www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015:
   - cena Ď ve městě Beroun
   - cena Ď ve městě Děčín
   - cena Ď ve městě Jičín
   - cena Ď ve městě Most/Litvínov
   - cena Ď ve městě Nový Bor
   - cena Ď ve městě Olomouc
   - cena Ď ve městě Ostrov
   - cena Ď ve městě Poděbrady
   - cena Ď ve městě Znojmo

Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   2 0 1 5   V E   M Ě S T Ě   D Ě Č Í N


Městská cena Ď 2015 ve městě Děčíně se konala 22. dubna 2015 od 15.00 hodin v Rohovém sále zámku Děčín za generálního partnerství města Děčín a osobní účasti paní primátorky Mgr. Marie Blažkové.

Městská cena Ď

Městské kolo ceny Ď v Děčíně 2015 zorganizovalo město Děčín ve spolupráci s pořadatelem projektu cena Ď ve vazbě na generální partnerství města nad „cenou Ď v Ústeckém kraji 2015“.

Městská cena Ď

Městská cena Ď

Městská cena Ď
Oceněná paní Vilma Tůmová (vlevo) naslouchá čtení odůvodnění nominace na cenu Ď města Děčína 2015. Naslouchá člen Kolegia ceny Ď města Děčín 2015 a bard ceny Ď v Ústeckém kraji 2015, někdejší primátor Děčína, jenž se zasloužil o to, že cena Ď našla domov právě v tomto městě – pan František Pelant. Text nominace čte současná primátorka Děčína paní Mgr. Marie Blažková, která si myšlenku ceny Ď také vzala za svou a dala ji jako její předchůdce své srdce. Nad tímto Děčínským souladem má radost autor a pořadatel ceny Ď Richard Langer (vpravo). Produkční Jitka Langerová vidět není…, protože vše v zákulisí jistí, ale radost má také. Děčín je překrásné město a cena Ď je zde šťastná :-)

Městská cena Ď
Oceněná paní Vilma Tůmová.

Městské Kolegium ve statutárním městě Děčín po hlasování udělilo „městskou cenu Ď 2015 ve městě Děčín“ paní Vilmě Tůmové.

Paní Vilma Tůmová již od roku 2004 působí jako předsedkyně Svazu diabetiků v Děčíně. Ze své pozice se usilovně snaží pomáhat osobám s diabetem na území města Děčína, kterých není právě málo. Je hlavní manažerkou a koordinátorkou zdravotních, sociálních a jiných aktivizačních programů, jež pomáhají začleňování osob s diabetem do společenského života. Dny zdraví, poradní dny, přednášky, výlety, rekondiční pobyty. To je jen krátký výčet aktivit, které pro osoby s diabetem pořádá, a vždy jsou hojně navštěvovány. O akcích se lidé mohou dozvědět ve vitrínách na Klubu seniorů v Bezručově ulici a na Masarykově náměstí. Za Svaz diabetiků ČR je pověřena k jednání a ke spolupráci v rámci komunitního plánování v Děčíně, kde se aktivně zapojuje. Okamžik z předání ceny Ď si v audio podobě můžete poslechnout zde.


Na městské ceně Ď 2015 města Děčína se sešli nominovaní, nominující a městské Kolegium. Všechny městské nominace postoupily do krajského kola a následně i do finále.


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz