www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018
   - Blovice
   - Česká Lípa
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   -   P A R D U B I C E  2018


EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. nominuje:

Hasičský záchranný Sbor okresu Pardubice - Pomoc občanům v nouzi, v případě nejen v případě požáru, vyprošťování apod. Přednášky, osvěta, ochota - Nasazení lidského života nejen profesionálů, ale i dobrovolníků. Hasiči zasahují v mnohých případech, požáry, uvíznutí, nehody, těžce nemocní a podobně. Jejich práce je nekonečná, ale neocenitelná.

Základní škola a praktická škola Svítání, o.p.s. Pardubice - Pomoc dětem s postižením a to jak mentálním, tak s kombinovaným postižením. Provoz tzv. Tranzitního programu - Umístění děti od základní školy po školu střední, kteří mají postižení mentální a nebo kombinované. Pracují s dětmi i s širokou veřejností v duchu osvěty, že člověk je plnohodnotným členem společnosti v každém případě. Pomáhají dětem i jejich rodinám ve všech oblastech života s postiženým dítětem a nebo členem rodiny.

BK JIP Pardubice - Basketbalová utkání – Hrajeme spolu za Pardubice. Obecně práce s mládeží a pomoc slabším - Program Hrajeme spolu za Pardubice je programem, kdy vybrané peníze za zápas a doprovodný prodej, podpoří vždy nějaké nemocné dítě v Pardubicích a okolí.

RNDr. Josef Kubát - 30 let působil na Gymnázium Dašická Pardubice od učitele až po výborného ředitele. Úspěšný matematik. Zastupitel Pce v oblasti školství. Přínos v oblasti vzdělávání a to především na poli matematiky. Cyklus přednášek Zajímavá matematika a autor několika knih o matematice. Přínos v oblasti školství, kultury a sportu. Celý život se věnuje matematice a dokáže ji udělat zajímavou. Pomáhá studentům překonat ostych z matematiky. 40 let předseda výboru matematické olympiády.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz