www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - městská cena Ď v České Lípě
   - městská cena Ď v Děčíně
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Mostě
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2018
Městská Kolegia 2018

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   B L O V I C Í C H   2 0 1 8


Datum a místo konání: 5. dubna 2018 v Hotelu U Zvonu v Plzni (přidruženo ke krajské ceně Ď)

Pořadatel: Gymnázium Blovice a Richard Langer

Partner: Hotel U ZVONU v Plzni

cena Ď

Poděkování:

Hotelu U Zvonu za hostitelství a dvouletou sounáležitost s projektem cen Ď. Hotel provozuje rodina hokejisty pana Martina Straky a my si vážíme jejího zájmu o dobrodince a mecenáše kultury a charity.

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery. Vůz pro produkční účely poskytl prodejce vozů Hyundai z Plzně – pan Václav Šrámek s rodinou.

cena Ď
„Místní cenu Ď v Blovicích“ už dva roky s upřímným nasazením iniciují Mgr. Marcela Šustrová - ředitelka Gymnázia Blovice (na snímku vlevo), starosta Blovic pan Jan Poduška a pedagožka gymnázia PaeDr. Milena Durasová.

cena Ď
„Místní cenu Ď v Blovicích 2018“ předala členka místního Kolegia Mgr. Marcela Šustrová (ředitelka Gymnázia Blovice společně se starostou Blovic Janem Poduškou. Oceněným je pan Miroslav Čadek, kterého dojalo, že za nominací stáli především studenti.

Přehled místních nominací v Blovicích:

http://www.cena-d.cz/nominaceBlovice2018.html

Složení městského Kolegia ceny Ď v Blovicích:

http://www.cena-d.cz/mestskekolegiumBlovice2018.html

Znění vítězné nominace:

Gymnázium, Blovice nominuje:
Miroslav ČadekZa práci pro město Blovice na poli kulturním - za dlouholeté působení v Kruhu přátel hudby v Blovicích, organizování koncertů vážné hudby a koncertů „Z vlastních zdrojů“, za fotografickou dokumentaci krás Blovicka.

cena Ď

cena Ď

cena ĎText a foto: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu: Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz