www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - městská cena Ď v České Lípě
   - městská cena Ď v Děčíně
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Mostě
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2018
Městská Kolegia 2018

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   D Ě Č Í N Ě   2 0 1 8


Datum a místo konání: 21. března 2018 na Zámku Děčín

Pořadatel: Statutární město Děčín

Poděkování:

Městu Děčín za vše, čím cenu Ď od roku 2012 nezištně podporuje. Jednak organizuje svou vlastní městskou cenu Ď (ve spolupráci s námi – majiteli projektu) a pak je již 7 let generálním partnerem krajského kola ceny Ď v Ústeckém kraji a potažmo tak i finálové ceremonie v Praze (2012 - 2013 v Národním divadle, 2015 ve Státní opeře, 2016 – 2017 na Nové scéně ND, 2018 ve Stavovském divadle). Upřímný zájem pracovníků magistrátu o cenu Ď, její podstatu a existenci – pociťujeme 7 krásných let.

Poděkování také náleží za vstřícnost paní primátorce Mgr. Marii Blažkové a pracovnici magistrátu Mgr. Romaně Silvarové. Obdivujeme, jak paní primátorka převzala za město Děčín krásný vztah k ceně Ď po předešlém panu primátorovi Františku Pelantovi, který se v roce 2012 při dvanáctém ročníku ceny Ď zasadil o konání krajského kola v Ústeckém kraji právě v Děčíně. Všem děkujeme a cítíme se zde po tolika letech jako doma.

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery. Oblek pro moderátora poskytl Salon MIRIAM Plzeň a vůz na cestu do Děčína poskytl prodejce vozů Hyundai z Plzně – pan Šrámek.

cena Ď

Přehled městských nominací v Děčíně:

http://www.cena-d.cz/nomDecin2018.html

Složení městského Kolegia ceny Ď v Děčíně:

http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeDecin2018.html

cena Ď

cena Ď
Městskou cenu Ď v Děčíně předala členka městského Kolegia a primátorka města paní Mgr. Marie Blažková (vlevo) paní Heleně Ryšavé (vpravo). Jako každý rok, také letos, do zámeckých oken pronikaly sluneční paprsky. Den před a den po, jako v minulé dny toho času, takové slunce nebylo k mání :-) …ale my v Děčíně má na slunce shora ve všech smyslech vždycky štěstí :-)

Znění vítězné nominace statutárního města Děčín:

Paní Helena Ryšavá je již přes 20 let aktivní a obětavou předsedkyní spolku, který sdružuje bývalé pracovníky ve školství, dnes již seniorského věku. I přes svůj pokročilý věk je paní Ryšavá velmi aktivní. Pro své kolegy organizuje široký program aktivit, jako např. pravidelné turistické pochody, pobytové zájezdy, kulturní akce, besedy a přednášky a mnoho dalšího. Kromě toho se také podílí na organizaci výtvarného kroužku v Srbské Kamenici. Je členkou krajské rady Seniorů a spolupracuje v komunitním plánování města Děčín. Má tři děti a ve volném čase se ráda věnuje cvičení jógy. Jejím heslem, stejně jako heslem seniorské organizace OROS je „Ani ve stáří nebýt nikdo sám“.

cena Ď


cena Ď


cena Ď
Text a foto: Richard Langer
Zpracování pro web: Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz