www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015
Městské nominace 2015
   - město Beroun
   - město Děčín
   - město Jičín
   - město Most
   - město Nový Bor
   - město Olomouc
   - město Ostrov
   - město Poděbrady
   - město Znojmo
Městská Kolegia 2015
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   M Ě S T O  D Ě Č Í N   2015


Vilma Tůmová

dlouholetá a obětavá práce pro svaz diabetiků - Již od roku 2004 působí jako předsedkyně Svazu diabetiků v Děčíně. Ze své pozice se usilovně snaží pomáhat osobám s diabetem na území města Děčína, kterých není právě málo. Je hlavní manažerkou a koordinátorkou zdravotních, sociálních a jiných aktivizačních programů, jež pomáhají začleňování osob s diabetem do společenského života. Dny zdraví, poradní dny, přednášky, výlety, rekondiční pobyty. To je jen krátký výčet aktivit, které pro osoby s diabetem pořádá, a vždy jsou hojně navštěvovány. O akcích se lidé mohou dozvědět ve vitrínách na Klubu seniorů v Bezručově ulici a na Masarykově náměstí. Za Svaz diabetiků ČR je pověřena k jednání a ke spolupráci v rámci komunitního plánování v Děčíně, kde se aktivně zapojuje.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz