www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - městská cena Ď v České Lípě
   - městská cena Ď v Děčíně
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Mostě
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2018
Městská Kolegia 2018

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   P L Z N I  2 0 1 8


Datum a místo konání: 5. dubna 2018 v Hotelu U Zvonu v Plzni (přidruženo ke krajské ceně Ď)

Pořadatel: Richard Langer

Partner: Hotel U ZVONU v Plzni

cena Ď

Poděkování:

Hotelu U Zvonu za hostitelství a dvouletou sounáležitost s projektem cen Ď. Hotel provozuje rodina hokejisty pana Martina Straky a my si vážíme jejího zájmu o dobrodince a mecenáše kultury a charity.

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery. Vůz pro produkční účely poskytl prodejce vozů Hyundai z Plzně – pan Václav Šrámek s rodinou.

cena Ď
„Místní cenu Ď v Plzni 2018“ předala členka místního Kolegia paní architektka Anna Hostičková.

PPřehled místních nominací v Plzni:

http://www.cena-d.cz/nominacePlzen2018.html

Složení městského Kolegia ceny Ď v Plzni:

http://www.cena-d.cz/mestskekolegiumPlzen2018.html

cena Ď
Udělení místní ceny Ď v Plzni 2018 provázely slzy… Ocenění za partu nezištných kamarádů převzala paní Katka Misíková (vlevo) se zástupkyní Domovinky sociální služby.

Znění vítězné nominace:

Domovinka – sociální služby, o.p.s., Plzeň nominuje:
David Švarc, Katka Misíková, Anna Krejčová, Šárka Laiblová, Petra Braunová Krása stáří - Jsou lidé, kterým není stáří lhostejné. A pak jsou lidé, kteří nejenže nejsou lhostejní ke stáří, ale práci se seniory vezmou jako osobní výzvu, i když je jejich profese úplně jiná a zaměřená na úplně jinou cílovou skupinu. A tak se sešla parta dobrovolníků, kteří uslyšeli naše volání a několikrát během loňského roku přišli za námi do Domovinky. Z nevinného nápadu udělat našim seniorkám a seniorům pár krásných dnů, kdy se mohli cítit jako modelky a modelové, vznikl nádherný kalendář a putovní výstava fotografií, která už od listopadu cestuje po celé Plzni, aby docestovala v červnu do kláštera Chotěšov, kde Domovinka oslaví 20 let od svého vzniku. Šárka se chopila štětečků, vatiček, barviček a krémíčků a seniory nalíčila. Petra jim upravila vlasy, načesala je. Zaměstnanci Domovinky modelky a modely oblékli do dobových i moderních věcí a nakonec přišli na řadu fotografové David, jeho cílovou skupinou jsou mladé, krásné a sympatické krásky, Katka je jednička ve focení zvířátek a Anička se zaměřuje na detaily. Fotilo se před Domovinku, v kadeřnictví u Petry a nakonec došlo i na ZOO, kde k modelingu měli senioři další zážitek – želvičky, hada a pásovce. Těchto 5 lidiček nám vstoupilo do života a nehodlají vystoupit.

cena Ď

cena ĎText a foto: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu: Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz