www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015:
   - cena Ď ve městě Beroun
   - cena Ď ve městě Děčín
   - cena Ď ve městě Jičín
   - cena Ď ve městě Most/Litvínov
   - cena Ď ve městě Nový Bor
   - cena Ď ve městě Olomouc
   - cena Ď ve městě Ostrov
   - cena Ď ve městě Poděbrady
   - cena Ď ve městě Znojmo

Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   2 0 1 5   V E   M Ě S T Ě   M O S T   /   L I T V Í N O V


Městská cena Ď 2015 ve městě Most / Litvínov se uskutečnila 18. března 2015 od 17.00h na Hradě Hněvín. Záštitu nad historicky prvním městským kolem ceny Ď za města Most a Litvínov převzal primátor Mostu Mgr. Jan Paparega a místostarosta Litvínova Mgr. Milan Šťovíček.

Městská cena Ď
Most je město, které se přemostilo z doby uhelné do doby nádherné. Léta platilo daň za pohodlí jiných měst a snad právě proto zde mají k sobě lidé ještě blíž než jinde. Znají význam slov přátelství a odpovědnost dosyta. Dnes nás tu vítá moderní město s nádherným okolím a ještě krásnějším hradem Hněvín, tyčícím se přímo ve výšce nad městem, kde jsme se setkali u příležitosti konání městské ceny Ď za města Most a Litvínov 2015.

Městská cena Ď
Reprezentativní prostředí především historií, stylem a výjimečným pocitem. To je hrad Hněvín, ke kterému má blízko místní Rotary klub, coby organizátor městského kola ceny Ď (bezplatně mu byla zapůjčena licence od pořadatele projektu na rok 2015 – Rotary klub na vrub svého času a svých nákladů zcela vyprodukoval toto historicky první městské kolo v Mostě a to v rámci XV. ročníku projektu cen Ď).

Městská cena Ď
Opět skleněnou cenu Ď vyrobila sklárna Artcristal Bohemia Velký Osek…

Městská cena Ď
Atmosféra vzácně napínavá, decentní a neformální současně…

Městská cena Ď
Záštitu nad historicky prvním městským kolem ceny Ď za města Most a Litvínov převzal primátor Mostu Mgr. Jan Paparega (třetí zleva) a místostarosta Litvínova Mgr. Milan Šťovíček (první zleva). Celou akci tři měsíce připravoval Rotary klub Most / Litvínov, zastoupený zde Mgr. Pavlem Havlíkem (druhý zleva). Každý nominovaný jako výraz poděkování za své mecenášské počiny nebo za dobrodiní obdržel pamětní list – byl pozván na pomyslnou scénu i s tím, kdo jej nominoval a oba, byli vyzváni, aby představili své projekty. Například tento snímek zachycuje nominujícího hudebníka Zdeňka Soukupa (druhý zprava) s jím nominovaným panem Radkem Kopelem. Měli jsme pocit, že tento neformální mluvený program trval půl hodiny, ale plynulo to tak spontánně a tudíž rychle, že jsme si nevšimli, že ve skutečnosti to byla hodina a půl (teprve pak bylo na řadě milé pohoštění od hostitele Rotary klubu Most a Litvínov). K pohodové náladě přispěl i skvělý hudebník a showman Zdeněk Soukup…

Městské Kolegium ve městě Most a Litvínov 2015 po hlasování udělilo městskou cenu Ď 2015 ve městě Most a Litvínov panu Ing. Petru Fišerovi. Pana Fišera nominoval spolek Přátelé historie Litvínovska:
Rozsáhlá podpora veřejného života a obnova památek v krušných horách na území okresů Most a Teplice - Pan Fišer se dlouhodobě věnuje obnově a rozsáhlé propagaci památek v Krušných horách na Mostecku a Teplicku: obnova flájského plavebního kanálu (+ natočení dokumentárního filmu a vydání propagační publikace), iniciování oslav k 50. výročí přehrady Fláje (+ vydání poštovní známky s motivem Flájí), iniciování oslav 130. výročí moldavské dráhy a mnoho dalších projektů (natočení dokumentárního filmo Českém Jiřetíně a Flájích, obnova božích muk, křížků, atd.). Zasloužil se o vznik o Českojiřetínského spolku. Na těchto pracech spolupracuje s mnoha odborníky i nadšenci z Ústeckého kraje i Saska, čímž jeho práce nabývá mezinárodního významu.

Městská cena Ď
Okamžik vyhlášení městské ceny Ď měst Mostu a Litvínova 2015 (tato města se dohodla, že městská kola spojí v jedno) – pan Ing. Petr Fišer přijal cenu Ď z rukou primátora Mostu Mgr. Jana Paparegy a místostarosty Litvínova pana Mgr. Milana Šťovíčka. Okamžik s předání ceny Ď si v audio podobě můžete poslechnout zde.

Městská cena Ď
Držiteli ceny Ď 2015 města Most a města Litvínova gratulovali také členové městského Kolegia (zprava): Mgr. Eva Čenkovičová (ředitelka Oblastní charity Most), Mgr. Eva Sekyrková (ředitelka Základní škola speciální Litvínov Šafaříkova), Mgr. Naděžda Krupczová (vedoucí odboru Magistrátu města Most), Ing. Margita Pištorová (ředitelka Centra Paraple Praha) a Mgr. Jiří Bureš (emeritní vedoucí odboru péče o děti Magistrátu města Most). Ke gratulaci se připojil zástupce Rotary klubu Mostu a Litvínova Mgr. Pavel Havlík (druhý zprava) a majitel sklárny Artcristal Bohemia a člen Rotary klubu Poděbrady Ing. Jan Machálek (vpravo), kterému pořadatel ceny Ď už dva roky říká, že je pecivál, neboť se neustále zdržuje u svých dvou sklářských pecí (tato přezdívka se prý už uchytila mezi některými přáteli pana Machálka).

Městská cena Ď
Držitel ceny Ď 2015 města Mostu a města Litvínova pan Ing. Petr Fišer.


Všechny městské nominace postupují do krajského kola a následně i do celostátního kola.


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz