www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018
   - Blovice
   - Česká Lípa
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   D Ě Č Í N - CENA Ď 2018


Město Děčín nominuje:

Helena Ryšavá - Paní Ryšavá je již přes 20 let aktivní a obětavou předsedkyní spolku, který sdružuje bývalé pracovníky ve školství, dnes již seniorského věku. I přes svůj pokročilý věk je paní Ryšavá velmi aktivní. Pro své kolegy organizuje široký program aktivit, jako např. pravidelné turistické pochody, pobytové zájezdy, kulturní akce, besedy a přednášky a mnoho dalšího. Kromě toho se také podílí na organizaci výtvarného kroužku v Srbské Kamenici. Je členkou krajské rady Seniorů a spolupracuje v komunitním plánování města Děčín. Má tři děti a ve volném čase se ráda věnuje cvičení jógy. Jejím heslem, stejně jako heslem seniorské organizace OROS je „Ani ve stáří nebýt nikdo sám“.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz