www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018
   - Blovice
   - Česká Lípa
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   C H O D O V - CENA Ď 2018


Město Chodov nominuje:

Základní škola J. A. Komenského, Mgr. Miloš Volek - Kojenecký ústav Karlovy Vary, Chodovský útulek pro pejsky, Vesnička SOS Karlovy Vary, Denní centrum Mateřídouška v Chodově - Žáci 9. B třídy vyzvali spolužáky ze školy ke sbírkové činnosti pro děti a zvířátka. Největší odezvu měla sbírka pro Kojenecký ústav Karlovy Vary a pro Chodovský útulek pro pejsky. Vybrané věci byly předány ředitelce Kojeneckého ústavu, plyšáčky věnovali do vesničky SOS v K. Varech a do Denního centra Mateřídouška v Chodově. Pochoutky pro chlupaté kamarády putovaly do Záchytného místa pro pejsky v Chodově. Poděkování patří všem, kdo se na této sbírce podíleli a nejvíce některým žákům 9. B třídy, kteří celou sbírku sami organizovali.

Základní škola J.A. Komenského, Renata Purkytová - Záchranná stanice handicapovaných živočichů Drosera Bublava - V prosinci 2017 proběhl ve ŠD Základní školy tradiční Vánoční jarmark. Účast na této akci předčila očekávání a vybrala se krásná částka 6.900,-Kč. Peníze byly předány Záchranné stanici handicapovaných živočichů Drosera Bublava, členu Národní sítě záchranných stanic. Za tento krásný počin udělila záchranná stanice Adopční listinu pro žáky a učitele ZŠ J. A. KOMENSKÉHO CHODOV, kteří podporují adopci SOVICE SNĚŽNÉ. Děti i paní vychovatelky, které tuto akci uspořádaly, zaslouží poděkování.

Roland Schmid - Klub důchodců Chodov - Paní Jaroslava Schmidová vede celých 16 let Klub důchodců v Chodově. Třikrát týdně se schází s důchodci v místní klubovně, kde se všichni společně věnují aktivitám dle zájmu, pořádají besídky, na kterých vystupují děti z mateřských škol a školních družin. Organizují pro důchodce pravidelné výlety po kraji. Poděkování zaslouží hlavně pan Roland Schmid, který bez nároku na jakoukoliv odměnu pomáhá s organizací veškerých akcí a má na starosti údržbu a drobné opravy zařízení klubu.

Pavel Vašek - Denní centrum Mateřídouška Chodov - Sportovci TJ Baník Vintířov oslavili loni 70. výročí existence svého klubu. Na své oslavy pozvali fotbalový celek zvučného jména - Amfora Praha. Hlavně se rozhodli podpořit dobrou věc. Pozvali klienty Denního centra Mateřídouška v Chodově, kteří si tak užili bezvadnou zábavu. Na oslavy a zápas dorazilo 500 diváků, což vyneslo 25.000,-Kč. Celý tento výtěžek byl věnován Mateřídoušce. Hezký počin, který zaslouží poděkování.

Denní centrum Mateřídouška o.p.s. nominuje:

Milan Beran - Pan Milan Beran 7 let pomáhá Dennímu centru Mateřídouška v Chodově. Majitelka zdejší pivnice mu poskytuje zdarma prostor pro kapely, které zde vystupují bez nároku na honorář. Pan Milan Beran zde pořádá akce ,,Benefice pro Mateřídoušku“, snaží se vždy získat kapely ze vzdálenějších míst, aby návštěvnost a tím i výtěžek z koncertů byly co nejvyšší. Sám o sobě před lety projevil snahu a přání podpořit finančně chod Denního centra Mateřídouška. Za to mu patří poděkování.

ZŠ Chodov, Husova - V prosinci r.2017 uspořádali členové žákovského školního parlamentu při ZŠ Husova ulice, spolu s Hnutím Stonožka v této škole, burzu hraček. K prodeji soustředili a nabízeli medvídky, panenky, plyšáky, knížky, stavebnice. Získané peníze z této akce, krásných 14.700,-Kč věnovali v lednu letošního roku chodovskému stacionáři Mateřídouška. Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům i rodičům za to, že vedou děti k ochotě pomáhat.

Petra Šetele a Lenka Průcha - Už jednou se dvě mladé maminky, Petra Šetele a Lenka Průcha, spojily pro dobrou věc. Tentokrát Petra zaměřila svou pozornost na Denní centrum Mateřídouška v Chodově. Oslovila Lenku ke spolupráci a výsledkem je kalendář, který nafotily s klienty stacionáře. Základní myšlenkou bylo nějakým způsobem pomoct. Focení probíhalo v průběhu běžného dne, fotili se klienti, kteří ten den ve stacionáři byli. Výsledkem jsou dvě verze, černobílá a barevná. Kalendáře byly představeny veřejnosti během vernisáže prodejní výstavy. Návštěvníci tak měli možnost zakoupit si je spolu s výrobky klientů stacionáře. Peníze z prodeje získala Mateřídouška. Petra s Lenkou mají v plánu nafotit ještě kalendáře s klienty, kteří nebyli přítomni. Není to jediná aktivita těchto dvou mladých maminek. Petra Šetele, která je na mateřské dovolené, založila nadační fond a má spoustu dalších nápadů, jak pomáhat tam, kde je to třeba. Oběma maminkám patří velký dík.

Eliška Savčicová, Ostrov nominuje:

Michaela Valentová - Běh s čelovkou – sportovně kulturní benefiční akce na podporu pacientů trpící roztroušenou sklerózou – nákup zdravotních pomůcek, léků, zdravotních pobytů - Avon pochod v Ostrově – vytěžená částka byla předána na podporu proti rakovině prsu - Jízda naděje – benefiční akce pro podporu dětí, které onemocněly onkologickým onemocněním – uhrazení zdravotních pobytů na klinikách, nákup zdravotních pomůcek a léků - Míša pochází z Ostrova u Karlových Varů. Jako každý z nás prožívala ve svém životě štěstí i smutek, všední i výjimečné dny a život plynul.
Pak se Míše přitížilo a po vyšetření ji byla diagnostikována RS (roztroušená skleróza). Život se jí otočil o 360% a přišly okamžiky, kdy si člověk pokládá těžké životní otázky.
Ale Míša se rozhodla, že se této nemoci postaví čelem a bude bojovat za každou cenu, za každý okamžik. Uvědomila si, že takto nemocných lidí je mnoho, a zde se zrodila právě ta myšlenka tyto lidi podporovat ať už finanční pomocí či osvětou nejen pro ně a jejich rodiny, ale i pro širokou veřejnost.
A tak vznikl projekt „Běh s čelovkou“, který je zaměřen právě na pacienty s RS.
Na základě úspěchu této akce se Míša rozhodla, že chce pomáhat víc a pokud možno každému, kdo to potřebuje. A tak založila spolek Pomáhej SRDCEM, z. s. Vzniknul další projekt „Jízda naděje“, který je zaměřen na ty nejmenší pacienty, kteří se potýkají s jakoukoliv nemocí. Letos má Míša za sebou již 2. ročník Jízdy naděje pro Lucinku, malou holčičku, která trpí leukémií a nyní je již v udržovací léčbě. Této akce se zúčastnilo celkem 177 cyklistů, což je ohromné množství a vybrala se částka 29 497 Kč, která byla v ten den předána právě Lucince. Nechyběl bohatý program pro dospělé i ty nejmenší. Dále se 31. června uskutečnilo úžasné „Rockové odpoledne pro Patrika“ v Hroznětíně. Tato výjimečná akce proběhla na podporu Patrika, který sváděl svůj největší boj, boj o své zdraví. Tuto akci podpořilo nejméně 300 posluchačů dobré rockové muziky, kteří si přišli užít živé vystoupení regionálních hudebních skupin. Patrikovi byla předána částka v hodnotě 152 939 Kč, kterou se podařilo vybrat během této akce. Všichni účastníci těchto akcí přišli podpořit dobrovolným příspěvkem do zapečetěných kasiček ty, kteří to opravdu potřebují.
Míša je člověk s velkým srdcem a mnoha lidem pomohla. I proto byla zvolena Ženou regionu 2017 pro Karlovarský kraj a nejkrásnější na tom je, že ji podpořili právě Ti, kterým nabídla svou pomocnou ruku a otevřela jim své srdce.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz