www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015
Městské nominace 2015
   - město Beroun
   - město Děčín
   - město Jičín
   - město Most
   - město Nový Bor
   - město Olomouc
   - město Ostrov
   - město Poděbrady
   - město Znojmo
Městská Kolegia 2015
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   -   M Ě S T O  O S T R O V   2015


Irina Širokája

Vedoucí pěveckého sboru Cantica – za nasazení, s jakým se sboru a jeho členům věnuje.

Elektro S Štěpánek s.r.o., Ostrov

dlouholetý podporovatel charitativních, sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských organizací a akcí, např. Fotbalový klub Ostrov, David Zadák, FTF Otty Hofmana, MDDM Ostrov, Ostrůvek, Rodinné centrum Ostrůvek, ZUŠ Ostrov, Český svaz diabetiků,X Terra, Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., Hasiči Ostrov, Oblastní charita Ostrov ad.

Ostrovská teplárenská a.s., Ostrov

podpora Domova pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně, přispívá na úhradu zbytkových nákladů na již provedené opatření vedoucí ke snížení nákladů na energie, zateplení objektů, pomáhají seniorům.

Mgr. Andrea Burešová

učitelka tanečního oboru ZUŠ Ostrov – nasazení, s jakým vede taneční soubor Mirákl, který vítězí již i ve světových soutěžích, v loňském roce uspořádala benefiční a vzdělávací programy pro školy, zajistila výrobu kalendáře, výtěžek z jeho prodeje byl určen pro děti z kojeneckého ústavu.

Vlastislav Mareš

vedoucí odd. dřevěných dechových nástrojů na ZUŠ Ostrov – vede své žáky k nemalým úspěchům, stojí skromně v jejich pozadí, je iniciátorem vzniku několika hudebních souborů a seskupení, nezištně se podílí na úspěchu hudebního tělesa Swing Melody Ostrov, autor mnoha skladeb, hudebních doprovodů a aranží pro své žáky.

Mgr. Lucie Veličková

vedení souboru Na poslední chvíli – z dopisu jejích svěřenců: „…je opravdovým hnacím motorem souboru. Její energie nás žene neustále kupředu a nutí nás ze sebe vydat maximum. Pravidelně nás připravuje na přehlídky monologů, dialogů, představení a přednesové soutěže.“ P. Veličková pořádá různá představení, na která se vybírá dobrovolné vstupné. Výtěžek jde vždy na pomoc potřebným.

Mgr. Irena Konývková

ředitelka ZUŠ Ostrov – vedoucí literárně dramatického souboru HOP HOP – účastní se zahraničních festivalů s velkými úspěchy, svým žákům se věnuje nad rámec svých povinností, každý druhý rok pořádá a je hlavním garantem mezinárodního divadelního festivalu Soukání, bývá členkou poroty na zahraničních dramatických festivalech a je lektorkou seminářů.

Eliška Failová

vedoucí Klášterního areálu – zcela nezištně a s nadšením nad rámec svých povinností pracuje pro propagaci a dobré jméno města Ostrova, věnuje svůj volný čas propagaci města a Klášterního areálu zvláště postavě Sibylly Augusty, spolu se svými kolegyněmi vytvořila ze svých prostředků sadu historických kostýmů, které budou využívány v historickém průvodu v rámci Klášterních slavností, které se konají každý rok.

Městská policie Ostrov

za záchranu lidského života při rychlém zásahu. Zaměstnavatel postrádal v práci svého pracovníka a zavolal MP, rychlý zásah strážníků, kteří vnikli do bytu, zachránil tomuto člověku život.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz