www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015:
   - cena Ď ve městě Beroun
   - cena Ď ve městě Děčín
   - cena Ď ve městě Jičín
   - cena Ď ve městě Most/Litvínov
   - cena Ď ve městě Nový Bor
   - cena Ď ve městě Olomouc
   - cena Ď ve městě Ostrov
   - cena Ď ve městě Poděbrady
   - cena Ď ve městě Znojmo

Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   2 0 1 5   V E   M Ě S T Ě   O S T R O V


Městská cena Ď 2015 ve městě Ostrov se konala 24. května 2015 od 14.00 hodin při Klášterních slavnostech v Klášterní zahradě za generálního partnerství města Ostrov a osobní účasti pana starosty Bc. Pavla Čekana.

Městská cena Ď
Všechny přítomné hosty přivítal starosta města Ostrov - Bc. Pavel Čekan.

Městské kolo ceny Ď v Ostrově 2015 zorganizovalo město Ostrov ve spolupráci s pořadatelem projektu cena Ď ve vazbě na generální partnerství města nad „cenou Ď v Karlovarském kraji 2015“.

Městská cena Ď

Městské Kolegium ve městě Ostrov: Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov; Milan Matějka, člen rady a zastupitelstva města Ostrov; Mgr. Libor Bílek, radní a zastupitel města Ostrov; Pavlína Lišková, členka rady a zastupitelka města Ostrov a zástupkyně neziskových organizací; Walburga Mikešová, kronikářka města Ostrov; Mgr. Helmut Harzer, ředitel ZŠ Masarykova Ostrov; Mgr. Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov po hlasování udělilo „městskou cenu Ď 2015 ve městě Ostrov“ panu Milanu Štěpánkovi, majitel společnosti Elektro S - Štěpánek:

Pan Milan Štěpánek je dlouholetý podporovatel charitativních, sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských organizací a akcí, např. podporuje Fotbalový klub Ostrov, Davida Zadáka, festival Otty Hofmana, MDDM Ostrov, Ostrůvek, Rodinné centrum Ostrůvek, ZUŠ Ostrov, Český svaz diabetiků, X Terra, Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., Hasiči Ostrov, Oblastní charita Ostrov a další.

Městská cena Ď

Městská cena Ď
Městskou cenu Ď 2015 ve městě Ostrov převzal pan Milan Štěpánek.

Městská cena Ď
Město Ostrov poděkovalo devíti nominovaným na Městskou cenu Ď 2015 ve městě Ostrov.


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz