www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015:
   - cena Ď ve městě Beroun
   - cena Ď ve městě Děčín
   - cena Ď ve městě Jičín
   - cena Ď ve městě Most/Litvínov
   - cena Ď ve městě Nový Bor
   - cena Ď ve městě Olomouc
   - cena Ď ve městě Ostrov
   - cena Ď ve městě Poděbrady
   - cena Ď ve městě Znojmo

Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   2 0 1 5   V E   M Ě S T Ě   J I Č Í N


Městská cena Ď 2015 ve městě Jičíně se konala 14. dubna 2015 od 16.00 hodin v Porotním sále zámku Jičín pod záštitou starosty Jičína JUDr. Jana Malého.

Městská cena Ď

Městské kolo zorganizoval Rotary klub Jičín za zásadní produkční podpory města Jičína a to na své náklady a na vrub svého času za bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu „cena Ď“ a to na rok 2015.

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městské Kolegium ve Městě Jičín po hlasování udělilo „městskou cenu Ď 2015 ve městě Jičín“ panu Ing. Václav Rybařík hodnotné dary občanům města Jičín:

Pan Ing. Václav Rybařík je dlouholetým členem krajanského Spolku „Jičín v Praze“, jehož byl také několik let předsedou. Tento spolek si vytyčil mj. za cíl propagovat město Jičín v celé šíři jeho aktivit, dát možnost rodákům a přátelům Jičína navzájem se poznávat a udržovat kontinuitu se „svým“ městem. S Jičínem členové spolku udržují velmi konkrétní vztahy. Tím, že znají jeho život minulých dob, ale také doby současné, jim umožňuje vidět město s jistým nadhledem, což je velmi přínosné pro podávání zpětné vazby těm, kteří mají možnost dění v Jičíně ovlivňovat. V drtivé většině jsou členy spolku rodilí Jičíňáci, kteří trpí láskou ke svému městu a nijak se tím netají. Naprosto unikátním způsobem tuto svoji náklonnost předvedl p. Václav Rybařík v r. 2014, kdy se bez velkých gest rozhodl věnovat bronzovou sochu Albrechta Václava Eusebia Valdštejna (tento akt korunoval dalším darem, a to Valdštejnovou bustou a úpravou památníku padlým v I. Světové válce). Zajistil všechny potřebné náležitosti k provedení kopie sochy Valdštejna umístěné na nádvoří Senátu České republiky v Praze. Identická socha, možná také jako symbol spojení Prahy s Jičínem, stojí na nádvoří Valdštejnského zámku v Jičíně. Je krásná a je připomínkou historicky nejvýznamnější osobností svázané s Jičínem. Bude také ale připomínkou velkých činů lidí současné doby. Jedním z těchto velkorysých, a své město vzácně milujících, je také pan Ing. Václav Rybařík.

Městská cena Ď
Městskou cenu Ď 2015 ve městě Jičín převzal Ing. Václav Rybařík (čtvrtý zleva) z rukou dlouholetého člena Rotary klubu Jičín pana Miroslava Jakubce (třetí zleva). Slavnostní vyhlášení jména držitele ceny přednesl starosta Jičína pan JUDr. Jan Malý (druhý zleva). Všem nominovaným gratuloval zástupce guvernérky Rotary klubu distrikt 2240 pan Ing. Petr Javořík (první zleva). Oceněnému gratulovali i členové Kolegia ceny Ď ve městě Jičín 2015: Mgr. Miloš Chlumský (první zprava), Ing. Vladimír Šulc (druhý zprava), paní Marie Faruzelová, MVDr. Jiří Liška (čtvrtá osoba zprava) a PhDr. Josef Novotný (šestá osoba zprava). Okamžik z předání ceny Ď si v audio podobě můžete poslechnout zde.

Městská cena Ď
Ing. Václav Rybařík u vzácného exponátu, který patří mezi jeho dary městu Jičín…

Městská cena Ď

Všechny městské nominace postupují do krajského kola, které se koná 28. 4. 2015 od 17.00 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a následně i do celostátního kola, které se uskuteční 15. června od 17.00 ve Státní opeře v Praze.


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz