www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015
Městské nominace 2015
   - město Beroun
   - město Děčín
   - město Jičín
   - město Most
   - město Nový Bor
   - město Olomouc
   - město Ostrov
   - město Poděbrady
   - město Znojmo
Městská Kolegia 2015
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   M Ě S T O  NOVÝ BOR   2015


Eva Ranšová

Paní Eva Ranšová věnovala celý svůj dosavadní život fenoménu, který je pro město Nový Bor klíčový – sklu. V letech 1977-2004, tedy bezmála tři desetiletí, vedla místní Sklářské muzeum a stala se jeho dobrou duší. Patří jí velké poděkování za to, že pod jejím vedením se rozrůstala ojedinělá kolekce skla z oblasti Lužických hor, a to jak z produkce průmyslové, tak z výrobků místních menších dílen, výtvarníků, ale také studentů i pedagogů místní sklářské školy. Zároveň se přičinila o rozšiřování archivu dokumentů a mapování historie sklářství v regionu. Za jejího působení se obnovila soutěž Umění a řemeslo ve skle, která co tři roky upozorňuje na současné trendy ve zpracování, dekoraci, designu i technologii skla a dává možnost vyniknout mladým talentům z celé republiky. V neposlední řadě patří paní Evě Ranšové poděkování za to, že své obrovské znalosti v oblasti sklářství a muzeologie dokázala předat dál a vychovat si důstojné nástupkyně, kterým se i díky působení paní Ranšové daří udržovat Sklářské muzeum v Novém Boru na světové úrovni.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz