čas všech zúčastněných, protože právě tímhle časem společně tráveným v atmosféře ceny Ď je ono „poděkování nominovaným“ nejdůrazněji a současně nejpřirozeněji podtrženo. Panu Langrovi patří velký dík za osobní nasazení v projektu ceny Ď…

Městská cena Ď
Cena Ď vyrobena ve sklárnš Artcristal Bohemia Velký Osek

Městská cena Ď
Až při patnáctém ročníku se pořadateli a autorovi projektu cena Ď 2001 až 2015 Richardu Langerovi poštěstilo být na městské ceně Ď v Poděbradech svědkem vlastního naplněného snu – prvně měl možnost nemoderovat ceny Ď a jen tak se usadit do hlediště jako divák a prožít tak celou akci se vším všudy, jak ji prožívají aktéři a diváci. Vždy měl strach, že nebude-li nikdo jiný schopen moderovat ceny Ď v jejich tradiční atmosféře, v pohlcení energie všech příchozích, se srdcem na dlani, s vlastní invencí a snad současně nesebestředností – že není zaručeno, že by projekt mohl jednou pokračovat dál, až on sám jednou nebude moct, což se může stát každému třeba hned. Dlouho hledaný poděbradský moderátor Jakub Charvát (na snímku) zvládnul moderaci celého večera naprosto skvěle. S nadhledem, vtipně a noblesně současně, nesebestředně a přesto osobitě. Neměl to ale vůbec jednoduché – všichni mu říkali: „Musíš to dělat jak je projekt zvyklý…“ – Což je těžké zadání. Zachovat předešlé a přesto přinést nové. Povedlo se! Pro pořadatele projektu cena Ď to byly chvíle vzácné až dojemné. Pan Charvát je prostě pro cenu Ď úžasný objev!

Městská cena Ď
Bylo to náramně hezké. Co jiného k tomu dodat…

Městská cena Ď
Za městské Kolegium Poděbrad byli přítomní (zleva): Ing. Gabriela Fričová (vedení účetnictví a daňová evidence), Kristina Kučerová (učitelka hudby), MUDr. Zdeněk Holoubek (lékař) a moderátor večera Mgr. Jakub Charvát (jinak ale také ředitel, Městské kulturní centrum Poděbrady). Zcela vpravo pak je na snímku Ing. Jan Machálek, majitel sklárny Artcristal Bohemia a člen Rotary Klubu Poděbrady, který městskou cenu Ď 2015 v Poděbradech se svými kolegy z klubu zorganizoval na vrub svého času a svých nákladů na základě bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu ceny Ď pro rok 2015.

Městské Kolegium ve městě Poděbrady 2015 po hlasování udělilo městskou cenu Ď 2015 ve městě Poděbrady paní Ivaně Jelínkové a Mgr. Lence Říhové. Obě dámy nominovala Speciální základní škola Poděbrady:
Nápad na využití iPadů ve vzdělávání dětí s handicapem se zrodil v hlavě Lenky Říhové, učitelky této školy. Spolu s kolegyní Ivou Jelínkovou začaly intenzivně získávat informace, hledat zahraniční zdroje a propojovat se s dalšími lidmi, kteří se o stejnou problematiku také zajímali. Výsledkem jejich zapálení se stal iSEN. Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů, sdílejících informace o využití iPad, iPod Touch v rozvoji a komunikaci dětí se speciálními potřebami.
i je prvním písmenkem všech apple produktů a SEN může znamenat dvě věci: splnit si svůj sen a také anglickou zkratku special educational needs - speciální vzdělávací potřeby.
Při svém zrodu byla podobná aktivita zcela průkopnická nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Stále se rozšiřující ISEN komunita sdílí informace o tom, jak pomocí vhodných aplikací pracovat s dětmi, které mají speciální potřeby. Dokladem úspěšné integrace iPadů do vzdělávání v České republice může být i video na oficiálních Apple stránkách, kde se společně představují školy z New Yorku, japonské Okinawy a Poděbrad.
Lenka i Iva jsou dvě úžasné tvořivé dámy. Zaslouží si ohromní dík a uznání od nás všech ze školy. Povedlo se jim rozžehnout ne plamínek svíčky, ale už pořádný oheň nadšení pro práci s novými technologiemi ve prospěch tisíců dětí s handicapem.

Městská cena Ď
Z rukou starosty Poděbrad PhDr. Ladislava Langra, který převzal záštitu nad touto akcí, převzali křišťálovou cenu Ď města Poděbrad 2015 dvě dámy Ivana Jelínková a Mgr. Lenka Říhová za podporu Speciální základní školy Poděbrady. Okamžik s předání ceny Ď si v audio podobě můžete poslechnout zde.

Městská cena Ď
Držitelky ceny Ď 2015 města Poděbrad Ivana Jelínková a Mgr. Lenka Říhová.

Městská cena Ď
Všichni nominovaní převzali pamětní list a vyslechli si velké poděkování. Opět bylo zdůrazněno, že cenu Ď si zaslouží všichni a její skleněná podoba je jen symbol, jinak se děkuje skutečně všem nominovaným, kterými zde byli (zleva): MUDr. Pavel Frič, Jiří Hollan, Marie Farkašová, Eliška Svobodová, Marie Svobodová, Ivana Jelínková a Mgr. Lenka Říhová, Marie Antošová.

Městská cena Ď
Společné foto nominovaných, členů Kolegia a organizátorů…

Městská cena Ď
Na závěr velké překvapení! Loňský nominovaný pan Navrátil, který měl v rámci finále ceny Ď 2014 ohromný úspěch na scéně Národního divadla, kde v úvodu ceremonie rozezpíval hlediště 800 vzácných hostů – dnes rozezpíval městské kolo ceny Ď 2015 v Poděbradech…

Městská cena Ď
Jako vždy a všude – ani v Poděbradech nescházela možnost vzít si pro zajímavost loňský tištěný program ceny Ď… A pak už následovalo pohoštění od Rotary klubu, vzájemné neformální rozhovory o životě, práci, mecenášství a dobrodiní… Prostě cena Ď…


Všechny městské nominace postupují do krajského kola a následně i do celostátního kola.


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz