www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018
   - Blovice
   - Česká Lípa
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   ČESKÁ   LÍPA - CENA Ď 2018


Českolipská Vesna, spolek onkologických pacientů a přátel nominuje:

Robert Filipi - Českolipská Vesna, spolek onkologických pacientů a přátel chce touto nominací vyjádřit poděkování Robertovi Filipimu, který již desátým rokem vydatně a nezištně podporuje naše sdružení. Členy našeho klubu jsou převážně lidé v důchodovém věku. Robert Filipi nám výrazně pomáhá zejména s administrativní částí většiny našich akcí a projektů i samotnou existencí spolku při vyřizování žádostí o dotace. Náš klub se na něj mohl spolehnout i při organizaci celostátně známého „Dne proti rakovině“ nebo tradiční českolipské akce „Prevence nebolí“, stejně jako při mnoha dalších činnostech našeho klubu. Za jeho vytrvalou podporu mu velice děkujeme.

Sociální služby města České Lípy, p.o., Domov pro seniory nominuje:

Jizerské pekárny, spol. s.r.o. - Dům humanity Česká Lípa - Jizerské pekárny spol. s.r.o., Pekárna Lípa, již více než 25 let poskytují azylovému domu pro osoby bez přístřeší každodenně čerstvý chléb a na Velikonoce a Vánoce pečivo i cukroví. Jejich vánočky a cukroví dělají každý rok radost osamělým rodičům s dětmi i bezdomovcům. Někdy je jejich chléb to jediné, co mají naši klienti k jídlu a bez této pomoci by opravdu hladověli. Jejich dlouhodobá a pravidelná pomoc je opravdu výjimečná. Navíc každoročně podporují Sportovní hry seniorů a Ples seniorů ve formě občerstvení i cen pro vítězná družstva. Pan ředitel Kozák je velmi vstřícný a vždy si najde čas na jednání s našimi zástupci a nikdy neodmítl pomoc. Jsou jednou z mála organizací, která je ochotna pomáhat lidem bez přístřeší. Navíc máme ověřeno, že pan ředitel se stará i o své zaměstnance, kteří se dostali do existenčních problémů. Osobně jim shání pomoc, bydlení apod. Pokud by se jejich pomoc počítala v penězích, tak se budeme blížit milionu korun. Pro nás je ale důležitá vstřícnost, ochota, empatie a lidskost této firmy a pana ředitele, který je opravdu „pomáhající“ a často dává „druhou šanci“ i těm, kteří si svůj život hodně pokazili. To je opravdu výjimečné a zaslouží poděkování.

Zaměstnanci firmy Adient Czech Republic, k.s. - Domov pro seniory Česká Lípa - Začalo to telefonátem – Rádi bychom pomohli udělat seniorům pěkné Vánoce, šlo by to u Vás? Vše, co následovalo bylo pro nás neuvěřitelné: Uspořádali v Domově Vánoční besídku pro seniory a děti ze dvou dětských domovů. Bylo to krásné a senioři byli dojatí i nadšení zároveň. Koupili nám figuríny na vystavování dobového oblečení, místo úpravy akvária se složili a koupili nám nové, sehnali starožitný nábytek do haly, nakoupili spoustu hygienických potřeb pro klienty atd. atd. To vše během jednoho měsíce. Ani nevíme, zda se dá za to vše dost poděkovat. Jedno díky nim víme jistě. Dobří lidé jsou stále mezi námi a není jich málo.

Sauer Žandov, a.s. - Sportovní hry a ples seniorů - Firma Sauer Žandov každoročně přispívá na Sportovní hry seniorů pořádané naší organizací. Každoročně se k nám sjíždí družstva za širokého okolí, aby si zasoutěžila a zároveň, aby se soutěžící senioři mohli vzájemně setkat a pobavit. Bez finančního příspěvku firmy Sauer bychom nikdy neměli hry takové, jaké jsou. Moc si jejich darů vážíme. Přispívají nejen na Sportovní hry, ale i na Ples seniorů. Vedení firmy je velice vstřícné a zaslouží si poděkování.

Učitelé a žáci Gymnázia Česká Lípa - Gymnázium seniorům - Učitelé a žáci Gymnázia uspořádali sbírku a vybrané peníze se rozhodli věnovat seniorům v Domově. Když se někdo ve věku těchto žáků rozhodne pomáhat seniorům, tak si zaslouží poděkování i úctu. Je to prostě úžasné.

Mgr. Romana Žatecká - Sociální služby města České Lípy - Paní starostka města Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká se účastní většiny akcí pro seniory, které pořádáme. Vždy má pro seniory dobré slovo a úsměv. A není to jen PR – ukázat se, popřát dobrou zábavu a odejít. Paní starostka je na akci po celo dobu, obchází seniory, povídá si s nimi, často potom jejich připomínky řeší a pomůže jim. Pokud je problém, víme, že se na ni můžeme obrátit a ona vždy pomůže a poradí. Svým příkladem nás inspiruje a často nás i tlačí vpřed, abychom toho pro seniory dělali stále více. A když uděláme něco nového a máme radost, že se to povedlo, ptá se, co uděláme dalšího. Vždy nás čeká upřímná pochvala a poděkování. Je tu pro každého a my jí chceme poděkovat za to, jak úžasně umí děkovat a za to, že se nám díky ní v našem městě dobře společně žije a pracuje.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. nominuje:

Barbora Sukovatá - Studentka 3. ročníku Gymnázia v České Lípě pravidelně navštěvuje již téměř dva roky seniory z Oddělení sociálních lůžek českolipské nemocnice. Věnuje jim zde svůj volný čas, a to i v období svého volna, prázdnin. Slečna Barbora seniorům předčítá z knih, hraje s nimi společenské hry nebo si jen tak povídá a samozřejmě také naslouchá jejich myšlenkám. Takovýto mladý člověk, který se o své mládí dokáže podělit, věnovat svůj volný čas potřebným a v některých případech i navázat křehké pouto, si jistě zaslouží velké Ď.

Denní a pobytové sociální služby, p. o. nominuje:

Ondřej Hudrlík - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Pan Ondřej Hudrlík dochází jako dobrovolník od roku 1995 do Domova pro osoby se zdravotním postižením, kde žijí občané upoutáni na invalidním vozíku. Svým citlivým a optimistickým přístupem se stal oporou a přítelem právě pro jednoho s obyvatel tohoto domova. Doprovází ho na vycházky, tráví s ním společné víkendy a připravuje pestrou náplň volného času. Rádi bychom mu touto cestou vyjádřili naše upřímné a opravdové poděkování. Jsme rádi, že se stal naším dlouholetým přítelem.

Městská knihovna Česká Lípa nominuje:

Jaroslava Kulhavá - Realizace cvičení pro seniory - Paní Jaroslava Kulhavá oslovila Městskou knihovnu v České Lípě s projektem cvičení pro seniory již před 10 lety. Myšlenka nás zaujala a pro cvičení jsme využili naši sídlištní pobočku s vhodným prostorem. Od té doby, tj. od podzimu 2007 týden co týden kromě letních prázdnin, schází se skupina cca 20 i více cvičenců seniorského věku. Jedná se o cvičení v sedě, které v kombinaci s hudbou a vhodným komentářem přispívá k vyšší výkonnosti mozku. Cvičení má vedle relaxující psychomotorické hodnoty nesporný vliv na zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace a současně plní funkci platformy sociálního kontaktu se stejně motivovanými vrstevníky. Cvičení, které se díky paní Kulhavé před 10 lety rozběhlo, má blahodárný vliv na náladu účastníků, ve skupině se vytvořily velmi osobní vztahy a panuje zde hluboká sounáležitost a podpora, klid a porozumění. Obdivujeme soustavnost této aktivity, její pravidelnost a neutuchající zájem jak ze strany účastníků, tak ze strany paní Kulhavé, která vytrvale cvičení i navazující trénink paměti, i přes vlastní zdravotní obtíže, vede a podporuje. Více na https://www.youtube.com/watch?v=XwYlfgLs3VU
Cena Ď je dobrou příležitostí, jak paní Kulhavé poděkovat a vyjádřit úctu k její iniciativě a vytrvalému úsilí předávat dobrou náladu, být aktivní a pozitivní v každém věku.

Mgr. Ludmila Chalupová - Podpora SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) Česká Lípa - Paní Ludmila Chalupová je vedoucí sociálních služeb okresní odbočky SONS Česká Lípa. K této profesi se dostala po mnohaleté praxi učitelky v základní škole, kterou opustila, aby přijala výzvu spolku, který sdružuje zrakově postižené a nevidomé občany. Cílem spolku je sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany, hájit jejich zájmy, pomáhat jim k integraci do společnosti a celkově přispívat ke zvyšování kvality jejich života se zrakovým postižením. Této výzvy se chopila i proto, že svět nevidomých vnímá velmi osobně a citlivě i díky zkušenosti z vlastní rodiny. Přestože jde o profesionální vztah, víme, že každá práce, zaměstnání lze vykonávat s různým nasazením. Právě nasazení, osobní přístup a energie, kterou paní Chalupová předává nejen svým pracovním partnerům, ale především svým klientům a členům spolku, je obdivuhodná a zaslouží si pozornost. V její činnosti, kterou vykonává neuvěřitelně citlivě a s hlubokým osobním zaujetím se snoubí znalost prostředí a odborná průprava s obětavostí a houževnatostí, díky které je schopná realizovat nové aktivity spolku a prosazovat jeho zájmy. Právě takové osobnosti si cenu Ď zaslouží – jejich neutuchající energie, zdravá ctižádostivost, pracovitost a empatie může být nám všem příkladná.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz