www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - městská cena Ď v České Lípě
   - městská cena Ď v Děčíně
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Mostě
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2018
Městská Kolegia 2018

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í  C E N A   Ď   V   Ú S T Í   N A D   L A B E M   2 0 1 8


Datum a místo konání: 21. března 2018 na Zámku Děčín (přidruženo ke krajskému kolu)

Pořadatel: Gymnázium a střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem ve spolupráci s Richardem Langerem

Poděkování:

Gymnáziu a střední odborné škole Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem a speciálně řediteli Mgr. Ing. Michalu Šidákovi, který pomáhá ceně Ď naprosto nezištně, jako kamarád, srdečný přítel ceny Ď – coby čestný člen krajského Kolegia od roku 2011, dále jako člen místního Kolegia v Ústí nad Labem od roku 2017 a zejména od roku 2017 jako iniciátor organizování místní této ceny Ď…

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery. Oblek pro moderátora poskytl Salon MIRIAM Plzeň a vůz na cestu do Děčína poskytl prodejce vozů Hyundai z Plzně – pan Šrámek.

cena Ď

Přehled místních nominací v Ústí nad Labem:

http://www.cena-d.cz/nomUsti2018.html

Složení městského Kolegia ceny Ď Ústí nad Labem:

http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeUsti2018.html

cena Ď

cena Ď
Místní cenu Ď v Ústí nad Labem předali členové místního Kolegia pánové Mgr. Ing. Michal Šidák, ředitel Gymnázia Dr. Václava Šmejkala (vlevo) a Mgr. Michal Kulhánek (starosta obce Velké Březno).

cena Ď


cena Ď
Manželé Jitka a Jaromír Koldovi zářili pohodou a samozřejmostí, že to, co dělají, je normální….

Znění vítězné nominace Oblastní charity Ústí nad Labem:

KS Motor Servis Van, s.r.o. Společnost KS Motor Servis Van, s.r.o. dlouhodobě (cca od roku 2014) podporuje činnost a chod našeho zařízení Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích, což je jedno ze zařízení poskytovatele sociálních služeb Oblastní charity Ústí nad Labem. Pan ředitel, Bc. Jaromír Kolda, pomáhá naší organizaci řadu let, a to jednak jako fyzická osoba společně se svou manželkou, paní Jitkou Koldovou, v průběhu roku různými dárky v podobě občerstvení, pochutin či dekorativních předmětů do zařízení a dalšího vybavení. Dále jako ředitel společnosti KS Motor Servis Van, s.r.o., se aktivně zajímá o to, co naši organizaci momentálně tíží, co potřebuje (např. počítače) nebo čím by mohl pomoci v konkrétním zařízení. Díky jeho vstřícnosti mají např. všichni klienti Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích každoročně krásné vánoční svátky. Mezi vánočními dárky např. uvítali odšťavňovač, díky kterému mohou konzumovat ovocné a zeleninové šťávy. Do výdejny jídla jako pomocník přibyl elektrický kráječ chleba a uzenin, v prádelně zaměstnanci ocenili nová žehlící prkna. Zařízení taktéž nedávno obdrželo elektrický AKU šroubovák, Gola sadu a další vybavení pro každodenní údržbářské práce. Zpětně nelze nevzpomenout na nákup vánočního stromečku, fotoaparátu či vysavače. Pan Bc. Jaromír Kolda se v průběhu celého roku velmi aktivně zajímá nejen o chod zařízení (spolupracuje s vedoucí tohoto zařízení), ale i o chod celé organizace, v rámci níž spolupracuje s ředitelkou organizace. Této spolupráce si velmi vážíme a mnohokrát, nejen jménem všech zaměstnanců, ale hlavně jménem všech klientů, za ni děkujeme. I díky této spolupráci můžeme všichni společně obohatit každodenní život našich seniorů.

cena Ď
Text a foto: Richard Langer
Zpracování pro web, foto: Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz