www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018
   - Blovice
   - Česká Lípa
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   O S T R O V - CENA Ď 2018


Spolek přátel města Ostrova nominuje:

Orbis pictus - Spolek přátel města Ostrova podává návrh na ocenění pěveckému sboru Orbis pictus. Pěvecké těleso oslavuje v tomto roce 2018 své nepřetržité dvacetileté působení, které vyvrcholí koncertem v květnu.
Kromě pravidelných cvičných hodin během roku přijímá i mnoho nabídek k vystoupení na různé městské akce a slavnosti. Každoročně zve občany na své výroční koncerty, mezi které již tradičně patří i ten vánoční v naplněném chrámu sv. Michaela. Pěvecký sbor má na svém kontě i celou řadu charitativních koncertů v karlovarském okrese, kde vstupné věnuje pro záchranu a opravu kostelů.
Mimo působení v českém prostředí zajíždí i do příhraničních měst v Německu. Zúčastňuje se přehlídek pěveckých sborů v Západočeském kraji. Patří mezi stabilní tělesa s hodnotným programem. V roce 2010 proběhla přehlídka v Ostrově. Hostitelem byl tentokrát sbor Orbis pictus. Za pracovního nasazení všech členů, za podpory města a MDM se povedla pěkná propagace města a občanům bylo nabídnuto pestré hudební odpoledne plné zpěvu. Sbor se také zúčastnil soutěže pěveckých sborů v Olomouci, kde nejenom uspěl, ale získal i cenné podněty k dalšímu rozvoji své činnosti. Bohužel pro takové náročné zájezdy nejsou zatím podmínky.
Nesmíme zapomenout, že ve sboru zpívají i matky malých dětí a školáků, že každá doba strávená mimo domov vyžaduje jejich zvýšené úsilí a starost celé rodiny. V letošním roce je sbor vybrán k účasti na mezinárodní soutěžní přehlídce pěveckých sborů, která se uskuteční v květnu v Jihlavě. Sborový zpěv je náročný. Ve sborovém zpěvu je krása a soudržnost. Je to naše tradice, je třeba ji udržovat.
Orbis pictus nám několikrát do roka přináší radost, potěšení z písní různých žánrů. Má už mezi ostrovskými své místo, zvuk. Také proto, že jej vede sbormistryně Mgr. Lenka Kozohorská, fundovaná muzikantka.
Ostrovský sbor Orbis pictus si zaslouží cenu „Ď“.

Ing. Josef Macke - Pan ing. Josef Macke se aktivně zajímá o historii 20. století, a to především o historii související s naším regionem, neúnavně sbírá údaje a příběhy, které se váží k Ostrovu a okolí, často přispívá články do Ostrovského měsíčníku. Fotograficky zmapoval všechny dostupné pomníky – památníky padlých v 1. světové válce.
Spolu s ostatními nadšenci vybudoval v Habartově muzeum bezpečnostních sborů (prvorepublikového četnictva) s dokumenty obrany hranic z roku 1938.
S kolegou Vladimírem Bružeňákem vydali v roce 2017 dvě obsažné knihy „morový rok 1938“, které jsou kronikami tragického roku 1938 ve dvou regionech Karlovarsko a Sokolovsko. Ing. Josef Macke se podílel zejména na Karlovarsku. Knihy jsou vyčerpávající jak množstvím dokumentů, tak unikátními fotografiemi, mají velkou vypovídající hodnotu a svědčí o několikaleté cílevědomé a poctivé práci obou badatelů – spisovatelů.
Dlouhodobě pracuje v Komisi pro propagaci a historickou paměť města Ostrova, je členem Spolku přátel města Ostrov.

Ilona Leupold, 2. místostarostka města Ostrov nominuje:

Michaela Valentová - Michaela Valentová pochází z Ostrova u Karlových Varů. Byla ji diagnostikována RS (roztroušená skleróza), byl ji doporučen pravidelný pohyb, začala běhat a v roce 2014 uspořádala 1. ročník „Běh s čelovkou“, který je zaměřen právě na pacienty s RS. Míša chtěla pomáhat ještě více a v květnu 2016 založila spolek Pomáhej SRDCEM jehož cílem je pomáhat materiálně i finančně lidem v jejich nelehkém boji nejen s roztroušenou sklerózou, ale i s dalšími zákeřnými nemocemi. Dětem a jejich rodinám. Všem handicapovaným s různou formou postižení. Protože tito lidé nepotřebují naši lítost. Potřebují osvětu, upřímný zájem a naši pomocnou ruku.
V roce 2017 proběhl už 4. ročník Běh s čelovkou pro Terezku, Michalku a Romanu. Čelovka ozářila Mírové náměstí a pomohla třem ženám z Ostrova, které onemocněly roztroušenou sklerózou. Ze samotného běhu se předalo 55 717 korun a celkem se vybralo 100 000 korun.
V červnu 2017 proběhl 2. ročník Jízda naděje pro Lucinku, malou holčičku, která trpí leukémií a nyní je již v udržovací léčbě. Této akce se zúčastnilo celkem 177 cyklistů a vybrala se částka 29 497 Kč.
Výjimečná akce proběhla na podporu Patrika v červnu, který sváděl svůj největší boj, boj o své zdraví. Konalo se „Rockové odpoledne pro Patrika“ v Hroznětíně. Tuto akci podpořilo nejméně 300 posluchačů dobré rockové muziky, kteří si přišli užít živé vystoupení regionálních hudebních skupin. Patrikovi byla předána částka v hodnotě 152 939 Kč.
V září 2017 se uskutečnil historicky první Avon pochod v Ostrově. Pochod byl dlouhý 4 km a trasa vedla centrem města Ostrova a jeho blízkém okolí. Pochodu se zúčastnilo minimálně 1 000 účastníků. V rámci této akce se díky zakoupeným výrobkům s růžovou stužkou vybralo 72 000 Kč, které byly zaslány na účet Asociace žen proti rakovině prsu.
Michale Valentové a celému týmu Pomáhej srdcem patří veliký dík.

Zuzana Železná, Ostrov nominuje:

Aloisie Schubertová - Chtěla bych touto cestou nominovat na Cenu Ď paní Aloisii Schubertovou, která již několik let vede Domov pokojného stáří a Denní stacionář v Ostrově. Paní Schubertová se věnuje klientům nad rámec svých pracovních povinností, je v kontaktu i s jejich rodinami a ochotně jim pomáhá řešit jejich problémy. O tom, že svoji práci dělá velice dobře, svědčí i četná poděkování rodinných příslušníků klientů uveřejněná také v Ostrovském měsíčníku. Usiluje o zlepšení kvality života obyvatel domova, aby mohli prožít důstojné stáří. Přispívá k tomu i vytváření téměř domácího prostředí a individuální přístup ke každému z nich. Řada klientů tohoto zařízení trpí Alzheimerovou chorobou a potřebují zvláštní přístup personálu i rodiny. Vztah mezi klienty, jejich rodinami a veřejností se upevňuje i pořádáním kulturních akcí, které jsou vždy pečlivě připraveny. Myslím, že lidé, kteří se aktivně starají o seniory a zpestřují jim závěr jejich života, si zaslouží naše uznání.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz