www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015:
   - cena Ď ve městě Beroun
   - cena Ď ve městě Děčín
   - cena Ď ve městě Jičín
   - cena Ď ve městě Most/Litvínov
   - cena Ď ve městě Nový Bor
   - cena Ď ve městě Ostrov
   - cena Ď ve městě Olomouc
   - cena Ď ve městě Poděbrady
   - cena Ď ve městě Znojmo

Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   2 0 1 5   V E   M Ě S T Ě   N O V Ý   B O R


Městská cena Ď 2015 ve městě Nový Bor se konala 5. května 2015 od 18.00 hodin v Navrátilově sále za generálního partnerství města Nový Bor a osobní účasti pana starosty Mgr. Jaromíra Dvořáka.

Městská cena Ď
Všechny přítomné hosty přivítal starosta města Nový Bor - Mgr. Jaromír Dvořák.

Městské kolo ceny Ď v Novém Boru 2015 zorganizovalo město Nový Bor ve spolupráci s pořadatelem projektu cena Ď ve vazbě na generální partnerství města nad „cenou Ď v Libereckém kraji 2015“.

Městská cena Ď

Městské Kolegium ve městě Nový Bor po hlasování udělilo „městskou cenu Ď 2015 ve městě Nový Bor“ paní Evě Ranšové:

Paní Eva Ranšová věnovala celý svůj dosavadní život fenoménu, který je pro město Nový Bor klíčový – sklu. V letech 1977-2004, tedy bezmála tři desetiletí, vedla místní Sklářské muzeum a stala se jeho dobrou duší. Patří jí velké poděkování za to, že pod jejím vedením se rozrůstala ojedinělá kolekce skla z oblasti Lužických hor, a to jak z produkce průmyslové, tak z výrobků místních menších dílen, výtvarníků, ale také studentů i pedagogů místní sklářské školy. Zároveň se přičinila o rozšiřování archivu dokumentů a mapování historie sklářství v regionu. Za jejího působení se obnovila soutěž Umění a řemeslo ve skle, která co tři roky upozorňuje na současné trendy ve zpracování, dekoraci, designu i technologii skla a dává možnost vyniknout mladým talentům z celé republiky. V neposlední řadě patří paní Evě Ranšové poděkování za to, že své obrovské znalosti v oblasti sklářství a muzeologie dokázala předat dál a vychovat si důstojné nástupkyně, kterým se i díky působení paní Ranšové daří udržovat Sklářské muzeum v Novém Boru na světové úrovni.

Městská cena Ď
Městskou cenu Ď 2015 ve městě Nový Bor převzala paní Eva Ranšová. Okamžik z předání ceny Ď si v audio podobě můžete poslechnout zde.

Městská cena Ď
Oceněné gratuluje její nástupkyně Mgr. Petra Ajšmanová.


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz