www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015
Městské nominace 2015
   - město Beroun
   - město Děčín
   - město Jičín
   - město Most
   - město Nový Bor
   - město Olomouc
   - město Ostrov
   - město Poděbrady
   - město Znojmo
Městská Kolegia 2015
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   M Ě S T O  Z N O J M O   2015


Dětské centrum Znojmo nominuje:

PEGAS NONWOVENS s.r.o. - Firma Pegas je naším dlouholetým a věrným sponzorem. Naše spolupráce začala sponzorováním rekonstrukce oddělení v 1. patře našeho zařízení. V dalších letech se firma zaměřuje hlavně na zážitky pro děti a díky penězům, které firma našemu zařízení poskytuje mohou opuštěné a ohrožené děti trávit příjemné chvilky na ozdravných pobytech cca 2-3 x do roka. Můžeme dětem dopřát více výletů, návštěvu solné jeskyně, bazénu a v neposlední řadě hipoterapii, která je potřebná pro naše děti s handicapem. Nejsou to jen finance, ale firma sama pro naše děti tradičně organizuje Mikulášskou nadílku. Také nám pomahají při organizování ozdravných pobytů a díky této pomoci se můžeme více věnovat dětem.

Romana Čurdová - Paní Čurdová začala sama od sebe našemu zařízení pomáhat. Opakovaně oslovuje své přátele a známé a pořádá sbírku vánočních dárků pro naše opuštěné a ohrožené děti. Sama dárečky pro děti balí a dopraví dětem pod vánoční stromeček.

DEKTRADE a.s. - Zaměstnanci firmy již několik let pořádají sbírku. Za vybrané peníze nakoupí dětem vánoční dárky a sladkosti. Firma se sama každoročně hlásí. Bez jejich pomoci by naše děti měly daleko skromnější vánoce.
Dětský domov Znojmo nominuje:

Lenka Valterová a Josef Ráček - Pan Josef Ráček a paní Lenka Valterová patří mezi nejaktivnější členy občanského sdružení Přátelé dětí Dětského domova ve Znojmě a dlouhodobě s námi spolupracují. Organizují především zájmovou činnost, která je zaměřená na pobyt v přírodě, výchovu ke zdravému životnímu stylu a komplexní rozvoj dětí. Z velkého množství akcí uvádíme např. turistický výlet s cestou do pohádek, soutěže a hry spojené s pobytem na vranovské chatě nebo na táboře v Bojanovicích a na Holštejně, setkání s Policií České republiky a každoroční mikulášskou nadílku. Jedná se o pestré programy, které jsou organizovány v úzké součinnosti s Rotary klubem ve Znojmě a dalšími složkami. Přitom je třeba zdůraznit, že všichni zainteresovaní vykonávají tuto činnost ve svém volném čase zcela nezištně a zapojují do ní nejen své rodiny, ale i rodiny svých blízkých přátel. Tyto akce se stávají výrazným zpestřením našich víkendů a děti bez rozdílu věku se na ně velmi těší. U obou aktérů oceňujeme nadšení, obětavost a laskavý přístup k dětem, čímž si získávají jejich srdce. Paní Lenka Valterová má ještě navíc osobní zásluhy na sponzorování Silvia Strnada, svěřence z DD Znojmo při studiích magisterského oboru na Vysoké škole finanční a správní v Praze, které jmenovaný úspěšně zakončil v roce 2014 a jehož promoce se také zúčastnila. Vedení Dětského domova ve Znojmě, jeho pracovníci i děti se domnívají, že pan Josef Ráček a paní Lenka Valterová si ocenění D 2015 opravdu zaslouží a mají pro jeho získání naše doporučení.
Rodinné centrum Maceška, Znojmo nominuje:

Město Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče - Rodinné centrum Maceška ve Znojmě bylo založeno v říjnu 1999 jako občanské sdružení maminek na mateřské dovolené. Funguje na principu vlastní aktivity a tvořivosti maminek a ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Od zájmu a aktivity jednotlivých rodičů a prarodičů, kteří centrum navštěvují se odvíjí program a provoz centra. Od roku 2002, kdy jsme získali první dotaci od města Znojma pravidelně získáváme dotace na svou činnost a na úhradu provozních nákladů. Své žádosti o dotace předkládáme prostřednictvím odboru školství, kultury a památkové péče jako organizace poskytující volnočasové aktivity dětí. Poskytnutím dotace nám Město Znojmo vyjadřuje podporu a chápeme tím, že si naší činnosti v oblasti služeb pro rodinu váží.
Oblastní charita Znojmo nominuje:

Občanské sdružení KONIPASKA - Občanské sdružení Konipaska již tři roky po sobě podpořilo uživatele a službu Osobní asistence Znojmo, kterou provozuje Oblastní charita Znojmo. Předseda OS Konipaska pan Dominik Hes zorganizoval v letech 2012 – 2014 akci s názvem „Vítáme prázdniny s The Tap Tap“. V průběhu akce se každoročně konalo několik koncetů a doprovodných aktivit. Všechna tíha organizace akcí ležela právě na panu Dominiku Hesovi, který pak výtěžek rozdělil na charitativní projekty. V roce 2012 tak přispěl na provoz bezbariérového vozidla pro osoby s těžkým tělesným postižením, v roce 2013 přispěl na provozní náklady spojené s poskytováním osobní asistence osobám se zdravotním postižením a v roce 2014 přispěl na zakoupení výtvarných potřeb na letní příměstské tábory, opravu invalidního vozíku a zakoupení zimních fusaků do invalidních vozíků pro děti s těžkým zdravotním postižením. Akce vždy pořádal nezištně s obrovským osobním nasazením ve svém volném čase bez nároku na odměnu.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě nominuje:

Karel Janíček - Za celoživotní přínos rozvoji kulturních aktivit na zámku ve Vranově i v širším okolí, 45 let působil jako kastelán na Státním zámku ve Vranově nad Dyjí.

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. - Podpora kulturních aktivit muzea - muzejní noci, vernisáží, finanční podpora Centra Paraple prodejem sektu ze dna Vranovské přehrady za rok 2014 předáno 221 tis.Kč
Iveta a Jaroslav Hlobilovi Znojmo nominuje:

Tým Kalendáře pro život - Pavlína Prokůpková, Jaroslav Spratek, Marie Šotkovská, Michaela Sekerová, Luboš Vitanovský – agentura Bravissimo Znojmo, Evžen Adámek – Charita Znojmo - Je nám ctí nominovat na Cenu Ď skupinu lidí, kteří nás podporují ve složité životní situaci, do které jsme se dostali z důvodu vážného onemocnění našeho syna Adámka. Díky výše jmenovaným lidem vznikl Kalendář pro život. Výtěžek z jeho prodeje pomáhá nejen nám, ale i další znojemské rodině, která bojuje s onkologickým onemocněním dcery.
Příběh hlavní hrdinky kalendáře Terezky nám navíc dodává sílu do dalšího boje ze zákeřnou nemocí.
Moc dobře víme, jak je důležité mít kolem sebe lidi, kteří Vám dovedou podat pomocnou ruku v době, kdy se Vám obrátí život během pár minut naruby, většinu času trávíte v nemocnici a na práci Vám nezbývá času ani sil.
Děkujeme všem za nezištnou pomoc, které si velice vážíme.
Autorka kalendáře Pavlína Prokůpková je bezesporu dobrá duše plná života, inspirativních nápadů a v neposlední řadě velká milovnice a propagátorka tance. K tomu všemu je ještě hrdou rodačkou a patriotkou města Znojma. Není tedy divu, že se rozhodla ve svém kalendáři spojit tyto dvě své lásky a využít tanec k tomu, aby zavedla ty, kdo kalendářem listují, na různá místa Znojma, na která se snažila podívat trochu jinýma očima.
Jako modelky ve svém kalendáři představila tanečnice ze studia Mighty Shake, které tančí svůj symbolický tanec se životem. Ani jeden tanec jistě není jednoduchý. Jedna z těchto modelek však při tanci klopýtla vážněji než ty druhé. Ve svém mladém věku se musela vypořádat s rakovinou. Nevzdala se a svůj boj vyhrála. Rozhodla se, že se o svůj příběh podělí právě prostřednictvím kalendáře a inspiruje lidi, kteří mají podobná trápení, k dalšímu boji se zákeřnou nemocí. Navíc její příběh může pomoci zachránit životy.
Státní zámek Uherčice nominuje:

The Friends of Czech Heritage - Finanční dary na restaurování:
• 2009 barokní socha "Alegorie zimy" ze souboru nemovitých kulturních památek SZ Uherčice (2.000 liber)
• 2010 portrét Thomase Vinciguerry z Collalta a San Salvatore, olej na plátně z poloviny 18. století (3.000 liber)
• 2012-2014 banketní sál (r. 1802 – 1804), rozsáhlé záchranné konzervační zásahy – konsolidace omítkových vrstev a iluzivních maleb stropu – I. a II. etapa restaurování (30.000 liber)
Britská nadace "Přátelé českých památek" již řadu let podporuje různé projekty na historických památkách ČR. Konkrétně pro zámek Uherčice, v poválečných desetiletích těžce zdevastovaný tím nejméně vhodným způsobem využití (státní statek, pohraniční stráž, vojsko, nápravný ženský tábor), absencí základní údržby, politickou nevůlí a v důsledku toho i bezzubostí památkové péče té doby, má toto partnerství nesmírný význam. Nota bene v období citelného útlumu financování ze strany vlastníka v uplynulých letech jsou pro nás tyto signály opravdového zájmu ze zahraničí velmi důležité nejen po praktické stránce. Je to výrazný projev solidarity a chápání problematiky, který významnou měrou pomáhá zámku samotnému i všem zainteresovaným překlenout velmi komplikované údobí.

Znojemský hudební festival, o.s. - Postupná obnova 13 oken banketního sálu,(akce ukončena v roce 2013), Dary na obnovu oken „Andělské chodby“ - V rámci "Hudebního festivalu Znojmo" se již od r. 2009 pořádají dobročinné koncerty na SZ Uherčice, jejichž výtěžek byl zatím věnován na obnovu oken banketního sálu. (Většina okenních otvorů na zámku nemá výplně, ty jsou pro ochranu interiérů nahrazovány pouze igelitovými fóliemi). V letech 2009 – 2013 tak bylo od řady nejrůznějších sponzorů vybráno 586.600 Kč, což je pro nás částka velmi významná. V roce 2014 jsme obdrželi dary ve výši 186.500 Kč, které jsou tentokrát určeny na obnovu oken „Andělské chodby“ v tzv. starém zámku. Nelze zde nominovat jednotlivé dárce (jsou jich desítky a nesmírně si vážíme jakékoli částky bez ohledu na její výši), proto jako jejich zástupce nominuji hlavní pořadatelskou organizaci.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz