www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - městská cena Ď v České Lípě
   - městská cena Ď v Děčíně
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Mostě
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2018
Městská Kolegia 2018

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   C H O D O V Ě   2 0 1 8


Datum a místo konání: 24. dubna 2018 na zámku v Ostrově – sídlo MÚ (přidruženo ke krajskému kolu)

Pořadatel: Paní Naďa Hynková ve spolupráci S Richardem Langerem

Poděkování:

Městu Ostrov za 8 let spolupráce na projektu ceny Ď, díky čemuž má tento projekt v Karlovarském kraji „domov“ právě v Ostrově, kde současně umožňuje kromě konání krajského kola (je jeho generálním partnerem) a svého vlastního městského kola – uspořádání aktu s předáním „Místní ceny Ď v Chodově“ a to již druhým rokem (město Ostrov je hostitelem této místní ceny z Chodova).

Poděkování také náleží zcela nezištné, velmi pečlivé a pro cenu Ď nadšené paní Nadě Hynkové z Chodova, která ač penzistka, dokázala už podruhé místní kolo ceny Ď v Chodově na své náklady zorganizovat. K tomu paní Hynková s paní Jájinou Raunerovou v rámci svých možností nesmírně ceně Ď – jako takové – 5 let pomáhají, jak jen mohou. Děkujeme.

cena Ď
Součástí akce bylo předání dárku města Ostrov jednomu z nominovaných na cenu Ď - dortu ke 20 letům úspěšné existence pěveckého sboru ORBIS PICTUS v Ostrově, který nezištně podporuje řadu kulturních akcí ve městě a navíc město reprezentuje i jinde ve světě. Aktu se účastnil s humorem sobě vlastním starosta města pan Josef Železný a 2. místostarostka paní Ilona Leupold. Když nám sbor zazpíval, pan starosta se přidal –leč „bohužel“ nešel zrovna mikrofon a tak písnička „dopadla dobře“.

cena Ď
Paní Naďa Hynková (pořadatelka místní ceny Ď v Chodově) naprosto dokonale, přirozeně a bez papíru v ruce – moderovala akt předání „Místní ceny Ď v Chodově 2018“. Nejprve představila všechny nominované a poté předala cenu…

Přehled místních nominací v Chodově:

http://www.cena-d.cz/nominaceChodov2018.html

Složení místního Kolegia ceny Ď v Chodově:

http://www.cena-d.cz/mestskekolegiumChodov2018.html

cena Ď

cena Ď
Celostátní ceny Ď, krajské ceny Ď a také městské ceny Ď – mají skleněnou podobu. „Místní ceny Ď“ mají podobu diplomu a nemívají vlastní akci (bývají přidružené ke krajským kolům).

cena Ď
„Místní cenu Ď v Chodově 2018“ z rukou paní Nadi Hynkové, předsedkyně Kolegia místní ceny Ď – převzal pan Pavel Vašek…“

Znění vítězné nominace města Chodov:
Pavel Vašek Sportovci TJ Baník Vintířov oslavili loni 70. výročí existence svého klubu. Na své oslavy pozvali fotbalový celek zvučného jména - Amfora Praha. Hlavně se rozhodli podpořit dobrou věc. Pozvali klienty Denního centra Mateřídouška v Chodově, kteří si tak užili bezvadnou zábavu. Na oslavy a zápas dorazilo 500 diváků, což vyneslo 25.000,-Kč. Celý tento výtěžek byl věnován Mateřídoušce. Hezký počin, který zaslouží poděkování.

cena Ď

cena Ď

cena Ď


Text a foto: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu: Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz