www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018
   - Blovice
   - Česká Lípa
   - Děčín
   - Chodov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Plzeň
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   NOVÝ   BOR - CENA Ď 2018


Pavla Procházková, učitelka MŠ Nový Bor, nominuje:

Hana Vohnoutková - Navrhuji udělit cenu Ď paní Haně Vohnoutkové, majitelce soukromé mateřské školy Beruška V Novém Boru. Po celý život pečovala s láskou a obětavostí o děti předškolního věku. Po roce 1989 zřídila soukromou mateřskou školu, která je dodnes součástí předškolních zařízení v Novém Boru. Paní Vohnoutková jedná vždy laskavě a vstřícně s dětmi i s jejich rodiči. Vytváří se svým kolektivem láskyplné a bezpečné prostředí pro svěřené děti. Podle mého názoru si zaslouží ocenění za celoživotní práci s dětmi.

město Nový Bor nominuje:

Josef Doškář - Josef Doškář se v letošním červnu dožije významného životního jubilea. To je jistě příležitostí k ohlédnutí za uplynulými lety. Město Nový Bor by při této příležitosti chtělo poděkovat svému občanovi, místnímu patriotovi a podporovateli místních tradic za aktivity, kterými přispěl a stále přispívá k udržování důležitých historických událostí v paměti města a jeho obyvatel. Jeho přičiněním a ve spolupráci s dalšími subjekty včetně města Nový Bor vznikla nová pietní místa odkazující k historickým událostem a významným osobnostem. Osobnost Mistra Jana Husa připomíná od roku 2015 kamenná skulptura umístěná v zeleni nedaleko ulice, která nese právě Husovo jméno. Josef Doškář jako člen ČsOL ale zaměřil své hlavní aktivity do historie spíše nedávné, k událostem obou světových válek. Čas, který jim zasvětil, je obtížné shrnout jen v několika větách. Vybíráme proto jen události nejvýznamnější pro město Nový Bor. K nim nepochybně patří Rumburská vzpoura. Josef Doškář se zásadním způsobem zasloužil o obnovu pomníku rumburských hrdinů z roku 1923, na jehož vybudování přispěl finančním darem i T. G. Masaryk. Jako uctívané místo českých hraničářů byl v roce 1940 zcela zničen nacisty a do původní podoby byl obnoven až v roce 2015. Současně byla na místě posledních střetů vzbouřenců s rakousko-uherskou armádou instalována kamenná stéla s pamětní deskou. Další snahy zaměřil Josef Doškář na obnovení historického názvu české školy, dnes školy U Lesa, aby opět nesla jméno prvního československého prezidenta. V letošním roce, kdy škola slaví 90. výročí od svého založení, bude v její blízkosti díky aktivitám Josefa Doškáře odhalen T. G. Masarykovi pomník. Události 2. světové války připomíná od roku 2017 na budově této školy pamětní deska věnovaná obětem tohoto válečného konfliktu. Pamětní deska odhalená v roce 2016 zase připomíná ženy vězněné v Ravensbrücku a jejich pochod z tohoto koncentračního tábora zpět do vlasti. Lidickým ženám, jež dorazily po strastiplné cestě z koncentračního tábora do Nového Boru, je také věnována vzpomínka ve Smetanových sadech. Na mapování historie spolupracuje Josef Doškář s novoborským historikem PhDr. Vladislavem Jindrou, který získal městskou Cenu Ď již v roce 2011. Oba dva nezištně pomáhají kulturnímu rozvoji města, popularizaci jeho dějin a budováním odkazů pro další generace.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz