www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015
Městské nominace 2015
   - město Beroun
   - město Děčín
   - město Jičín
   - město Most
   - město Nový Bor
   - město Olomouc
   - město Ostrov
   - město Poděbrady
   - město Znojmo
Městská Kolegia 2015
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   M Ě S T O  P O D Ě B R A D Y  2015


TJ LTC Poděbrady nominuje:

Jiří Hollan - Dlouholeté řízení tenisového klubu TJ LTC Poděbrady – Pan Jiří Hollan v letošním roce v plné svěžesti oslavil 75 let. I v tomto pokročilém věku je stále aktivní při řízení tenisového klubu ve funkci sekretáře. Zhruba před 5-ti lety se začal více věnovat výpočetní technice a počítači a v současné době ovládá počítač na dobré uživatelské úrovni a bez něho už si nedovede představit např. psaní pokladních dokladů či zpracování pokladního deníku i vzorné vedení členské základny. K jeho další současné významné činnosti patří i řízení údržby v tenisovém klubu a rezervace dvorců na našem webu. Charakterizují jej vlastnosti, jako je důslednost, pečlivost, přímost, smysl pro „fair play“ a další pozitivní vlastnosti.
Ale něco málo z historie. Pan Jiří Hollan je celý svůj život aktivní sportovec a funkcionář. Byl výborným fotbalistou, když aktivně působil jako hráč v družstvu Lokomotiva Nymburk, kde hrál divizi. Když ze zdravotních důvodů musel skončit s fotbalem, tak se začal věnovat tenisu a u tohoto sportu už zůstal do dnešních dnů, kdy pravidelně minimálně 2x týdně si s kamarády zahraje oblíbenou čtyřhru. Působil i jako tenisový trenér a vychoval celou řadu výborných tenistů.
Od sedmdesátých až po devadesátá léta, celkem 25 let stál v čele úspěšného tenisového oddílu TJ Sklo Bohemia Poděbrady. Pod jeho vedením tehdejší vedení tenisového oddílu se rozhodlo zlepšit zázemí oddílu tenisu a zadalo zpracování projektu na výstavbu stávající tenisové budovy se zázemím, prostory na ubytování a prostory vhodnými k pronájmu. Osobně spolu s dalšími funkcionáři se podílel na brigádách při výstavbě této naší pěkné budovy. Tento projekt s významným přispěním současného starosty PhDr.Ladislava Langra byl nakonec v roce 1989 dokončen a uveden do provozu.
Po sametové revoluci byl spolu s dalšími funkcionáři iniciátorem transformace oddílu tenisu od TJ Sklo Bohemia Poděbrady a v roce 1991 vznikl samostatný subjekt TJ LTC Poděbrady, který úspěšně vychová další tenisové naděje. Od uvedené doby se podílel na všech významných akcích, které náš tenisový klub zorganizoval. Byly to především první 3 ročníky Mezinárodního mistrovství ČR v roce 1994 – 1996. kdy se tohoto mistrovství zúčastnila celá řada tehdejších světových hráčů v čele s Hingisovou, Sukovou, Novákem, Šrejbrem a dalšími.
Další významnou událostí v životě tenisového klubu bylo v roce 2010 zakoupení přetlakové tenisové haly z vlastních zdrojů s přispěním soukromého investora k celoroční výchově mladých tenistů. V souvislosti s touto tenisovou halou Jiří Hollan každoročně organizuje v dubnu její složení a uskladnění a v říjnu její postavení...
SDH Velké Zboží nominuje:

Marie Antošová - Paní Marie je 37 let činnou členkou sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Zboží, spoustu let pracovala jako hlavní vedoucí naší mládeže, současně je také jednatelkou. Paní Marie nejenže spoustu let pracuje u sboru a vychovávala novou hasičskou mládež, ale zároveň 6 let daruje životadárnou tekutinu, který potřebuje každý člověk ke svému životu, a to krev. Je to skvělý člověk a osoba od které lze čerpat její dlouholeté zkušenosti.
Luxor Poděbrady – poskytovatel sociálních služeb nominuje:

Marie Farkašová - Paní Marie Farkašová ihned po svém přestěhování do Poděbrad v roce 2008 navázala na své aktivity v Libčicích nad Vltavou, kde již jako důchodkyně vedla 9 let klub důchodců. Ve svém novém bydlišti v DPS v Poděbradech založila Klub dobré pohody, kde připravuje pravidelné programy a zábavu. Současně v Domově důchodců zajiš´tuje schůzky Literárního klubu.
Svůj pozitivní a nezištný vztah k lidem a především k seniorům dokládá rovněž v komisi pro seniory při MěÚ v Poděbradech a ve stacionáři CZSS v Kluku.

Marie Svobodová - Paní Marie Svobodová více jak 20 let jako dobrovolný pracovník Domova Luxor Poděbrady ve svých literárně – hudebních pořadech obětavě, nezištně a s láskou pomáhá aktivovat, spoluvytvářet pocit domova a plnohodnotného života pro jeho obyvatele.

Eliška Svobodová - Od roku 2009 pracuje jako dobrovolný pracovník v Domově důchodců Luxor Poděbrady. Připravuje pravidelné schůzky klientů v Literárním klubu a zároveň pomáhá v individuální práci s klienty.
Paní Eliška Svobodová je autorkou početných příspěvků do Českého rozhlasu a současně aktivní osvětovou pracovnicí v oblasti životního prostředí a vztahu společnosti k seniorům.

Miroslava Adamcová - Miroslava Adamcová pracuje v Luxoru Poděbrady jako rehabilitační pracovnice. Její profesní znalosti spojené s obětavým a láskyplným přístupem významným způsobem napomáhají obyvatelům.
Domova zapojovat se do plnohodnotného způsobu života. Práci pro druhé se nezištně věnuje i ve svém volném čase – mj. 25 let jako cvičitelka a v posledních 5 letech jako dobrovolnice v komisi pro obč. záležitosti při MěÚ v Poděbradech.
Speciální základní škola Poděbrady nominuje:

Ivana Jelínková a Mgr. Lenka Říhová - Nápad na využití iPadů ve vzdělávání dětí s handicapem se zrodil v hlavě Lenky Říhové, učitelky této školy. Spolu s kolegyní Ivou Jelínkovou začaly intenzivně získávat informace, hledat zahraniční zdroje a propojovat se s dalšími lidmi, kteří se o stejnou problematiku také zajímali. Výsledkem jejich zapálení se stal iSEN. Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů, sdílejících informace o využití iPad, iPod Touch v rozvoji a komunikaci dětí se speciálními potřebami.
i je prvním písmenkem všech apple produktů a SEN může znamenat dvě věci: splnit si svůj sen a také anglickou zkratku special educational needs - speciální vzdělávací potřeby.
Při svém zrodu byla podobná aktivita zcela průkopnická nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Stále se rozšiřující ISEN komunita sdílí informace o tom, jak pomocí vhodných aplikací pracovat s dětmi, které mají speciální potřeby. Dokladem úspěšné integrace iPadů do vzdělávání v České republice může být i video na oficiálních Apple stránkách, kde se společně představují školy z New Yorku, japonské Okinawy a Poděbrad.
Lenka i Iva jsou dvě úžasné tvořivé dámy. Zaslouží si ohromní dík a uznání od nás všech ze školy. Povedlo se jim rozžehnout ne plamínek svíčky, ale už pořádný oheň nadšení pro práci s novými technologiemi ve prospěch tisíců dětí s handicapem.
Gymnázium Jiřího z Poděbrad nominuje:

MUDr. Pavel Frič - Pan MUDr. Pavel Frič spolupracuje při rozvoji vzdělávacích aktivit pro studenty GJP již téměř 10 let. Podle svých možností vždy nezištně podporoval volnočasové aktivity studentů, ať radou, přímou finanční pomocí, či např. poskytnutím hudebních skladeb pěveckému sboru. V posledních letech vede Sdružení rodičů při GJP a přímo se spolupodílí na směřování finančních prostředků Sdružení rodičů tak, aby byly rovnoměrně podpořeny všechny oblasti zájmu žáků GJP. Děkujeme za věnované úsilí, množství času a i finanční pomoc.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz