www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2017 - info
Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / P A R D U B I C K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2017


Domov na zámku Bystré nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Společnost Tango Havlíčkův Brod každoročně organizuje dobročinnou akci „Daruj hračku“. Pravidelně nabízí účast i klientům z Domova na zámku v Bystrém. Pro klienty, kteří nemají rodinu či dostatek financí, aby si udělali radost vánočním dárkem, je to jediná možnost splnění jejich vánočních přání. Pro ostatní je to příležitost přát si a těšit se na jakoukoliv maličkost. V roce 2016 bylo předáno prostřednictvím společnosti Tango více než 160 vánočních dárků našim klientům.
Akce však nekončí Štědrým dnem, ale manažeři z Tanga pokračují ve svém úsilí dál a motivují dárce, aby i po vánocích zkusili splnit nenaplněná přání. Manažeři společnosti Tango organizují a koordinují projekt po celý rok, medializují ho tak, aby se dostal do povědomí široké veřejnosti a motivují dárce k plnění přání. Není výjimkou, že se jejich prostřednictvím zapojí do projektu i lidé – dárci - z Bystrého a okolí.
Dětský domov Moravská Třebová nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Tohoto projektu se zúčastňujeme už několik let a udělal radost pod vánočním stromečkem už mnoha dětem Chtěli bychom ocenit a poděkovat všem, kteří už 20 let dělají dětem z dětských domovů touto akci radost. Oceňujeme s jakou vůlí a obětavostí už tak dlouhou dobu tuto akci realizují a moc za ni všem děkujeme

Dejme dětem šanci - Projekt „Podporuj mě“ -naspoření urč. částky dětem z DD , která velice pomůže při jeho kroku do samostatného života při odchodu z DD Projekt „Přál bych si“- podpora při studiu, podpora při smysluplném trávení volného času úhrada zájmových kroužků, sportovních potřeb, popř. letních táborů Projekt „Strom splněných přání“ vánoční dárky pro všechny děti z našeho DD Projekt „Pomoz mi do života“ – startovací balíčky pro odcházející mladé dospělé. Všechny tyto projekty pomáhají našim dětem už od roku 2011. Jsme velice vděčni za tuto pomoc, která usnadňuje dětem jejich nelehký osud. Velice oceňujeme a děkujeme za přístup, obětavost, ochotu a vstřícnost všech z „Dejme dětem šanci“ a přejeme hodně sil do další činnosti.
Dětský domov Dolní Čermná nominuje:

Adel happiness s. r. o. - Adel happiness – to jsou Adélka Hofmanová (17 let), Terezka Petříková (17 let), studentky 3. ročníku Obchodní akademie Svitavy, a Adélčin tatínek Martin Hofman. Objevili se u nás v domově na konci června s tím, že by rádi s námi navázali spolupráci, organizovali pro nás aktivity, „projekty“.
Oficiální zahájení naší spolupráce bylo 1. září 2016, kdy se neformálně při opékání buřtů představili všem dětem – a rázem si získali srdce nejen všech dětí, ale i nás dospělých. Bezprostřední, srdeční, empatičtí, akční, nápadití, přátelští, veselí, laskaví – toto vše odstartovalo neskutečnou vzájemnou spolupráci. Společné výlety (dokonce i do předvánoční Vídně), návštěvy, společné aktivity v domově i mimo DD, vzájemné obdarování vlastnoručně vyráběnými vánočními dárky… Stali se součástí našeho domova, vnesli k nám lásku, slunce, radost, úsměv, energii, zlepšili vztahy mezi dětmi navzájem, dokonce i mezi dospělými (náš domov prošel nelehkým obdobím, byl negativně medializován v souvislosti s odvolaným panem ředitelem, což se negativně projevilo v celkovém klimatu DD).
Velice obdivuji nasazení děvčat, která sama naplánují akce pro naše děti, ty potom konzultují s Martinem Hofmanem, který je podpoří finančně (i osobně – poskytne nám autobus, který sám řídí), a s vedením DD. Aktivity promýšlejí do nejmenšího detailu, díky čemuž se každá jimi pořádaná akce stává pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem.
Adélka, Terezka i Martin se stali součástí našeho domova. Děti i dospělí o nich stále hovoří, jsou s nimi v kontaktu (písemném, telefonickém, osobním), těšíme se na sebe navzájem. Ač spolupráce není dlouholetá, velmi si jí vážím a připadá mi, že trvá již velmi dlouho a ještě dlouho bude pokračovat. Jsem přesvědčena o tom, že si Cenu Ď právem zaslouží.

Dejme dětem šanci o.p.s. - Společnost DDŠ dlouhodobě svými projekty podporuje děti nejen v našem DD, ale i v domovech po celé ČR. Jedná se o konkrétní podporu jednotlivých dětí i o podporu celého domova. Jejich aktivity se rozrůstají a my jsme jim velice vděčni. Na konci roku již několik let pořádá společnost Strom splněných přání, během roku běží programy – Podporuj mě – Najdi si mě – Přál bych si – Pomoz mi do života a další. Díky těmto programům děti odcházejí do života s výbavou, s našetřenými penězi od dárců, jsou motivovány ke studiu na středních i vysokých školách a díky podpoře si mohou dovolit studovat i na soukromých školách, získají nadstandartní „vybavení“ (kontaktní čočky, fixní rovnátka, ale i třeba společenské šaty či sportovní vybavení, mobil, notebook a další. Odcházejícím dětem z DD nabízejí pomoc ve hledání zaměstnání, ubytování, …
Ve společnosti DDŠ pracují obětaví a dobrosrdeční lidé. Společnosti DDŠ moc děkujeme, velice si vážíme jejich práce ve prospěch dětí, které nemají tu možnost žít spokojeně ve své vlastní rodině, ceníme si jejich času a úsilí, které na podporu dětských domovů věnují.
Oblastní charita Pardubice nominuje:

Ing. Hana Demlová - Tříkrálová sbírka - Paní Ing. Hana Demlová pomáhá od roku 2010 Oblastní charitě Pardubice velmi intenzivně s organizací Tříkrálové sbírky. Díky jejím výborným organizačním schopnostem se podařilo tuto sbírku rozšířit o spolupráci s úřady veřejné správy a dalšími institucemi. Každým rokem koordinuje paní Demlová koledování školních dětí na několika desítkách míst v celých Pardubicích. Snaží se tímto způsobem dostat do podvědomí lidí Charitu a pomoc bližním. Do sbírky zapojila i svoji rodinu, se kterou chodí koledovat o víkendu. Kromě velké obětavosti je neocenitelný i její nadhled a profesionalita.
Domov u fontány, Přelouč nominuje:

Řeznictví a uzenářství Francouz, s.r.o. - Rádi bychom na cenu Ď nominovali našeho významného dodavatele masa a uzenin, pana Francouze, za jeho ochotu a vstřícnost, kterou nám již 17 let projevuje. Pan Francouz je podnikatel s lidským srdcem. Nikdy nás neodmítl, když jsme ho požádali o sponzorský dar na významné akce našeho Domova. Na jeho kvalitních výrobcích si tak mohli pochutnat nejen naši klienti, ale také zaměstnanci. Když si uvědomíme, že náš Domov má přes 150 obyvatel a přes 120 zaměstnanců, pak je zřejmé, že sponzorské dary, o které pana Francouze žádáme, nejsou v malém měřítku, a proto si opravdu vážíme toho, že nám vždy vyhověl. Naši klienti, kteří jsou z dob svého mládí zvyklí na jinou kvalitu surovin, než která je dnes běžně dostupná a vzhledem k tomu, že pan Francouz dodržuje a vyrábí z kvalitních surovin, tak se naši klienti vždy těší na léto, jak si pochutnají na výborných špekáčcích od pana Francouze, které pro ně grilujeme při naší každoroční akci Loučení s létem.
Místní Kolegium ceny Ď v Pardubicích nominuje:

Ing. Milan Randák - pomáhá škole – Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. - Stará se o učňovskou mládež, honorář má symbolický. Pomáhá klukům ze sociálně slabých rodin, nevybírá úplatu za vzdělání a pomáhá jim jednak ke vzdělání a jednak hledat práci. Pracuje tam již více jak 20 let.

Jaroslav Menc - pomoc vozíčkářům - Ve svém volném čase se věnuje vozíčkářům. Dokonce se dokáže, ač zdravý, sám upoutat na vozík a hrát s nimi zápasy. Organizuje jim zápasy, pomáhá s organizací všeho.

Martin Blažej - pomáhá jednorázovými finančními příspěvky různým neziskovým organizacím a nebo jednotlivcům - Jednorázově přispěl Míše Hlaváčkové, 5.000,- na akci a Hvězdy mají srdce a pomáhají – benefice fotbalu za Míšu, která je na vozíku. Dále přispěl na dětské onkologické oddělení nebo na léčení chronických degenerativních chorob.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz