www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018
   - Blovice
   - Česká Lípa
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   B L O V I C E - CENA Ď 2018


Gymnázium, Blovice nominuje:

Pavel Vlach - Blog Trust CLIL - Za propagaci školy, pomoc studentům při zpracování prací v rámci Středoškolské odborné činnosti a maturitních odborných prací z biologie, za nadšení, s nímž se věnuje studentům, hudbě i vědecké práci, za vlastní vědeckou a publikační činnost.

Miroslav Čadek - Za práci pro město Blovice na poli kulturním - za dlouholeté působení v Kruhu přátel hudby v Blovicích, organizování koncertů vážné hudby a koncertů „Z vlastních zdrojů“, za fotografickou dokumentaci krás Blovicka.

Pavel Sutnar - Za vysoce profesionální přístup k práci zvěrolékaře, za ochotu, trpělivost a vstřícnost, a to nejen ke zvířecím pacientům.

Božena Šroubková - DDM Blovice - Za dlouholetou práci s mládeží, organizování a vedení volnočasových aktivit, např. kroužků a dětských táborů, za řízení Domu dětí a mládeže v Blovicích a práci pro obec.

Miloslav Esterle - ZUŠ Starý Plzenec - Za dlouholetou pedagogickou práci, vedení různých hudebních těles, řízení ZUŠ, působení v různých pěveckých uskupeních, za aktivity spojené s opravou plzeneckých varhan v kostele Narození Panny Marie, za organizování koncertů a hudebních projektů

Karel Bobál - Tachovský ornitologický spolek, Záchranná stanice živočichů Studánka - Za pomoc a poskytnutí útočiště týraným a opuštěným zvířatům všeho druhu. Obětoval jim celý svůj život, každý finanční dar investuje do opravy a přístavby své stanice. Pomáhá při odchytech zvířat domácích i divoké zvěře.

Milena Durasová - Za pedagogickou práci, pomoc při přípravě studentů na vysokoškolské studium, za organizaci exkurzí, výletů a dalších akcí pro studenty a reprezentaci školy na veřejnosti.

Roman Posolda - Kola pro Afriku - Za založení charitativního projektu Kola pro Afriku. Za nápad sbírat u nás stará jízdní kola, opravovat je a transportovat je do Gambie, kde slouží především africkým dětem k překonávání dlouhých vzdáleností do škol.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz