www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ -   CENA Ď 2017


Domov Vesna p. o., Orlová -Lutyně nominuje:

Jiří Kerber - Pan Kerber nám podal pomocnou ruku ve formě svého umu, a to hrou na kytaru a zpěvem. Již před 2 lety se nám sám ozval, zda bychom neměli zájem o hudební vystoupení ve stylu country. Poprvé u nás hrál a zpíval před 2 lety a od té doby již 3 zpíval a hrál v rámci společenských akcí (cukráren). Tento rok byl i osloven skupinou Komunitního plánování Orlová o hudební vystoupení na Cukrárně u příležitosti MDŽ. Pozvání přijal a vystoupil s dvěma kamarády, kdy si naši senioři, ale i my užili den příjemným poslechem. Pan Kerber je velice vstřícný a svým zpěvem dokáže pomoci hodně lidem.
Dětský domov Čeladná nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - V loňském roce proběhl už 20 ročník této úžasné akce. Náš Dětský domov Čeladná se do tohoto projektu zapojil po třetí. A musíme smeknout, nejen před nápadem, ale i úsilím a spoustou energie, kterou organizátoři z Tanga Havlíčkuv Brod věnují ve prospěch různě handicapovaným dětem. Díky nim měly děti z našeho dětského domova zas o něco hezčí a veselejší vánoce. Uvědomili si, že je na světě spousta dobrých lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale že chtějí udělat radost i jiným.
Dětský domov Vrbno pod Pradědem nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Jsou to lidé na vozíčcích, kteří každoročně usilují o to, aby děti v dětských domovech měly krásné vánoční dárky podle svých malovaných přání. Vynakládají velké úsilí, aby realizovali tento záslužný projekt, hledají vhodné dárce, kterým není lhostejný osud těchto dětí. Vyřizují telefonáty, databáze.... Dělají dětem každý rok velikou radost a jejich zásluhou se rozzáří oči dětí žijících v dětských domovech. Velké DÍK patří celému týmu.
Dětský domov a Školní jídelna, Příbor nominuje:

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Do tohoto projektu se náš dětský domov zapojuje již několik let. Několik let se prostřednictvím této akce plní přání našich dětí. A ne vždy jsou přání našich dětí skromná. Většina z dětí by svá přání splněna možná nikdy neměla. Měli byste vidět ta rozzářená dětská očička. Velmi si vážíme obětavé a záslužné práce všech organizátorů tohoto projektu a samozřejmě i všech dárců. Bez nich by to ani nešlo. Ne každý by věnoval tolik času, trpělivosti, podpory a hezkých slov někomu druhému. Sami to v životě nemají jednoduché. Celé období příprav musí být velmi náročné po všech stránkách a oni mají sílu to ještě ukončit nádherným slavnostním galaprogramem s předáváním dárků. Nelze než smeknout... jsou úžasní. A my jim za jejich práci velmi děkujeme…
Město Příbor nominuje:

Alliance Laundry CE s.r.o. - oslavy Mezinárodních dnů památek a sídel, oslava 765. výročí založení města, významné oslavy města - Mecenáše navrhuji k ocenění z toho důvodů, že dlouhodobě ve městě podporuje činnost jednak sportovního fotbalového klubu, bez jehož finanční účasti by nemohl klub existovat, dále se podílí finančně i na zakoupení dárků dětem v Dětském domově, který je sice krajským zařízením, ale sídlo má v našem městě, rovněž pomáhá Domovů seniorů v Příboře, které je rovněž krajským zařízením v podobě finanční pomoci k zakoupení kompenzačních pomůcek a v neposlední řadě také dlouhodobě přispívá svými finančními prostředky městu k umožnění významných kulturních akcí. Město Příbor patří k historickým městům a snažíme se pořádat celou řadu významných akcí, ale bez podpory mecenáše bychom všechny akce nemohli zrealizovat. Jsou to jednak tradiční akce, které souvisejí s historií města, ale i nové a zajímavé akce, které přilákají do našeho města celou řadu návštěvníků z širokého okolí a tím přispívají i k rozvoji cestovního ruchu ve městě.
Slezské diakonie, Český Těšín - SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín nominuje:

Kateřina Chalupová - Dobrovolnice se účastní programu Dobrovolnictví potřebným lidem, v rámci kterého dochází do přirozeného prostředí nyní již 2 potřebných rodin, kde podporuje děti v učení a školní přípravě. Jedná se o rodiny, které spolupracují se sociální službou Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, pracoviště Ostrava. Jde o rodiny sociálně slabé, dá se říci sociálně vyloučené.
Kateřina Chalupová se Slezskou diakonií spolupracuje od konce r. 2015, kdy se zúčastnila karvinského workshopu Hodina dobrovolníkem, aktivně působí jako dobrovolnice 1 rok. Je samostatná, spolehlivá, vstřícná a flexibilní. Tyto vlastnosti jsou nezbytné u dobrovolníků, kteří dochází do přirozeného prostředí, věnují se dětem z jiného sociokulturního prostředí, dětem s poruchami pozornosti, učení apod. Slečna Kateřina Chalupová vyniká kombinací empatického přístupu, přirozené autority a také svou ochotou a vstřícností, vč. dovednosti hledat nové cesty a způsoby, jak dětem s učením pomoci.
Aktuálně se věnuje studiu 2 oborů na různých vysokých školách. Je příkladem studentky, která je aktivní a uplatňuje své teoretické poznatky v praxi takovým způsobem, že neváhá pomoci tam, kde je to skutečně potřeba, ale zároveň není v popředí zájmu společnosti.
Unie Roska - reg.org. Roska Ostrava, z.p.s. nominuje:

Naděžda Nováková - Naděžda Nováková, je členkou Rosky Ostrava od roku 2001, v roce 2003 se stala její předsedkyní. Svou roli plní svědomitě a s elánem, je oporou všem členům, neustále hledá možnosti jak zlepšovat nabízené aktivity, aby byl život nemocných Roztroušenou sklerózou mozkomíšní plnohodnotný a smysluplný. V rámci Ostravy a okolí je Roska Ostrava jedinou organizací pomáhající osobám s tímto nevyléčitelným neurologickým onemocněním. Proto je její činnost a zejména práce Naděždy Novákové neocenitelná.
Mateřská škola Radost, Orlová – Lutyně nominuje:

Ivana Bíbová - Paní Bíbová již 4 roky spolupracuje s naší mateřskou školou. Přichází k nám na naše školní akce (Den dětí, karneval, vánoční posezení, Den matek aj.) vždy s dobrou náladou, usměvavá, vlídná a nikdy nešetří slovy uznání a pochvaly pro nás učitelky za naši práci. Už to by stačilo, neboť její slova vždy zahřejí a vlijí do žil novou chuť do další práce. Paní Ivanka však nikdy nepřichází s prázdnou - každoročně dostáváme finanční dar. Díky těmto penězům mají děti kouzelné dárky o vánocích pod stromečkem. Pořídili jsme si nové na míru vyrobené skříňky na hračky či obnovili „vozový park“ našich dětí o nové koloběžky, určené pro hru na školní zahradě. Proto ono kouzelné „Ď“ paní Bíbové za přízeň a finanční pomoc určitě patří.
Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře nominuje:

Marie Golová - mnohaletý dobrovolník - Paní Maruška Golová v našem domově pracovala do svého odchodu na důchod v roce 2010 jako pracovnice v přímé péči. Od této doby pravidelně minimálně 1 – 2x týdně navštěvuje naše klienty, pomáhá s přípravou klientů na Mši svatou, klientům dělá společnost, předčítá, pomáhá při společenských akcích a vycházkách s klienty. Paní Maruška je velmi pozitivní a obětavý člověk, přináší a předává lidem kolem sebe radost a životní optimismus. Často si prozpěvuje, lidi obdarovává bonbónem, pomáhá jim a motivuje je. Paní Maruška je dobrou duší našeho domova přinášející našim klientům lásku k bližnímu, pohodu a spokojenost.
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava nominuje:

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Každý rok se děti našeho dětského domova těší na dárečky pod stromeček. Jejích přání nám pomáhají splnit šikovní manažeři na vozíku z Havlíčkova Brodu. Za trpělivou a obětavou práci jim srdečně děkujeme. Díky jejich snažení prožijí děti kouzelné Vánoce.
Dětský domov a školní jídelna Radkov nominuje:

MONETA Money Bank,a.s. - Pan Richtár a skupina dobrovolníků pravidelně navštěvuje náš DD a připravuje pro děti program. Děti tyto dny milují a jsou pro ně přínosem. Ze skupiny dobrovolníků se stali kamarádi.
Zuzana Pokorná zorganizovala ve spolupráci se zaměstnanci GE MONETA Bank nákupy vánočních dárků pro děti, podle jejich přání. Opravdu všechny děti dostaly to, co si přály a jejich úsměv pod stromečkem byl nezapomenutelný.

Vojtěch Paukner, Martin Kučera - Již čtvrtým rokem se náš Dětský domov zúčastnil akce „MILÝ JEŽÍŠKU“. Chtěli bychom touto cestou poděkovat pánům Vojtěchu Pauknerovi a Martinu Kučerovi za tento úžasný projekt, který každoročně udělá šťastnými mnoho dětí v dětských domovech. Poděkování patří za jejich ochotu a obětavost pro druhé.

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Již třetím rokem se náš Dětský domov zúčastnil skvělého projektu Daruj hračku. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří takto pomáhají ostatním.
Dětský domov Janovice u Rýmařova nominuje:

RAFAEL DĚTEM, nadační fond - Opakovaná podpora dětí z DD - Několik let podporuje nadační fond naše děti, v roce 2016 nám zakoupil sekačku na trávu a tiskárnu. Sekačka pomůže lepší údržbě zahrady, na které mají děti hrací prvky a tráví tam hodně času, tiskárna pomůže jak školákům, tak i menším dětem – kopírujeme obrázky, omalovánky apod.

Ing. Jan Čadílek - Dlouholetá finanční podpora DD - Již řadu let – od r. 2008- vždy v předvánočním období se objevuje na účtu domova dar v různé výši, minimálně 10.000,-Kč, který přispívá k ještě pěknějšímu prožití Vánoc.

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - 21 let zajišťují tito postižení hodnotné vánoční dárky pro děti z dětských domovů a dojemné setkání při jejich předávání v Havlíčkově Brodě. V roce 2016 ještě zdokonalili organizaci předávání dárků, tím bylo vše ještě pěknější než v předešlých ročnících.

Centrum celoživotního vzdělávání PF UP Olomouc - Nákup výtvarných potřeb pro děti - Již třetím rokem náš domov navštěvují pracovníci Centra, věnují se dětem, hrají si s nimi a také nakupují výtvarné potřeby v hodnotě cca 10.000,- Kč ročně, které děti využívají po celý rok. Před Vánocemi zorganizovali pro děti vánoční dílnu, ve které společně vytvořili originální vánoční ozdoby.

Dr. Juraj Nyíri a zaměstnanci OSRAM - Opakovaná podpora dětí z DD - Již několik let zaměstnanci pořádají vánoční bazar, jeho výtěžek věnují domovu, dětem pečou perníčky, posílají velikonoční cukrovinky, oblečení, děti se účastní akcí, které pořádá firma OSRAM pro své zaměstnance. Ačkoliv odešla z firmy p. Škrbelová, která byla organizátorkou, projekt pokračuje a zájem zaměstnanců pomáhat dětem roste.
Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Projektu „Daruj hračku“ se zúčastňujeme již několik let. Chtěli bychom poděkovat celému týmu, který se na tomto projektu podílí. Zorganizovat a zabezpečit projekt takového rozsahu není nikterak jednoduché. Celý tým vše ale zvládá výborně, jsou stále milí, trpěliví a se vším poradí. Na vánoční dárky pro děti v dětském domově máme ze zákona omezený rozpočet, proto jsme za tento projekt velmi rádi. Díky „Daruj hračku“ mohou dostat děti i hodnotnější dárky. Děkujeme, že se můžeme takového projektu zúčastnit. Děkujeme také za krásné předvánoční odpoledne v Havlíčkově Brodě při předávání těchto dárků.

Martin Kučera, Vojtěch Paukner - Milý Ježíšku - Rádi bychom touto cestou poděkovali mladým mužům za projekt „Milý Ježíšku“. Je úžasné, že i mladí lidé myslí na děti z dětských domovů a během studia na gymnáziu vymysleli projekt, díky kterému se u vánočního stromečku rozzáří oči štěstím mnoha dětem.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz