www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015
Městské nominace 2015
   - město Beroun
   - město Děčín
   - město Jičín
   - město Most
   - město Nový Bor
   - město Olomouc
   - město Ostrov
   - město Poděbrady
   - město Znojmo
Městská Kolegia 2015
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   M Ě S T O  B E R O U N  2015


Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun nominuje:

VPS Logistics, s.r.o. - Nominovaná firma podporuje naše zařízení již 10 let nejen finančně, ale pomáhala nám také s přepravou kombinovaně postižených dětí do školy v přírodě.

Marie Holinová - Nominovaná je zaměstnancem od roku 1993, kdy zařízení vzniklo a pracuje zde doposud ji 22 rokem. Je velmi svědomitá, důsledná, pracovitá kolegyně, která si umí vždy poradit nebo hledá cestu jak najít to správné řešení. Je to profesionál ve svém oboru a jí patří velký dík.
Dobromysl o. p. s., Beroun nominuje:

Jindřiška Korejčíková - Paní Korejčíková dlouhodobě podporuje organizaci Dobromysl o. p. s. (poskytující sociální služby lidem se zdravotním postižením), a to finančními dary, nákupem drogistického zboží, papírenského zboží a dále pravidelně výrobky z cukrárny, kterou sama provozuje. Dobromysl se několikrát ocitla ve velmi svízelné situaci, kdy nebyly žádné finance na nákup spotřebního materiálu a v této době se paní Korejčíková vždy sama nabídla s nezištnou pomocí. Bez té bychom situaci zvládali jen s velkými obtížemi. Paní Korejčíková se stará o postiženou dceru Evu, které je dnes 39 let. Finančně podpořila například provoz služby Týdenní stacionář, a to přesto, že její dcera tuto službu nikdy nevyužívala. Spolupráce s paní Korejčíkovou začala v roce 2011 a pokračuje stále. Velice nám pomohla zvláště v roce 2012, kdy organizace několik měsíců neměla finance ani na mzdy pro zaměstnance.

Jiří Vydra - Pan Jiří Vydra je malíř a sochař, který velkou část svého života zasvětil pomoci jiným lidem. Od roku 1997 pravidelně maluje s dětmi na onkologickém oddělení v nemocnici Motol. Obrázky dětí potom na vlastní náklady kopíruje, tiskne, vytváří z nich kalendáře. Ty potom rozdává tam, kde udělají radost. Vše dělá bez nároku na honorář. Jiří Vydra chodí takto mezi děti každý rok.
Jiří Vydra jezdí malovat s dětmi a lidmi s postižením do různých domovů, ústavů sociální péče – například v Nymburce, Zvíkovci, Nýrsku, v Radnici, v Leontýně. S lidmi maluje a obrázky zdobí zdi domovů a ústavů. Stejně tak navštěvuje i školky a školy. Vždy pracuje, aniž by požadoval finanční odměnu. Děti učí vzájemné solidaritě, poznávat problémy jedněch druhých. Tím, že některé obrázky mezi dětmi kolují a kalendáře rozdává i zdravým dětem, se navzájem o sobě dozvídají. Děti také přichází do styku s uměním, a to velmi nenásilnou a milou cestou.
V letech 2012 a 2013 podpořil Jiří Vydra organizaci Dobromysl o. p. s. věnováním děl – fotografií a olejomaleb - v celkové hodnotě 72 800 Kč do dobročinné aukce. O díla pana Vydry byl zájem a vydražily se. Dobromysl o. p. s., která pečuje o lidi s postižením, pak použila veškeré získané prostředky z aukce na hlavní činnost organizace. Takto velký finanční obnos byl velmi důležitou součástí finančního rozpočtu, zvláště v době, která pro organizaci byla velmi ekonomicky náročná. Pan Jiří Vydra dělá mnoho dobrých věcí pro lidi kolem sebe a již mnoho let podporuje nejen lidi s postižením, ale obecně děti, jejich rozvoj, podporuje umění a snaží se být platným člověkem ve společenství lidí.
LOMIKAMEN, o.s., Beroun nominuje:

Martina Pokorná - Je jednou z hlavních osob, které v roce 2001 založili organizaci Lomikámen (původně doročinný spolek, později občanské sdružení). Cílem organizace bylo aktivně ovlivňovat dění v okrese Beroun v sociální, občanské, ekologické a kulturní činnosti. Lomikámen se později profiloval jako poskytovatel soc. služeb pro lidi s duševním onemocněním. Martina Pokorná je od počátku statutární zástupkyní organizace, tedy člověkem, který nese velikou zodpovědnost a především zásluhu za realizaci činnosti organizace. Aktivitám spojeným s Lomikamenem se věnuje nad rámec běžných prac. povinností, např. v době rodičovské dovolené. (Fce. předsedkyně je vykonávána zdarma.)
Ing. Bedřich Skalický, Bsc. - Deloitte Czech Republic s.r.o. nominuje:

Mgr. Jana Fellnerová a PhDr. Rostislav Fellner, CSc. - Založení, vybudování a provozování Svatojánské koleje, Pedagogické školy ve Sv. Janu pod Skalou. V r. 1994 převzala p. Fellnerová vybydlenou a zapáchající budovu a 1.9.1995 byla škola zařazena do sítě škol MŠMT a začala s výukou. Od této chvíle zůstala ve Svatém Janu s celou rodinou, manžel se vzdal své profesní kariéry a šel ji pomáhat, kde bylo třeba, protože se ukázalo, že projekt přesahuje možnosti jednoho člověka. Dcera Anna se podílela na vzniku a chodu Ekocentra Kavyl, syn Dominik organizačně zajišťoval prázdninové workcampy pro mladé lidi z celého světa, kteří se podíleli na opravě budovy. Bez mimořádného nasazení celé rodiny by Svatojánská kolej nevznikla. Do současné doby školu absolvovalo přes 700 studentů.
Michaela Hošková nominuje:

Nadační fond One More Day For Children - Založeno 2009. V Keni pod ministerstvem – Charitable Foundation OMDC – Jiří Pergl prezident organizace. V ČR založeno jako nadační fond – Jiří Pergl jako zakladatel a člen správní rady.
Aktivity
– Adopce dětí na dálku – k dnešku 118
– Stavaba a provozování dětského domova v Keni u města Doldol
– záchrana malých holčiček z předčasného manželství
– záchrana malých holčiček před obřízkou
– záchrana HIV pozitivních dětí

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz