www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018
   - Blovice
   - Česká Lípa
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   ÚSTÍ   NAD   LABEM - CENA Ď 2018


Oblastní charita Ústí nad Labem nominuje:

KS Motor Servis Van, s.r.o. - Společnost KS Motor Servis Van, s.r.o. dlouhodobě (cca od roku 2014) podporuje činnost a chod našeho zařízení Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích, což je jedno ze zařízení poskytovatele sociálních služeb Oblastní charity Ústí nad Labem.
Pan ředitel, Bc. Jaromír Kolda, pomáhá naší organizaci řadu let, a to jednak jako fyzická osoba společně se svou manželkou, paní Jitkou Koldovou, v průběhu roku různými dárky v podobě občerstvení, pochutin či dekorativních předmětů do zařízení a dalšího vybavení. Dále jako ředitel společnosti KS Motor Servis Van, s.r.o., se aktivně zajímá o to, co naši organizaci momentálně tíží, co potřebuje (např. počítače) nebo čím by mohl pomoci v konkrétním zařízení. Díky jeho vstřícnosti mají např. všichni klienti Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích každoročně krásné vánoční svátky. Mezi vánočními dárky např. uvítali odšťavňovač, díky kterému mohou konzumovat ovocné a zeleninové šťávy. Do výdejny jídla jako pomocník přibyl elektrický kráječ chleba a uzenin, v prádelně zaměstnanci ocenili nová žehlící prkna. Zařízení taktéž nedávno obdrželo elektrický AKU šroubovák, Gola sadu a další vybavení pro každodenní údržbářské práce. Zpětně nelze nevzpomenout na nákup vánočního stromečku, fotoaparátu či vysavače. Pan Bc. Jaromír Kolda se v průběhu celého roku velmi aktivně zajímá nejen o chod zařízení (spolupracuje s vedoucí tohoto zařízení), ale i o chod celé organizace, v rámci níž spolupracuje s ředitelkou organizace. Této spolupráce si velmi vážíme a mnohokrát, nejen jménem všech zaměstnanců, ale hlavně jménem všech klientů, za ni děkujeme. I díky této spolupráci můžeme všichni společně obohatit každodenní život našich seniorů.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o., nominuje:

Heinrich Lumpe (16.2.1859-22.2.1936) - Založení Lumpeparku (1908), ze kterého postupně po 2. světové válce vznikla ústecká zoologická zahrada. Letošní kulaté výročí (110 let) tuto neobvyklou nominaci opravňuje - Heinrich Lumpe patřil k největším mecenášům v dějinách města Ústí nad Labem. Ze své podnikatelské činnosti financoval nejen celý provoz Lumpeparku, ale během svého života věnoval většinu svých zisků na dobročinné účely. Ve válečných letech např. opakovaně organizoval akce ve prospěch Rakouského červeného kříže, podporoval různé spolky a zařízení (Spolek válečných invalidů v Ústí nad Labem, Dělnickou ozdravovnu v Ryjicích, Německou slepeckou školu v Ústí nad Labem, výbor pro zřízení žákovských nocleháren, sirotčinec, starobinec, polévkový ústav…). Další peníze šly na ošacení chudých, na obnovu klášterního kostela apod., výčet by byl opravdu velký :-) S jeho osobou lze spojit řadu přívlastků - mecenáš, dobrodinec, lidumil, nezištný dárce, osvícený a skromný člověk.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz