www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018
   - Blovice
   - Česká Lípa
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   MOST   LITVÍNOV - CENA Ď 2018


Porozumění Litvínov, z. s. , nominuje:

Billa, s. r. o. - Zaměstnanci prodejny pro nás mezi sebou uspořádali finanční sbírku, kterou věnovali na provoz našeho centra. Uspořádali u nás také dobrovolnický den a pomohli nám s podzimní údržbou zahrady a vytapetovali nám hernu pro naše děti. Přislíbili nám dlouhodobou spolupráci. Vše z vlastní iniciativy! Z toho máme velkou radost a navrhujeme je za to na Cenu Ď.

Město Litvínov - Díky pravidelné finanční a morální podpoře Města Litvínov, může naše centrum existovat a nabízet volnočasové aktivity pro rodiny pečující o malé a handicapované děti a to již čtrnáctým rokem. Handicapované děti tak mají možnost být integrovány mezi své zdravé vrstevníky již od nejútlejšího věku. Rodiny se necítí sociálně izolováni.

HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s., nominuje:

Biskupství litoměřické - paliativní péče - Biskupství nám dlouhodobě pomáhá finančně s úhradou léků a zdravotnického materiálu, potřebného k péči o nevyléčitelně nemocné klienty, kteří se nacházejí v terminální fázi onemocnění.

Ústecký kraj - zdravotní a sociální služby - Kraj nám již 13 let finančně pomáhá s poskytováním zdravotních a sociálních služeb nevyléčitelně nemocným lidem a osobám, které potřebují neustálou pomoc v důsledku nemoci, nebo vysokého věku.

VDV nadace Olgy Havlové - ošetřovatelská péče o onkologicky nemocné klienty - VDV nám dlouhodobě pomáhá finančně s úhradou prostředků a pomůcek potřebných k ošetřování nemocných klientů hospice.

Spolek přátel historie Litvínovska nominuje:

Josef Bartoníček - Nominujeme na cenu Ď Josefa Bartoníčka, člena Spolku přátel historie Litvínovska, který se dlouhodobě zajímá o historii města Litvínov. Před dvěma roky založil webovou stránku Litvínov-pamětníci a současnost, s cílem pátrání po stopách historie regionu, vzbuzovat zájem o bohatou minulost a tradice Litvínova a zapojovat do těchto aktivit občany města, Toho dosahuje seznamováním spoluobčanů s historickým materiálem, fotografiemi a vyzývá je ke spolupráci. V současné době se přihlásilo na web více než 2 600 lidí a počet zájemců stále roste. Spolku jsou zasílány historické fotografie k společnému bádání. Pan Bartoníček se aktivně zapojuje do činnosti Spolku přátel historie Litvínovska, vytváří i projekty vhodné pro školní mládež pro seznamování s historií města ve kterém žijí.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz