www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - městská cena Ď v České Lípě
   - městská cena Ď v Děčíně
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Mostě
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2018
Městská Kolegia 2018

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   O S T R O V Ě   2 0 1 8


Datum a místo konání: . dubna 2018 na zámku v Ostrově – sídlo MÚ (přidruženo ke krajskému kolo)

Pořadatel: Město Ostrov a Richard Langer

Poděkování:

Městu Ostrov za 8 let spolupráce na projektu ceny Ď. Vše započalo díky panu Markovi Poledníčkovi (někdejší ředitel DK Ostrov), který se zasloužil o to, že cena Ď v Karlovarském kraji našla domovské zázemí právě v Ostrově. Pak štafetu přízně k cenám Ď převzal pan Pavel Čekan (někdejší starosta města) a na tuhle tradici navázal i současný starosta pan Josef Železný. Všem třem chlapům jsem vděčný a samozřejmě celému městu, neboť bez podpory zastupitelů a zájmu občanů města by cena Ď zde neměla už 8 let otevřené dveře.

Poděkování také náleží slečně Elišce Failové za vynikající produkční zajištění akce.

cena Ď

cena Ď
Součástí akce bylo předání dárku města Ostrov jednomu z nominovaných na cenu Ď - dortu ke 20 letům úspěšné existence pěveckého sboru ORBIS PICTUS v Ostrově, který nezištně podporuje řadu kulturních akcí ve městě a navíc město reprezentuje i jinde ve světě. Aktu se účastnil s humorem sobě vlastním starosta města pan Josef Železný a 2. místostarostka paní Ilona Leupold. Když nám sbor zazpíval, pan starosta se přidal –leč „bohužel“ nešel zrovna mikrofon a tak písnička „dopadla dobře“.

cena Ď

Přehled místních nominací v Ostrově:

http://www.cena-d.cz/nominaceOstrov2018.html

Složení místního Kolegia ceny Ď v Ostrově:

http://www.cena-d.cz/mestskekolegiumOstrov2018.html

cena Ď
„Městkou cenu Ď v Ostrově“ obdržela paní Aloisie Schubertová, za níž cenu osobně převzal farář římskokatolické církve pan Marek Bonaventura Hric (druhý zleva).

Znění vítězné nominace paní Zuzany Železné:
Aloisie Schubertová Chtěla bych touto cestou nominovat na Cenu Ď paní Aloisii Schubertovou, která již několik let vede Domov pokojného stáří a Denní stacionář v Ostrově. Paní Schubertová se věnuje klientům nad rámec svých pracovních povinností, je v kontaktu i s jejich rodinami a ochotně jim pomáhá řešit jejich problémy. O tom, že svoji práci dělá velice dobře, svědčí i četná poděkování rodinných příslušníků klientů uveřejněná také v Ostrovském měsíčníku. Usiluje o zlepšení kvality života obyvatel domova, aby mohli prožít důstojné stáří. Přispívá k tomu i vytváření téměř domácího prostředí a individuální přístup ke každému z nich. Řada klientů tohoto zařízení trpí Alzheimerovou chorobou a potřebují zvláštní přístup personálu i rodiny. Vztah mezi klienty, jejich rodinami a veřejností se upevňuje i pořádáním kulturních akcí, které jsou vždy pečlivě připraveny. Myslím, že lidé, kteří se aktivně starají o seniory a zpestřují jim závěr jejich života, si zaslouží naše uznání.

cena Ď

cena Ď

cena Ď


Text a foto: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu: Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz