www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015
Městské nominace 2015
   - město Beroun
   - město Děčín
   - město Jičín
   - město Most
   - město Nový Bor
   - město Olomouc
   - město Ostrov
   - město Poděbrady
   - město Znojmo
Městská Kolegia 2015
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   M Ě S T O  M O S T  2015


Městské divadlo v Mostě nominuje:

Mondelez CR Biscuit Production, s.r.o. - Opakovaná finanční pomoc a podpora alternativní a loutkové scéně Městského divadla v Mostě – Divadlu rozmanitostí a činohry Městského divadla v Mostě při realizaci vlastních divadelních představení pro děti a mládež a finanční podpora festivalu mladých divadel YOUNG FOR YOUNG .
Most k naději nominuje:

United Energy, a.s., Ing. Miloslava Kučerová - Podpořen projekt Linka duševní tísně Most – nákup nového linkového programu, aj. Důvodem výběru Ing. Kučerové je její nezištná pomoc, kterou vykonává z přesvědčení, že pomoc neziskovému sektoru je důležitá a nepostradatelná. Každoročně vybírá od zaměstnanců i spolupracujících organizací příspěvky, které pak putují do neziskovek. Ocenění by zasloužila i za to, že svým názorem, osobním příkladem pomoci potřebným dokáže v kladném slova smyslu ovlivňovat myšlení a rozhodování mnoha lidí, ať už samotných zaměstnanců, tak i představitelů významných organizací.
DD a ŠJ Most a ZDVOP "Mosťáček" nominuje:

Vršanská uhelná a.s. - Třináctiletá finanční podpora.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - Najdi si mě... Pomoz mi do života... Přál/a bych si... - cílené projekty, čtyřletá podpora, podpora náctiletých klientek DD.
Oblastní charita Most nominuje:

UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – Společnost uspořádala sbírku splněných přání, kdy zaměstnanci si nechávali strhnout ze své mzdy peníze, které byly poslány Oblastní charitě Most. Unipetrol ještě potom dorovnal dar stejnou částkou. Díky tomu mohly být podpořeny tři nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Pastelka v Centru Rodina v tísni v bylo dětem umožněno kvalitnější vzdělávání, byl usnadněn rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj fantazie a kreativní hry a v neposlední řadě bylo podpořeno sportovní nadání dětí. To vše bylo zvládnuto díky nákupu velkého dřevěného domku na zahradu, mnoha sportovních potřeb a papírenského materiálu. V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Sovička v Mostě jsme mohli zrealizovat letní pobytový tábor na faře v Jítravě u Rynoltic pro 11 dětí.
V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Domino v Litvínově – Janově nakoupili potřeby na Mikuláše a na Den dětí. Podpory Unipetrolu si velice ceníme. Darovali nám i uspořenou částku, která vznikla vytištěním přání PF místo vícebarevně jen jednou barvou. Podpora Unipetrolu je velmi štědrá, pomáhali nám i jinak nejen v roce 2014.
Občanské sdružení Porozumění, Litvínov nominuje:

Město Litvínov - Díky finanční a morální podpoře Města Litvínov, může naše centrum existovat a nabízet volnočasové aktivity pro rodiny pečující o malé a handicapované děti již 11 let. Handicapované děti tak mají možnost být integrovány mezi své zdravé vrstevníky již od nejútlejšího věku. Rodiny se necítí sociálně izolováni.

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. - Díky finanční podpoře Euro Supportu může naše centrum existovat a nabízet volnočasové aktivity pro rodiny pečují o malé a handicapované děti. Tato firma si nás sama vybrala ke sponzorské podpoře a každým rokem nás podporuje výraznou finanční částkou: 150 000,- Kč. Zaměstnanci firmy navíc každým rokem mezi sebou pro nás pořádají finanční sbírku. Za svoji podporu od nás nechtějí naprosto žádnou reklamu. Majitelé firmy to berou tak, že podpora neziskových organizací by měla patřit k dobrým mravům každého podnikatele. Toho si velice vážíme!
hudební skupina Zdarr, Most nominuje:

Radek Kopel - Hudební podnik měst Mostu, Litvínova a okolí - Tento hudební nadšenec založil webovou stránku a face bookovou prezentaci Hudební podnik měst Mostu, Litvínova a okolí, na které shromažďuje informace o regionálních kapelách, hudebních tělesech, jednotlivých umělcích či projektech činných či zaniklých. Jeho práce trvá už několik let a je nekonečná a hlavně pomáhá místním muzikantům v jejich prezentaci a všem ostatním k orientaci v regionálním hudebním životě.
Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s., Most nominuje:

Jiří Tschiharsch - Důlní neštěstí v SHD - Tato expozice byla instalována v Podkrušnohorském technickém muzeu a díky panu Tschiharschovi se nám povedlo digitalizovat, po té i vytisknout a vystavit důležité dokumenty různých formátů.
Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci nominuje:

Bc. Miroslav Findeis - Obnova kulturní památky - venkovského kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci - Nominovaný je vedoucím učitelem SOŠ Litvínov-Hamr pro dřevoobráběcí obory. Rozhodující měrou se zasloužil se svými studenty o sponzorskou opravu dřevěných rámů gotických oken u nejstarší stavební památky Mostecka, kterou opravuje svépomocí místní občanské sdružení. Jeho mimořádným společenským přínosem je jeho úsilí při obnově úrovně řemesel a pozitivním vlivu na mladou generaci.

Mgr. Josef Hurt - Obnova kulturních památek na Mostecku - Nominovaný je knězem římskokatolické církve. Inicioval a podporoval obnovu řady kulturních památek nevyčíslitelné hodnoty na Mostecku, m.j. devastovaného románsko-gotického venkovského kostela v Bedřichově Světci. Je nekonvenčním knězem, který moderní formou předává etické poselství, týkající se vztahů mezi lidmi i jejich vztahů k přírodě a společnosti. Snaží se diskutovat především s mladou generací o tradičních hodnotách společnosti, které jsou vytlačovány konsumním způsobem života. Působil m.j. jako univerzitní kaplan na UJEP v Ústí n. Labem.
Přátelé historie Litvínovska, Litvínov nominuje:

Josef Pošta - Rozsáhlá podpora veřejného života a obnova památek na území města Litvínova - Pan Pošta dlouhodobě organizuje společenské akce v litvínovské čtvrti Chudeřín (Chudeřínský kotlík, různé plesy a zábavy, akce Pojď za pivem Chudeřínem atd.). Dále se rozsáhle věnuje historii a vlastivědě Litvínovska – spoluinicioval vznik spolku Přátelé historie Litvínovska, pořádá hojně navštěvované přednášky o lokální historii, prosadil obnovu nebo výstavbu drobných historických památek (tzv. Bílý sloup, chudeřínský pomník padlým z let 194-18, chudeřínský pomník padlým z roku 1866, lázeňský pramen a Czedikův gloriet).

Ing. Petr Fišer - Rozsáhlá podpora veřejného života a obnova památek v krušných horách na území okresů Most a Teplice - Pan Fišer se dlouhodobě věnuje obnově a rozsáhlé propagaci památek v Krušných horách na Mostecku a Teplicku: obnova flájského plavebního kanálu (+ natočení dokumentárního filmu a vydání propagační publikace), iniciování oslav k 50. výročí přehrady Fláje (+ vydání poštovní známky s motivem Flájí), iniciování oslav 130. výročí moldavské dráhy a mnoho dalších projektů (natočení dokumentárního filmo Českém Jiřetíně a Flájích, obnova božích muk, křížků, atd.). Zasloužil se o vznik o Českojiřetínského spolku. Na těchto pracech spolupracuje s mnoha odborníky i nadšenci z Ústeckého kraje i Saska, čímž jeho práce nabývá mezinárodního významu.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz