www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - městská cena Ď v České Lípě
   - městská cena Ď v Děčíně
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Mostě
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2018
Městská Kolegia 2018

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   Č E S K É   L Í P Ě   2 0 1 8


Datum a místo konání: 5. března 2018 v Domově pro seniory v České Lípě

Pořadatel: Město Česká Lípa, držitel licence pro pořádání městské ceny Ď 2018

Poděkování:

Městu Česká Lípa za úžasné, nečekané a nevyžádané oslovení našeho projektu „cena Ď“ s námětem zapůjčit si od nás licenci a na své náklady podle poskytnutého manuálu zorganizovat vlastní městské kolo ceny Ď, které následně navazuje na námi organizované kolo krajské dne 22. 3. 2018 v Novém Boru a poté na finálovou ceremonii ve Stavovském divadle dne 7. 6. 2018 - a podpořit tak morálně celý projekt „cena Ď 2018“.

Poděkování také náleží za vstřícnost paní starostce Mgr. Romaně Žatecké a ředitelce Domova pro seniory Česká Lípa Mgr. Heleně Holanové, která několik let nominuje podporovatele domova pro seniory a účastní se jak krajských kol, tak finálové ceremonie v Praze – a dostala tak nápad inspirovat město Česká Lípa, aby nás oslovilo s návrhem vstoupit do projektu jako pořadatel městského kola.

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery. Oblek pro moderátora poskytl Salon MIRIAM Plzeň a vůz na cestu do České Lípy poskytl prodejce vozů Hyundai z Plzně – pan Šrámek.

cena Ď

Přehled městských nominací v České Lípě:

http://www.cena-d.cz/nomCeskaLipa2018.html

Složení městského Kolegia ceny Ď v České Lípě:

http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeCeskaLipa2018.html

cena Ď
Ceně Ď je věrná řadu let ředitelka Domova pro seniory Česká Lípa Mgr. Helena Holanová, která nedá dopustit na ty, které každým rokem nominuje. Jedním takovým je představitel společnosti „Jizerské pekárny“ pan Roman Kozák, kterého každým rokem potkáváme na krajském kole ceny Ď a vždy obdivujeme jeho zájem o mecenášství v kombinaci s pokorou a radostí z pomáhání druhým…

cena Ď
Po předání pamětních listů všem nominovaným a představení jejich počinů (byly to moc fajn okamžiky a nechyběly kapesníky…) došlo na předání městské ceny Ď v České Lípě. Mgr. Romana Žatecká (vpravo - starostka České Lípy a předsedkyně Kolegia) a PhDr. Dana Kroulíková (členka Kolegia a ředitelka Městské knihovny Česká Lípa) - předaly cenu Ď sedmnáctileté studentce slečně Barboře Sukovaté…

Znění vítězné nominace:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., nominuje: „Barbora Sukovatá - Studentka 3. ročníku Gymnázia v České Lípě pravidelně navštěvuje již téměř dva roky seniory z Oddělení sociálních lůžek českolipské nemocnice. Věnuje jim zde svůj volný čas, a to i v období svého volna, prázdnin. Slečna Barbora seniorům předčítá z knih, hraje s nimi společenské hry nebo si jen tak povídá a samozřejmě také naslouchá jejich myšlenkám. Takovýto mladý člověk, který se o své mládí dokáže podělit, věnovat svůj volný čas potřebným a v některých případech i navázat křehké pouto, si jistě zaslouží velké Ď.“

cena Ď
Nejužší jádro aktérů městské ceny Ď v České Lípě v semknutí kolem studentky Barbory krátce před ukončením oficiální části akce a pozváním na pohoštění.

Text a foto: Richard Langer


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz