www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / KARLOVARSKÝ   KRAJ -   CENA Ď   2017


Bečovská botanická zahrada nominuje:

Ing. Naděžda Šindelářová - Bečovská botanická zahrada – záchrana a obnova - Naděžda Šindelářová (dříve Sochorová) stála s Jiřím Šindelářem na úplném začátku záchrany a obnovy Bečovské botanické zahrady. Vždy pro tuto myšlenku pracovala nezištně a obětavě, navíc většinou v pozadí. Bečovské botanické zahradě a Jiřímu Šindelářovi věnovala Naděžda i přesídlení na druhý konec republiky. Dnes vede výukové programy v zahradě, připravuje akce pro veřejnost a celkově se podílí na designu zahrady včetně grafického manuálu. Bez ní by bylo další pokračování života Bečovské botanické zahrady jen těžce myslitelné. Touto nominací by jí chtěl vítěz GRANDPRIX 2014 říct velké „Ď“.

Kamila Prchalová - Kraj živých vod – znovuoživení zapomenutého kraje - Kamila Prchalová je zakladatelkou Cesty z města, o.s., které vzniklo v roce 2007, nicméně již od roku 2004 Kamila Prchalová realizovala aktivity na podporu cestovního ruchu v regionu jižního Karlovarska. Ve svém volném čase, za své náklady a dle svých možností vyznačila několik desítek cyklotras, domluvila s farmáři hipotrasy a hlavně se začala dívat kolem sebe. Podařilo se jí získat ruinu kostela sv. Blažeje, ze které udělala opět důstojnou památku a krajinou dominantu, ve které se konají kulturní akce. Kolem kostela vybudovala naučnou stezku zaměřenou jak na přírodní tak i kulturní paměť regionu. Nezištně vždy pomáhá při obnově Bečovské botanické zahrady a to jak fyzicky tak i materiálně (tvoří propagační materiály, informační cedule).
Pro děti a mládež se snaží o osvětu ve vztahu k domovu – pořádá diskuze, přednášky, výlety. Je jednou z nejdůležitějších osob v iniciativě Kraj živých vod. V roce 2011 obnovila toužimské infocentrum, které je dnes nejen centrem informačním, ale i zázemím pro další neziskové organizace.

Oľga Haláková - Bečovsko – rozvoj neziskového sektoru - Oľga Haláková stála na začátku obnovy občanské společnosti v Bečově nad Teplou a okolí. Jako zakladatelka a členka několika neziskových organizací spoluvytvářela prostor pro neziskové aktivity i projekty mimo komerční zájmy. Iniciovala vznik i dalších organizací a už v pozici starostky města zavedla jejich podporu jak materiální tak i finanční. Díky její snaze je obnovována městská památková zóna a v roce 2014 byly vyhlášena Krajinná památková zóna Bečovsko.

Karlovarský kraj - Bečovská botanická zahrada – záchrana a obnova - Bečovská botanická zahrada je jedinou takovouto zahradou, která není zřizována městem, krajem, státem či vědeckou institucí. Přesto Karlovarský kraj začal systematicky podporovat obnovu a fungování Bečovské botanické zahrady hned od počátku těchto snah v roce 2006. Do současnosti je tak jejím největším mecenášem. Díky jeho pomoci se podařilo zrealizovat obnovu vegetačních prvků, zřízení zázemí pro turisty či uspořádat dnes již tradiční společenské a kulturní akce. Důležitá je i osobní pomoc a rady zaměstnanců Krajského úřadu.

Ing. Jaroslav Lukšík - celoživotní boj za ochranu životního prostředí - Ing. Jaroslav Lukšík po absolvování VŠZ v Praze Suchdole (dnes Česká zem. univerzita) oboru melioračního dodnes nesmlouvavě hájí zájmy ochrany přírody. Pan Jaroslav Lukšík ze svých názorů na ochranu životního prostředí neustupuje a v této činnosti pokračuje ve svých 67 letech vytrvale doposud.
Jaroslava Raunerová nominuje:

Jana Zelená – STOP domácímu násilí FB skupina, která se zaměřuje na prevenci a pomoc obětem domácího násilí - Spolu s policistkou Monikou se snaží pomáhat obětem domácího násilí. Projekt se narodil v únoru 2016 po vraždě Petry Klímové, její přítelkyně. Zabil ji její dlouholetý druh, se kterým měla dvě dcery. Smutek jí dohnal k tomu, aby aspoň malou snahou pomohla a třeba i zamezila dalšímu krutému neštěstí. Pomohly už několika ženám i muži, který se na ně obrátil jako na poslední šanci. Většinou radí, jak postupovat při již stávajícím DN. Chodí jim mnoho zpětných vazeb, kdy jim ženy děkují za pomoc.
Denní centrum Mateřídouška, Chodov nominuje:

Helena Tomanová - Helena Tomanová – dětská sestra, pracuje na částečný úvazek na dětském oddělení Karlovarské nemocnice a v lázních. V roce 2014 zorganizovala první kabelkový veletrh. Nejtěžší bylo najít pro tuto akci garanta. A také prostory, ty jí poskytl zdarma podnikatel pan Karel Holoubek v karlovarské kavárně Becherplatz. Práce s organizováním takové akce je hodně – zajistit odvoz kabelek z různých sběrných míst, vytřídit poškozené, připravit k prodeji. Kromě kabelek byl rozšířen sortiment o oblečení, pásky, šátky, šály, bižuterii, vinylové desky. Helena Tomanová je nejen zdatná organizátorka, rozdává na všechny strany nejen úsměvy, ale také kus svého srdce. Také proto jí ochotně pomáhají s celou akcí kamarádky, kamarádi. Na letošním kabelkovém veletrhu se vybralo 29 000,-Kč. A co víc, paní Tomanové se podařilo najít nejmenovaného dárce, který věnoval značný finanční obnos. Z celkového výtěžku bylo zakoupeno pro dětské oddělení Karlovarské nemocnice polohovací lůžko, krásné povlečení a osušky pro děti. Druhé, vodní lůžko, putovalo do Denního centra Mateřídouška v Chodově. Z dalších peněz, které byly věnovány Mateřídoušce, bude zakoupen válec, který slouží k zrakové a dotykové stimulaci, rozšíření zručnosti, nebo jen k relaxaci a prostému upoutání pozornosti.

Nadační fond JEŠTĚŘICE - Nadační fond JEŠTĚŘICE vedený předsedkyní, paní Bc. Miluší Merklovou a místopředsedkyní, paní Mgr. Andreou Krýzlovou, působí od roku 2014 v Karlovarském kraji. Účelem fondu je podpora humanitárních projektů a aktivit sociálního charakteru. Finančně podporuje postižené a sociálně znevýhodněné osoby a jejich rodiny, které potřebují speciální zdravotní nebo sociální služby, na něž stát nepřispívá. Podporují také právnické osoby, podílející se na pomoci hendikepovaným osobám. Navíc pořádají spoustu benefičních akcí, překypují nápady, energií a chutí pomáhat. Hrají velmi alternativní pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících, do jejíhož děje zapojí vždy také přihlížející děti s postižením. Peníze z větší části získávají pořádáním vlastních akcí jako jsou benefiční koncerty, recesistické, ale i sportovní akce, autorská čtení nebo Hry bez hranic. Na jedné z akcí ,,Srdce slabším“ probíhala ,,Stříbrná sbírka“. Výtěžek – 24 613,-Kč putoval do denního centra Mateřídouška v Chodově. Byl použit na rekonstrukci a modernizaci snouzelenové místnosti, která slouží k relaxaci, uklidnění či aktivizaci klientů. Není to jediná akce, na kterou pozvaly klienty našeho stacionáře a kterou podpořily značnou finanční částkou.

Milan Beran - delší dobu přemýšlel, jak pomoci Dennímu centru Mateřídouška v Chodově. Majitelka zdejší pivnice, paní Jitka Červenková mu poskytla zdarma prostor a nápoje pro kapely, které zde vystupují bez nároku na honorář. Pan Milan Beran - ,,Berry“ zde pořádá akce ,,Benefice pro Mateřídoušku“, snaží se získat kapely nejen zdejší, ale také ze vzdálenějších měst, aby návštěvnost a tím i výtěžek z koncertů byl co největší. Sám o sobě projevil snahu a přání podpořit finančně chod Denního centra Mateřídouška, což se mu už pár let daří.
Kristina Macáková, Res Vitae z.s. nominuje:

Markéta Řeřichová - Ráda bych touto cestou nominovala na městskou cenu Ď, paní Markétu Řeřichovou, jako poděkování za dlouholetou pečovatelskou službu pro mojí maminku Kristinu Jeřábkovou, která bohužel již není mezi námi. Výše jmenovaná je již 9 let zaměstnána ve společnosti Res Vitae z.s. Tato společnost poskytuje sociální službu občanům našeho města, kteří mají oslabenou schopnost zvládat základní životní potřeby z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Před 8 lety začala pečovat o mojí maminku, které pak v jejích nejtěžších chvílích „odcházení“ poskytovala nejen pečovatelskou službu, ale i paliativní péči. Mamince bylo umožněno odejít doma, paní Markéta byla velikou oporou i pro všechny členy naší rodiny. Za 9 let si mezi sebou vypěstovaly velmi přátelský vztah. Touto cestou bych jí za celou moji rodinu chtěla poděkovat za její ochotu a péči o člověka nejbližšího. A za to si zaslouží naše Ď.
Milan Kuna nominuje:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov - Chtěl bych navrhnout na cenu Ď jednotku sboru dobrovolných hasičů Ostrov. A to z důvodu, jakou práci vykonávají po svém hlavním zaměstnání v kteroukoliv denní nebo noční dobu, v jakémkoliv ročním období a to na úkor svého volného času, rodiny, přátel a svých koníčků a při této práci ještě stačí připravit nejen pro sebe, ale i pro širokou veřejnost jakékoliv ukázky techniky, soutěže, dětské dny a další. Je to práce nesmírně náročná a to nejen časově, fyzicky, ale i psychicky. Toto vše dělají proto, aby pomohli lidem v jejich tíživé situaci. Oni sami tu pomoc také někdy potřebují a dostane se jim od jejich kolegů - hasičů nebo přátel a rodiny. V loňském roce se konaly oslavy 145. výročí založení hasičů v Ostrově kdy hlavním programem oslav byla krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel kde se v kategorii jednotek dobrovolných hasičů umístili na prvním místě. Pro tuto příležitosti sami mezi sebou zorganizovali dobročinnou sbírku na pomoc malému Vašíkovi z Horní Blatné a vybranou částku 20 400,- Kč předali Vašíkovi a jeho mamince. Tuto akci ocenili nejen sami soutěžící všech jednotek, rozhodčí, ale i veřejnost. Myslím si, že si jednotka dobrovolných hasičů Ostrov tuto cenu jistě zaslouží, nejen za tuto akci, ale i za jejich obětavost a pokoru.
Zuzana Železná, Městský úřad Ostrov nominuje:

Aloisie Schubertová - Chtěla bych touto cestou nominovat na Cenu Ď paní Aloisii Schubertovou, která vede Domov pokojného stáří a Denní stacionář v Ostrově. Paní Schubertová se věnuje klientům nad rámec svých pracovních povinností, je v kontaktu i s jejich rodinami a ochotně jim pomáhá řešit jejich problémy. Usiluje o zlepšení kvality života obyvatel domova, aby mohli prožít důstojné stáří. Přispívá k tomu i vytváření téměř domácího prostředí a individuální přístup ke každému z nich. Řada klientů tohoto zařízení trpí Alzheimerovou chorobou a potřebují zvláštní přístup personálu i rodiny. Vztah mezi klienty, jejich rodinami a veřejností se upevňuje i pořádáním kulturních akcí, které jsou vždy pečlivě připraveny. Myslím, že lidé, kteří se aktivně starají o seniory a zpestřují jim závěr jejich života si zaslouží naše uznání.
Aloisie Schubertová, DPS Ostrov nominuje:

Katarina a Marcela Peterková - ať již Katka nebo Marcela. Obě dělají záslužnou, těžkou práci, obě jsou ochotné, udělají spoustu práce i nad rámec jejich povinností. Agentura Katka - Agentura domácí zdravotní péče je již v Ostrově dlouho, sestřičky určitě již pomohly mnoha lidem z Ostrova.
Martina Novotná, Ostrovský měsíčník nominuje:

Irená Janečková - ráda bych nominovala v rámci ceny Ď Irenu Janečkovou,coby bývalou šéfredaktorku, editorku OM za letitou a perfektně odvedenou práci.
Jan Filip, DK Ostrov nominuje:

Jakub a Ondřej Hechtovi - poděkovaní za vytrvalou a neotřelou podporu opomíjených odvětví ostrovské kultury. Zakladatelé alternativního klubu Experiment za účelem subkulturního, i suprakulturního vzdělávání všech, kteří o to stojí. Zakladatelé ostrovské kapely Fijalky a jiné Kvjety Od roku 2001 organizátoři mnohosměrného hudebního festivalu Vůdštok.
Walburga Mikešová a Mgr. Zdenka Čepeláková, Městská knihovna Ostrov nominují:

Ing. Josef Macke - Pan Macke je aktivním badatelem kroniky, již několik let soustřeďuje materiály z Ostrovska z II. a po II. světové válce. Vyhledává materiály z různých archivů, fotodokumentaci a novinové články z této doby. Je vedoucím skautského oddílu Bystřina Hroznětín, pořádá pro skauty jarní a letní tábory a pravidelně každý týden se se skauty schází a zúčastňují se různých akcí. Je aktivním členem četnického spolku Habesrbirk, kdy se spolu s dalšími v četnických uniformách zúčastňují různých celoměstských akcí na Karlovarsku, kde pořádají ukázky. Věnuje se celoročně badatelské práci, pořizuje fotodokumentaci, píše články do ostrovského měsíčníku.
Badatelská činnost v roce 2016
Přednášky
• Josef Macke, Vládní rada Karel Herr, XI. Konference policejních historiků, Praha, 20. října 2016.

Výstavy
• Spoluautorství výstavy: 70 LET ORIONU A BYSTŘINY, výstava proběhla ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje od 2. do 23. prosince 2016.

Články v tisku
• Josef Macke, SKAUTI – Novoroční výstup na Altánek, Hroznětínský zpravodaj, únor 2016.
• Josef Macke, SKAUTI – Výstup na Eiger, Hroznětínský zpravodaj, duben 2016.
• Josef Macke, Zahradní ulice, Ostrovský měsíčník, duben 2016.
• Josef Macke, Ohlédnutí za 70. výročím Bystřina a ORIONu, Hroznětínský zpravodaj, říjen 2016.
• Josef Macke, Pomník padlých četníků v Habartově, In: SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, Ročník 7, číslo 2/2016, s. 24 – 27.

Publikační činnost – knihy
• Spolupráce s Vladimírem Bružeňákem na knize mapující události roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Vyjde pravděpodobně v roce 2017
• Josef Macke, Křižovatka smrti, poslední mrtví vojenského oddílu Železo, In: Almanach příspěvků z X. konference policejních historiků. Praha 2016, s. 212 – 229.
• Josef Macke, Perštejnské události ze září 1938, In: Sborník COMOTOVIA 2015, Chomutov 2016, s. 247 – 259.
• Ve spolupráci s městem ( místostarostou Ing. Josefem Železným) byla zhotovena tabule o vodním mlýně č.p. 123, která je nainstalována u lávky přes Bystřici pod Městským domem dětí a mládeže ostrov. Ing. Macke dodal texty a fotografie, město zajistilo grafické zpracování a výrobu.
Mgr. Irena Konývková, ZUŠ Ostrov nominuje:

Tomáš Huňáček - Pan Huňáček pravidelně již několik let sponzoruje Základní uměleckou školu Ostrov, především pak její akci mezinárodní divadelní festival Soukání Ostrov, a to "ze své vlastní kapsy", neb nechce ani žádné smlouvy o reklamě či dary. Bere to jako svou samozřejmost. Stejně tak podporuje dětské strávníky pizzy. Při objednávce pizzy pro děti z dramatického oboru - při soustředění - jim vždy posílá zdarma pití. Panu Huňáčkovi bychom tak rádi cenou Ď sdělili, že to, co je pro něj samozřejmé, my si uvědomujeme, že rozhodně není a moc mu děkujeme.
Jana Škutová, Městský úřad Ostrov nominuje:

Eliška Failová - ráda bych nominovala na Cenu Ď paní Elišku Failovou a to za neobyčejnou kreativitu a nezištnost při organizaci a následnou realizaci jakýchkoli oslav, koncertů, akcí v Ostrově a okolí. Vymyslela několik dnes již tradičních kulturních událostí, které se již zapsaly do duší ostrovských obyvatel, jako např. Zahradní piknik, Ostrovský jarmark apod. Její neobyčejný individualismus a pracovitost jsou inspirací pro všechny, kdo ji známe.
Jiří Randák, ADAM BATUNA LEGAL nominuje:

Věra Baslová - Za dlouholetou aktivní práci pro zahrádkáře v Ostrově. Paní Baslové je více jak 80 let a pořád aktivně vede zahrádkáře v nejvyšší funkci.
Alena Oriabincová nominuje:

Adolf Hrbek - Adolf Hrbek pomohl mnoho rodinám, jejichž děti onemocněly onkologickým onemocněním. Bylo to prostřednictvím benefičních koncertů, společným kreslením křídou a vlastnoručně malovaným obrazům. Také je autorem českého rekordu v kreslení křídou, na Mírovém náměstí na Den dětí kreslilo cca 1000 dětí obrovského anděla, který byl věnován onkologicky nemocným dětem. Přínos nezištné činnosti Adolfa Hrbka je v přímé finanční podpoře nemocných dětí z Karlovarska, uspořádá se koncert, vydraží se obraz a peníze putují rovnou rodině z Ostrovska nebo Karlovarska o které víme, že jejich dítě onemocnělo rakovinou. Na akce kreslení křídou, kde se sejde od 500 do 1000 lidí zve i sestry z Registru dárců kostní dřeně a vhodným zájemcům je rovnou odebrán vzorek krve a jsou zařazeni do databáze dárců. Další významným přínosem je i to, že se sejde mnoho lidí, dětí, kteří společně kreslí obrovský obraz. Je to zábava, někdy boj s počasím a vznikají nová přátelství a stmelují se stará přátelství. Nominace by mohla Adolfovi pomoci se sháněním sponzorů na nákup kříd a pitného režimu pro děti. Také by bylo hezké, kdyby se jeho obrazy dražily za vyšší částky a pomoc nemocným dětem by byla větší.
Zde je výčet pomoci druhým.
12.2016 SOS projekt hraní a držba obrazu za 5.000,-
10.2016 zombie párty hraní a dražba obrazu za 2.000,- pro Honzika Schnaidera
1.6.2016 Pomáháme dětem křídou kresba Anděla, Český a Slovenský registr kostní dřeně 22.000,-
5.2016 Benefice pro Vašíka koncert a dražba obrazu za 15.000,-
10.2015 Benefice pro Honzíka hraní a dražba obrazu za 2.000,-
19.9.2015 kresba největšího obrazu srdce na dlani, POŠLI SRDCE
7.2015 Benefice na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci hraní a dražba obrazu za 500,-
5.2015 Benefice pro Jindříška hraní a dražba obrazu za 2.000,-
12.2014 Benefiční koncert pro vesničku SOS KV
8.2014 Benefice pro Jakuba dražba obrazu za 10.000,-
5.2014 Benefice pro Terezku dražba obrazu za 500,-
Od roku 2014 spoluzakladatel NEZAPSANÉHO SPOLKU P4K proběhlo více než 20 kreslících velkoplošných akcí , od roku 2012 vede výtvarný kroužek v MDDM
2012 Byl zapsán do Databáze umělců, Information system ab ART - full version" Autor stovek obrazů, tvůrce fresek, písničkář, spoluzakladatel nezapsaného spolku P4K, vedoucí kroužku v MDDM Ostrov, od roku 2001 vystavuje díla po ČR a SR
Místní Kolegium ceny Ď v Chodově nominuje:

Sbor dobrovolných hasičů Chodov - Výroba zvonu do věže kostela sv. Vavřince v našem městě - Chodovští hasiči věnovali 60 000Kč,- na výrobu jednoho z chybějících zvonů v kostele sv. Vavřince v našem městě. Zvon ponese jméno jejich patrona – svatý Florián. Věnují ho zesnulým i současným hasičům. Zvon má plnit jakousi symbolickou funkci ochránce místního sboru. Plánují ještě další příspěvek, který bude také ve výši několika desítek tisíc.

Danuše Šedá - Péče o souseda - seniora - Danuše Šedá – paní, která dlouhodobě, nezištně zajišťuje péči panu Ludovítovi Olejníkovi, který žije sám ve dvoupokojovém bytě v přízemí panelového domu. Pan Olejník nyní oslavil 94. Narozeniny. Paní Šedá je sousedka pana Olejníka. Zajišťuje mu spoustu úkonů, kterých již není schopen. Udržuje mu domácnost, nakupuje potraviny, vaří a každý den mu nosí připravené jídlo. Vyřizuje za něj veškeré pochůzky. Pan Olejník uvedl, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu bývá hospitalizovaný v nemocnici v Sokolově a díky poskytované péči ze strany paní Šedé se vždy může vrátit a je schopen žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Rodinní příslušníci pana Olejníka žijí na druhém konci republiky. Také s nimi je paní Šedá v kontaktu v případě potřeby.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz