www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - městská cena Ď v České Lípě
   - městská cena Ď v Děčíně
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Mostě
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2018
Městská Kolegia 2018

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   P A R D U B I C Í C H   2 0 1 8


Datum a místo konání: 10. května 2018 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (přidruženo ke krajským kolům v Královéhradeckém a Pardubickém kraji)

Pořadatel: EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. a Richard Langer

Partner: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

cena Ď

Poděkování:

Nadšeným pořadatelům tohoto městského kola škole EDUCA Pardubice, která druhým rokem s upřímným zájmem, osobním přístupem a nasazením – pořádá se studenty tuto akci po stránce nominací (hledání dobra v Pardubicích a jeho zviditelnění).

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery.

cena Ď
„Místní cenu Ď v Pardubicích 2018“ předaly (byly naprosto skvěle připravené a s nadšením sdělující charakter každé nominace z Pardubic) paní ředitelka školy EDUCA Pardubice - Ing. Monika Kohoutková a paní zástupkyně ředitelky Ing. Jitka Sýkorová.

cena Ď
„Místní cenu Ď v Pardubicích 2018“ převzala Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová – zástupkyně ředitelky Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. ve společnosti s žáky školy….

Přehled místních nominací v Pardubicích:

http://www.cena-d.cz/nominacePardubice2018.html

Složení místního Kolegia ceny Ď v Pardubicích:

http://www.cena-d.cz/mestskekolegiumPardubice2018.html

Znění vítězné nominace:

EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. nominuje:
Základní škola a praktická škola Svítání, o.p.s. Pardubice Pomoc dětem s postižením a to jak mentálním, tak s kombinovaným postižením. Provoz tzv. Tranzitního programu - Umístění děti od základní školy po školu střední, kteří mají postižení mentální a nebo kombinované. Pracují s dětmi i s širokou veřejností v duchu osvěty, že člověk je plnohodnotným členem společnosti v každém případě. Pomáhají dětem i jejich rodinám ve všech oblastech života s postiženým dítětem a nebo členem rodiny.

cena Ď

cena ĎText a foto: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu: Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz